دانلود فایل ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 6
فرمت فایل docx
حجم فایل 1438 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

بررسی ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

91 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول : كلیات تحقیق

 1. 1مقد مه 3

1-2. تعریف مسئله و بیان موضوع تحقیق 3

1-3 . تعاریف كلیدی 4

1-4 .ضرورت انجام تحقیق 4

1-5. سوالات تحقیق 5

1-6. فرضیات تحقیق 5

1-7. اهداف اساسی از انجام تحقیق 6

1-8 . نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق 6

1-9. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 6

1-10. روش تحقیق 6

1-11. روش و ابزار گردآوری اطلاعات .. 6

1-12-1. تحقیقات داخلی .. 6

1-12-2. تحقیقات خارجی . 7

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-1.تعاریف 112-1. ارزیابی عملكرد 11

2-1-2. دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد 12

2-1-3. تاریخچه ارزیابی عملكرد 12

2-1-3-1. ارزیابی عملكرد در ایران 13

2-1-4. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملكرد 13

2-1-5. ویژگی های نظام ارزیابی عملكرد سازمانی كار آمد 14

2-2. مدل های ارزیابی عملكرد 14

2-2-1. مدل های اندازه گیری عملكرد . 14

2-2-1-1. مدل سینك و تاتل 15

2-2-1-2. ماتریس عملكرد(1989) 16
2-2-1-3. هرم عملكرد(1991) 16

2-2-1-4. تحلیل ذی نفعان(2001) 17

2-2-1-5. چارچوب مدوری و استیپل(2000) . 18

2-2-1-6. الگوی فیشر برای ارزیابی عملكرد 19

2-2-2-7. كارت امتیازی متوازن ..19

2-2-1-8. مدل تعالی سازمانی اروپا .. 20

2-2-1-9-مدل دمینگ .. 21

2-2-1-10. مدل مالكولم بالدریج .. 21

2-2-1-11. مدل تعالی در كسب وكار 21

2-3. بررسی سیستم ارزیابی عملكرد وانتخاب مناسب ترین سیستم . 22

2-4. معرفی مدل كارت امتیازی متوازن .. 22

2-3-1. دلایل انتخاب كارت امتیازی متوازن . 23

2-4-1. روش امتیازی متوازن به عنوان یك سیستم ارزیابی عملكرد . 28

2-4-2.منظرهای روش امتیازی متوازن . 28

2-4-2-1. منظر مالی .. 29

2-4-2-2. منظر مشتری .. 29

2-4-2-3. منظر فرایندهای داخلی كسب و كار 29

2-4-2-4.منظر یادگیری و رشد 30

2-4-3. روش ارزیابی متوازن به عنوان یك سیستم ارزیابی عملكرد 30

2-4-4. چرا استراتژی ها در عمل پیاده نمی شوند؟ . 31

2-4-4-1.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی .. 32

2-4-4-2. مانع مربوط به عدم هم سویی كاركنان با استراتژی . 32

2-4-4-3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد 33

2-4-4-4.مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم . 33

2-4-5.بر طرف كردن موانع اجرای استراتژی به كمك روش ارزیابی متوازن . 33

2-4-5-1. بر طرف كردن مانع مربوط به انتقال استراتژی .. 33

2-4-5-2. برطرف كردن مانع مربوط به عدم هم سویی كاركنان .. . 34

2-4-5-3 . بر طرف كردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم .. 34

2-4-5-4. برطرف كردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد .. 35

2-4-6. توازن در ارزیابی متوازن .. 35

2-4-6-1. توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی 35

2-4-6-2. توازن بین ذی نفعان داخلی و خارجی 35

2-4-6-3. توازن بین اهداف بلند مدت و كوتاه مدت .. 36

2-4-6-4. توازن بین شاخص های هادی و توابع عملكرد .. 36

2-4-7. نقشه استراتژی .. 36

2-4-7-1. وجوه نقشه استراتژی 38

2-5.سیستم جامع مدیریتی كارت امتیازی متوازن . 39

2=5=1. سیستم جامع مدیریت كارت امتیازی متوازن برای متصل ساختن استراتژی به عملیات 39

2-5-1-1. مرحله نخست : تنظیم استراتژی 39

2-5-1-2. مرحله دوم :برنامه ریزی استراتژیك . 41

2-5-1-3. مرحله سوم : هم سویی سازمان با استراتژی 42

2-5-1-4. مرحله چهارم:برنامه ریزی عملیات 42

2-5-1-5. مرحله پنجم:كنترل،نظارت و یادگیری . 43

2-5-4-6. مرحله ششم :سنجش و ساز گار كردن استراتژی 43

2-5-2. سنگ بنای موفقیت .. 43

2-5-3. حمایت مدیریت ارشد . 43

2-5-3. مدیریت پروژه . 44

فصل سوم: روش تحقیق

1-3. بیان مسئله و هدف پژوهش ..48

3-3. تاریخچه بیمه ایران . . .49

3-5.جمعیت آماری .. 52

3-4. وظایف و اختیارات .. . 52

3-6. شیوه نمونه گیری . .. 52

3-7. روش محاسبه حجم نمونه . . 52

3-8. محاسبات مربوط به پژوهش .. 53

3-9.فرضیه ها . .. 58

3-9-1. آزمون فرض وجه مالی 58

3-9-2.آزمون فرض وجه مشتری . 59

3-9-3.آزمون فرض وجه فرایندهای داخلی 60

3-9-4. آزمون فرض وجه رشد ویادگیری . . 60

3-10. نتایج آزمون مربوط به چهار وجه كارت امتیازی متوازن . . . 61

3-11. نتایج پس از فرضیه ها .. 61

3-12. ویژگی های فردی و اجتماعی نمونه . 63

3-12-1. جنسیت افراد جامعه . 63

3-12-2. سطح تحصیلات .. 64

3-12-3.میزان سن . 64

3-12-4. سابقه كاری . 66

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1. مقدمه .. 68

4-2. برنامه پیاده سازی اهداف استراتژیك 68

4-3. پیشنهادات . . 70

5-4. نتیجه گیری 71

4-4. پیشنهادات كاربردی 71

5-4. منابع . 73

چکیده :

شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمان جهت رفع انها و نقاط قوت انها جهت بهبود می باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد استراتژی سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به عنوان یکی از روش های برای برنامه ریزی استراتژیک به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد مطرح است وکارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این پروژه به دنبال ارایه یک مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل سازمان بیمه می باشد.

كلیات تحقیق

1-1. مقدمه

امروزه مدیران ارشد بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها وقت و انرژی و منابع مالی قابل توجهی را صرف تدوین استراتژی‌های اساسی سازمان‌های خود می‌کنند ولی اکثر آن‌ها از عدم اجرای مطلوب استراتژی‌های خود سخن می‌گویند. چشم اندازی که این مدیران برای سازمان خود تصور می‌کنند برای خود آن‌ها کاملاً روشن است ولی آگاهی و درک کارکنان از این چشم انداز بسیار کم و هم‌سویی و همدلی آن‌ها برای تحقق اهداف منبعث از این چشم انداز بسیار کمتر است. بنابراین مدیران ارشد همواره در جست و جوی راه حلی برای حصول از اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود بوده‌اند و در این میان روش‌های ارزیابی به عنوان ابزاری جهت کنترل اجرای استراتژی‌های خود برگزیده‌انددر عصر اقتصاد مبتنی بر دانش فعالیت ارزش آفرین سازمان‌ها متکی به دارایی‌های مشهود آن‌ها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان روابط با مشتریان و تأمین کنندگان کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی دارایی‌هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی‌های فیزیکی‌اند و توانمندی سازمان‌ها در به کار گیری این دارایی‌های نامشهود قدرت اصلی ارزش آفرینی آن‌ها را رقم می‌زند و ارزیابی‌های مبتنی بر سنجه‌های مالی توانایی ارزیابی این دارایی‌های نامشهود و انعکاس تأثیر آن‌ها بر موفقیت سازمان‌ها را ندارند. در اوایل دهه 1990 روش ارزیابی متوازن توسط چند تن از محققین به دنیا معرفی شد. این روش معتقد بود که ارزیابی عملکرد نبایستی تنها به سنجه‌های (مالی) متکی باشد بلکه عملکرد را باید از منظر‌های مهم دیگری همچون منظر (مشتری) (فرایندهای داخلی) و (یادگیری و رشد) نیز مورد ارزیابی قرار داد. [1]

1-2.تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تحقیق

یکی از چالش‌های مدیران ارشد در سراسر جهان، نحوه اجرا و پیاده سازی استراتژی در سازمان متبوعشان می‌باشد؛ و هر یک از مدیران تلاش می‌کنند با توجه به موقعیت سازمان، روش‌های کارا و اثربخش را جهت رسیدن به چشم انداز مورد نظر، به کار گیرند. با وجود اینکه روش‌های مختلفی، جهت پیاده سازی استراتژی وجود دارد، رسیدن به پاسخ سوال‌هایی از قبیل: چه روشی برای پیاده سازی استراتژی انتخاب گردد؟ و اینکه آیا روش انتخاب شده اثر بخش خواهد بود؟ از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می‌باشد، كارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی سنتی را حفظ می‌کند، اما شاخص‌های مالی به تنهایی ناكافی هستند، كارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی از عملكرد گذشته را با شاخص‌هایی از تعیین کننده‌های عملكرد آینده تكمیل می‌کند. اهداف و شاخص‌های كارت امتیازی از استراتژی و چشم انداز سازمان تعیین شده‌اند. این اهداف و شاخص‌ها به عملكرد سازمان در چهار منظر می‌نگرند: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری.كارت امتیازی متوازن علاوه بر این که یک ابزار سنجش عملکرد می‌باشد مدلی برای عملیاتی کردن استراتژی و تبدیل برنامه‌های عملیاتی و کنترل و پیشرفت آن در جهت تحقق استراتژی می‌باشد؛ و از آن‌جا که ارزیابی عملکرد مناسب‌ترین ابزار برای هر سازمان جهت اطمینان از صحیح بودن گام‌هایش به سوی اهداف بلند مدت و استراتژیک می‌باشد، این مدل می‌تواند به سازمان‌ها در جهت پیاده سازی استراتژی و اطمینان از اجرای بدون انحراف آن کمک شایانی نماید.بیمه ایران نیز، در جهت نیل به اهداف عالی خویش و رسیدن نیاز به پیاده سازی دقیق استراتژی دارد و به همین جهت نیاز به یک مدل جهت پیاده سازی استراتژی خویش دارد و به این علت که سازمان بیمه از لحاظ مأموریت، ، هدفش تنها جنبه اقتصادی صرف نمی‌باشد لذا با در نظر گرفتن موارد فوق سازمان بیمه چاره‌ای جز این ندارد که برای تحقق الزامات و موارد ذکر شده فوق، مدلی را پیاده سازی نماید که متناسب با ساختار، مأموریت، اهداف و چشم‌انداز آن باشد. پیاده سازی کارت امتیازی متوازن همراه با توسعه می‌تواند به سازمان بیمه کمک نماید تا هم استراتژی‌های خود را عملیاتی نموده، عملکرد مجموعه خود را جهت حصول اطمینان از کاهش انحراف در مسیر ارزیابی نماید و هم در رسیدن به نتایج مورد خواست خود توازن ایجاد نماید. به همین منظور در این تحقیق، پیاده سازی و عملیاتی نمودن استراتژی‌های بیمه ایران با استفاده از کارت ارزیابی متوازن (شاخص های چهارگانه مدل BSC ) مورد بررسی قرار می‌گیرد. [2]

1-3. تعاریف کلیدی

ارزیابی عملکرد:دستیابی به اهداف مطلوب که مشروط برمعیارهای مناسب با بهترین شاخص های عملکردی است.

کارت امتیازی متوازن : ارزیابی از چهار منظر مالی –مشتری –فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد.

نقشه استراتژی: یک ساختار منطقی و جامع برای تشریح استراتژی.

1-4. ضرورت انجام تحقیق

آگاهی از عملكرد بیمه ایران از جمله عوامل مهمی است كه می تواند بر فرآیند اجرای استراتژی و تصمیم گیری در سنوات آتی تأثیر گذار باشد. نظر به این موضوع مهم در این مطالعه تلاش می گردد با استفاده از مدلBSC با مشخص شدن عملكرد سازمان بیمه ، نقاط قوت وضعف درحوزه های مختلف كاملا مشخص بستر مناسبی در جهت اصلاح روش های كاری به منظور بهبود عملكرد این سازمان متناسب با اهداف واستراتژی های آن فراهم خواهد شد.

1- 5. سؤالات تحقیق

 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) رضایتمندی مشتری با عملكرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) به دست آوردن مشتری جدید با عملكرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) افزایش و توسعه امكانات و خدمات جدید با عملكرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) كارایی وراندمان وكیفیت فرایندهای داخلی با عملكرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) توسعه شایستگی ها از طریق آموزش با عملكرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیادر اجرای مدل BSC (بیمه ایران) زیر ساختها ومنابع سازمان باعملكرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC(بیمه ایران) كاهش هزینه های غیر ضروری باعملكرد سازمان رابطه دارد؟

1 – 6. فرضیات تحقیق

 • در اجرای مدل BSC (بیمه ایران)رضایتمندی مشتری با عملكرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) به دست آوردن مشتری جدید با عملكرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) افزایش وتوسعه امكانات جدید با عملكرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدل BSC (بیمه ایران)كارایی وراندمان وكیفیت فرایندهای داخلی با عملكرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدل BSC(بیمه ایران)توسعه شایستگیها از طریق آموزش با عملكرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدلBSC (بیمه ایران) زیرساختها ومنابع سازمانی با عملكرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدلBSC(بیمه ایران) كاهش هزینه های غیرضروری با عملكرد سازمان رابطه دارد.

1 – 7. اهداف اساسی از انجام تحقیق

بررسی عملكرد بیمه ایران با توجه به مدل كارت امتیازی متوازن (شاخص های چهارگانه BSC )برای اجرای استراتژی.

1-8 . نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

رسیدن به یک مدل ارزیابی متوازن برای بیمه ایران که منجر به تحقق استراتژی‌های سازمان بیمه در راستای استراتژی‌های آن باشد.

1-9. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

با توجه به اینکه سازمان بیمه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر خود اقدام به تدوین برنامه استراتژیك نموده است و امید است كه با اجرای آن در راستای ارتقاء كیفیت كلیه خدمات گام بردارد،لذا به ارزیابی عملکرد سازمان بیمه جهت پیاده سازی استراتژی به عنوان یک نیاز تحقیقاتی می پردازد. [3]

1-10. روش تحقیق

این تحقیق توصیفی و روش بكاررفته در آن پیمایشی است ضمناً در این تحقیق از روش كتابخانه ای برای بخش های ادبیات و مبانی نظری استفاد شده است.

1-11. روش و ابزار گرداوری اطلاعات

برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات کمی از روش پرسش نامه استفاده گردیده است.

1-12. سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته

1-12-1. تحقیقات داخلی

روح الله رمضان زاده بادله (1390) تحت عنوان توسعه کارت امتیازی متوازن برای پیاده سازی استراتژی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) که با استفاده از مدل BSC پس از شناسایی و واضح ساختن مأموریت و چشم انداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن تعریف و پس از مقادیر سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل کارت امتیازی متوازن به سؤالات تحقیق پاسخ داده و با ترسیم نقشه استراتژی قرارگاه سنجه های کارایی مرتبط با عوامل کلیدی را ارائه می نماید.

تحقیق توسط محمد قلی زارع (1389) تحت عنوان طراحی برنامه راهبردی و تهیه BSC بیمارستان تخصصی نگاه که در این تحقیق از چهارچوب نظری مدل پورتر، مدل بوستون و تحلیل مشتری می باشد. در این مدل با استفاده از ماتریس های SWOT ،SPACE ، IE و ماتریس اصلی به یکسری داده ها رسیده و در آخر به تدوین نقشه استراتژیک بیمارستان بر اساس مدل BSCمی پردازد.

تحقیقی توسط روح الله عسکری (1391) تحت عنوان “ارزیابی کارایی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از رویکرد کمی تحلیل پوششی داده ها” انجام شده که پس از بررسی های لازم مشخص شد کارایی فنی بیمارستانهای مورد مطالعه از روش تحلیل داده ها با فرض بازدهی متغیر به مقیاس 958% می باشد. بر اساس یافته های تحقیق استفاده از سایر روش های ارزیابی عملکرد از قبیل کارت امتیازی متوازن در جهت مقایسه با نتایج مطالعه حاضر به منظور تعیین وهدایت واحدهای ناکارا برای بهبود کارایی و امتیازات خاص برای بیمارستان هایی با سطح عملکرد بهتر از اهم پیشنهادات است.

مقاله ای توسط محمد اسعدی میر و همکاران (1389) تحت عنوان “ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دولتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن ،تحلیل پوششی داده ها و سرکوال ارائه شذه است. در این مقاله کارایی نسبی 13 بیمارستان استان در سال1387 با استفاده از مدل تلفیقی پوشش داده ها و کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار گرفته است

1-12-2. تحقیقات خارجی

شرکت AT&T Canada, Inc

در سال 1995، شرکت AT&T Canada بیش از 300 میلیون دلار کانادا زیان عملیاتی داشت و تقریباً از پرداخت بدهی هایشان ناتوان بود آمریکای شمالی صورت گرفته بود، شرکت AT&T کانادا در رتبه ای بسیار پایین تر از میانگین قرار داشت. در دسامبر 1995، AT&T و بانکها Bill Catucci را به عنوان مدیر ارشد اجرایی انتخاب کردند تا شرکت را نجات دهد .

Catucci شرکت رابا تمرکز بر بهبود و اصلاح فرایندها و یک استراتژی جدید که با روش ارزیابی متوازن هدایت می شد، متحول ساخت.

شرکت Zeneca Ag Products North America

عملکرد ضعیف مالی شرکت در سال 1992، دلیل و کاتالیزوری جهت استفاده از روش ارزیابی متوازن شد، عملکردی که در تاریخ شرکت بدترین بود . آنها روش ارزیابی متوازن را برای برپایی یک ماموریت و استراتژی جدید به کار بستند و پرداخت پاداش را به عملکرد استراتژیک مرتبط ساختند.Zeneca معیارهای ارزیابی متوازن را در اوائل سال 1995 در سرتاسر سازمان پیاده کرد. از آن زمان، رشد فروش دو برابر میانگین صنعت شد و حاشیه سود سالانه از میانگین سود رقبا بیشتر شد .نتایج بررسی رضایت مشتریان مثبت گردید و همه عوامل حیاتی موفقیت، روند بهبود را ادامه دادند .

دانشگاه University of California, San Diego

روش ارزیابی متوازن در سازمانهای دولتی، موسسات غیر انتفاعی و آموزشی نیز به موفقیت به کار گرفته شده است.. در سال 1994، Relyea Steven معاون دانشگاه، روش ارزیابی متوازن را در 27 واحد خدماتی به کار گرفت. نتایج بسیار دور از انتظار بود. در اداره حقوق و دستمزد، اشتباهات حدود 80 درصد کاهش یافت. امور مالی زمان پرداخت هزینه ها را از 6 هفته به سه روز کاهش داد. برنامه نوآوری از توجه گسترده ای برخوردار شد به نحوی که دانشگاه در سال 1999 کاپ کیفیت آموزش انستیتو تکنولوژی روچستر را تصاحب کرد . [4]

شرکت United Parcel Service

موضوع در مورد شرکتهایی که دچار مشکل مالی نیستند، چگونه است ؟ آیا روش ارزیابی متوازن فقط مختص شرکتهایی است که عملکرد نزولی را تجربه می کنند؟ بد نیست تجربه شرکت UPS را مورد توجه قرار دهیم. در سال 1994، این شرکت به رکورد سود خود دست یافته بود. و لی OZ Nelson مدیر عامل شرکت می دانست که بازار در حال تغییر است و شرکت طی 5 سال آینده دچار خطر خواهد شد مگر اینکه یک تحول اساسی انجام دهد. فرصتهای جدید بسیاری از طریق تجارت الکترونیک و تجارت جهانی در حال ظهور بود و UPS می بایست به یک شرکت مشتری محورتر تبدیل شود، شرکتی که مشتریانش را بهتر درک کند و بتواند آنچه را می خواهند ارائه دهد. UPS برای مدتهای طولانی بر برتری عملیاتی متمرکز شده بود. 90 درصد معیارهای سنجش شرکت، مالی بودند که با یک تاخیر زمانی 45روزه گزارش می شدند. کارکنان می گفتند که آنها از این موضوع که کار روزمره شان چگونه عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، درک بسیار کمی دارند. Nelso n می خواست که شرکت و کارکنانش بر سنجه های کیفیت فرایندهای کلیدی دوباره متمرکز شوند. به همین جهت، شرکت معیارهای – رضایت مشتری، نکهداری کارکنان، موقعیت رقابتی، و زمان ترانزیت کالا – را به عنوان چهار معیار کلیدی تعیین و تعریف کرده و روش ارزیابی متوازن را با استفاده از این چهار دیدگاه و اهداف و سنجه هایی که با این دیدگاه ها همسو شده بودند بکار گرفت.

ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی …

paperland.cero.ir/product-355617-hesabdari.aspx

ذخیره شده

حجم فايل: 1438 کیلوبایت تعداد صفحات فايل: 83. ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی).

ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی …

www.hamyarprojeh.ir › پروژه › پروژه آماده

ذخیره شده

۷ آبان ۱۳۹۵ – ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی) چکیده : شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت …

ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي …

mohandesan.sellfile.ir/prod-400133-ارزيابي+استراتژي+عملكرد+سازمان++بيمه+ايران…

ذخیره شده

ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

[XLS]مدیریت اجرایی – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2016/04/ejraee.xlsx

ذخیره شده

… با از خود بيگانگي كاركنان اقماري اداره نمودارگيري سطحي شركت ملي حفاري ايران, 2, 94/10/28 … آفرینی با میزان توجه به برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدارس شهر کرج … ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش مطالعه موردی … عملكرد سازمان با رويكرد تركيبي فرايند تحليل شبكه هاي فازي و كارت امتياز …

ارزیابی عملکرد سازمان بیمه با کارت امتیازی متوازن – …

file.takhfifestan.com/ارزیابی-عملکرد-سازمان-بیمه-با-کارت-امت/

ذخیره شده

۱۵ دی ۱۳۹۵ – پایان نامه ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن. جهت اخذ درجه کارشناسی. بخشی فهرست مقاله: چکیده. فصل اول : کلیات …

پایان نامه رشته مدیریت ( سری اول ) – فایل برتر – جزوات ناب …

filebartar.ir/پایان-نامه/پایان-نامه-رشته-مدیریت-سری-اول/

ذخیره شده

پایان نامه رشته مدیریت:عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک (word) …. (مطالعه موردي: مجتمع ذوب آهن اصفهان) چکیده امروزه توجه به فرصت ها و تهديدهاي موجود … دانلود پایان نامه آماده درباره ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با فرمت word-ورد 72 صفحه …. كارت امتيازدهي متوازن، مدلهاي تعالي سازماني، هزينه يابي بر مبناي فعاليت و …

دانشگاه علوم پزشکی کرمان » پورتال اعضاء هیئت علمی » …

academicstaff.kmu.ac.ir/mmehrolhasani

ذخیره شده

مشابه

دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (پایان نامه: ارائه مدل ارزيابي عملکرد ادارات کل استاني سازمان بيمه خدمات درماني کشور) , از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ …

کد قفل کردن راست کليک – انجام پایان نامه پایان نامه:ارائه موضوع

doshboard.blogfa.com/1392/01

ذخیره شده

مشابه

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثربخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه دو شهر مشهد …. بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و کارایی سازمان (مطالعه موردی بانک . … ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC … بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد | مشاوره پایان نامه و … – پارس …

parsthesis.com/tag/موضوع-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد/page/2/

ذخیره شده

۱۹ خرداد ۱۳۹۴ – اخلاق در ورزش ، مطالعه موردی گزارشگران فوتبال استان اصفهان … بررسی همه گیر شناسی چاقی، فعالیت بدنی و الگوی رژیم غذایی در نوجوانان پسر 14-12 ساله شهر سبزوار …. ارزیابی نرم افزار جامع آموزش تاکتیک ها و استراتژی های فوتبال از نظر مربیان …. بررسی ع‍م‍ل‍ک‍رد بی‍م‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارت‌ ام‍تی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌

دانلود پایان نامه – مهندسی صنایع

60off.ir/cat/15

ذخیره شده

عنوان کامل: ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردي). دانلود و توضيحات تکميلي در ادامه مطلب. برچسب :

[XLS]مدیریت اجرایی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت …

ie.iust.ac.ir/files/ie/95/list_project/ejraee.xlsx

ذخیره شده

64, مدیریت استراتژیک منابع انسانی /همسویی با اهداف مطالعه موردی ام . … 93, بررسی اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر روی بیمه های غیر زندگی ایران … برای ارزیابی عملکرد کارخانجات صنایع غذایی با استفاده از کارت امتیازی متوازن( BSC)؛ … شغلی نیروی انسانی در سازمان های خدماتی: مطالعه موردی (سازمان مخابرات – شهرستان قائم …

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها – …

https://www.symposia.ir/ICMM02

ذخیره شده

بررسی شکاف کیفیت درخدمات اینترنتی مطالعه موردی: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان … چالش ها و راهکارها صنعت بیمه در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی … بررسی رابطه بین ویژگی شغلی و خلاقیت کارکنان در اداره مالیاتی شهرستان شاهرود …. طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد با ریکرد کارت متوازن امتیازی و تحلیل …

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی – …

https://www.symposia.ir/IMESC01

ذخیره شده

رابطه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با مدیریت استراتژیک . ارزیابی عملکرد در مدیریت استراتژیک … بررسی فضای کسب و کار ایران برای کارآفرینی … موسسات حسابرسی بر اساس وجه مالی و مشتری کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش Topsis · طبقه بندی موجودی به روش ABC با استفاده از رویکرد AHP-DEA(مطالعه موردی شرکت …

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال …

pazohesh.ir/…/انجام-پایان-نامه-های-کارشناسی-و-ارشد-و-تهیه-پروپوزال-پاورپوینت-و-…

ذخیره شده

آسیب شناسی نظام پیشنهاد بر اساس مدل ارزیابی CIPP (مطالعه موردی شرکت خودرو سازی … آموزش های سازمانی رویکردی مؤثر برای افزایش بهره وری سازمان ها (با تاکید بر … ارائه الگوی ارزیابی عملکرد صنایع چوب و کاغذ مازندران بر اساس مدل امتیازات متوازن … ارائه چارچوب معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در صنعت بیمه Fulltext

دانلود پایان نامه مهندسی صنایع

www.60off.ir/cat/18

ذخیره شده

ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردي) … مطالعه موردي:کارخانه تولیدي صنعتی پارسیران نوین.

دانشگاه علامه طباطبایی – مشاهده فعالیت

simap.atu.ac.ir/homepage/9693167/?lang=fa-ir

ذخیره شده

مشابه

عباس عباس پور متولد شهر تویسرکان است . … رسته مقدم آرش، عباس پور عباس، الگوی در هم تنیده سازمان یادگیرنده با رویکرد راهبردی محک زنی …. سازمانی و اثربخشی کارت امتیازی متوازن، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5، 15، 1390/01/01 …. مخارج موزشی بر تولید فعالیت های اقتصادی: مطالعه موردی ایران،هند،ژاپن،آلمان و استرالیا، نمای …

دانلود مقاله و پروژه » دانلود مجموعه 36 پایان نامه با فرمت word

paperdl.ir/index.php/post/دانلود-مجموعه-36-پایان-نامه

ذخیره شده

۱۹ دی ۱۳۹۵ – پایان نامه ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی) پایان نامه پروژه شناخت و طراحی …

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

www.civilica.com/Papers-ICMM02=دومین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-چالشها-و-را…

ذخیره شده

مشابه

ارائه مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ سازمانی مطالعه موردی: شرکت مخابرات …. مدیریت استراتژیک درصنعت برق تحقیق موردی : سازمان توسعه برق ایران (فول … ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (فول …. با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در شهرستان سبزوار (فول تکست دارد).

[PDF]ﺧﻮاﻧﯿﺪ: در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽ – بیمه ایران

www.iraninsurance.ir/documents/10623/29952/negahno11.pdf

ذخیره شده

۱۱ خرداد ۱۳۹۴ – ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻣﯽ. ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ …. ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮ. « … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن (. BSC. ) (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان. -. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) … ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﺳـﺘـﺮاﺗـﮋي و ﯾـﺎ ﺑـﻪ …. ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑـﯽ.

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های …

https://www.callforpapers.ir › مقالات علمی کنفرانس › ویژه

ذخیره شده

مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن تحلیل … استراتژیک بر عملکرد بیمه ایران مورد مطالعه : شرکت سهامی بیمه ایران شهر اصفهان …. سازمانی ادراک شده وآموزش بر تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان سبزوار … بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمان مطالعه موردی: اورژانس ۱۱۵ استان مازندران

کارت امتیازی متوازن بایگانی – 9rton|كاملترين مرجع پایان …

www.9rton.ir/tag/کارت-امتیازی-متوازن/

ذخیره شده

ارزيابي استراتژي عملکرد سازمان بيمه ايران با کارت امتيازي متوازن …… عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی), پروپوزال …

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال …

moshavere1.blogsky.com/…/انجام-پایان-نامه-های-کارشناسی-و-ارشد-و-تهیه-پروپوزال-…

ذخیره شده

مشابه

اثر فناوری اطلاعات بر دگردیسی ساختار سازمانی مطالعه موردی ایران Fulltext 48. … ارائه چارچوب معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در صنعت بیمه Fulltext …. ارزیابی عملکرد شوراها در مدیریت شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر پلدختر) Fulltext ….. بررسی لزوم قرارگیری مدیریت ریسک پروژه در وجوه کارت امتیازی متوازن در …

اعلام نتیجه مقالات – اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی …

cong-odi.mums.ac.ir/index.php/fa/2016-11-06-05-55-04

ذخیره شده

95201, بررسی رابطه تاب آوری و عملکرد در شرکت های دارویی, پوستر, حقیقی منش … 95140, رتبهبندی عوامل موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستانهای ایران ….. شهروندی سازمانی با نقش میانجی گری فضیلت سازمانی مطالعه موردی:سازمان دولتی در شهر مشهد …. درمانی منتصریه مشهد براساس الگوی کارت امتیازی متوازن و روش دلفی, سخنرانی …

[PDF]PDF: نقشه بخش های شهرستان سبزوار

pdf.requestarticle.ir/16382/نقشه-بخش-شهرستان-سبزوار.pdf

ذخیره شده

ﺳﺒﺰوار ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰوار ﺷﯿﭗ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰوار ﻧﻘﺸﻪ ﻟﯿﺘﻮﻟﻮژی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن… ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن q.

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی – فهرست پايان …

imps.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=1467

ذخیره شده

بررسي الگوهاي مختلف ارزيابي عملكرد سازماني و ارائه الگوي مناسب براي … تدوين استراتژي ميتني بر تكنيك گروه همهمه (BGT) ( مطالعه موردي : شركت ايران خودرو خراسان) … د رسه سازمان ( صداو سيما- شركت توزيع نيروي برق و سازمان تامين اجتماعي) در شهر … ارزیابی کیفیت خدمات بیمه ای با استفاده از مدل مقیاس کیفیت خدمات servqual.

پایان نامه ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت …

paperi.ir/684/پایان-نامه-استراتژي-سازمان-بيمه-ايران/

ذخیره شده

پایان نامه ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار. بهمن ۴, ۱۳۹۵. بدون دیدگاه. پایان نامه ارزیابی استراتژی عملکرد …

مشاوره پايان نامه

payannameh37.blogfa.com/

ذخیره شده

مشابه

2797, بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران. … حسابداران واجد شرایط در واحدهای تجاری تحت پوشش سازمان اوراق بهادار ایران … 2822, بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از شاخص ها. ….. ۷۷٫ بررسی رابطه اهداف استراتژیک و معیارهای عملکردی بر اساس کارت امتیازی متوازن : مطالعه موردی ادارات***۲۴۰ صفحه.

مبادله لینک بایگانی – صحافی فوری,قیمت صحافی,صحافی …

www.sahafifori.com/category/مبادله-لینک/

ذخیره شده

پایان نامه ارشد معماری طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی …. مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران …. بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران …. تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک.

سایت آموزشی آرتی گراف – درباره ما

www.artygraph.ir/extrapage/aboutus

ذخیره شده

با عرض سلام به آرتی گراف خوش آمدید، در آرتی گراف شما می توانید از خدمات آموزشی موجود در سایت استفاده کنید، آرتی گراف ارائه دهنده خدمات آموزش زبان و طراحی گرافیک …

ارزیابی فازی پایان نامه ارشد دکتری – خانه متلب

matlabhome.ir/ارزیابی-فازی-پایان-نامه-ارشد-دکتری/

ذخیره شده

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ – ارزیابی فازی پایان نامه ارشد دکتریReviewed by انجام پروژه پایان نامه … ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار …

[PDF]ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن

stusto.ir/saveAsPDF=21056.pdf

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰوار،. در ﻗﺎﻟﺐ doc و در 83 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ: ﭼﮑﯿﺪه. ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ. 1 .1.

[PDF]PDF: تحقیق با موضوع مطالعه استراتژی شرکت ایسر | نیکان …

nk2017.ir/1/1/مطالعه-استراتژی-شرکت-ایسر/1.html/pdf

ذخیره شده

zip ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ: doc ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 83 ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 714 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰوار، در ﻗﺎﻟﺐ doc و.

ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي …

tusjob.ir/?p=48363

ذخیره شده

۵ بهمن ۱۳۹۵ – ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردي). ۹۱ صفحه در قالب word. فهرست مطالب: چکیده 1.

[PDF]PDF: تحقیق ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با …

significantarticles.ir/articles/22509-تحقیق-ارزیابی-استراتژی-عملکرد-سازمان.pdf

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰوار، در ﻗﺎﻟﺐ doc و در 83 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

عنوان پروژه : ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با …

channelarticle.ir/2017/04/2099-عنوان-پروژه-ارزیابی-استراتژی-عملکرد-س.html

ذخیره شده

۱۵ فروردین ۱۳۹۶ – پیاده سازی کارت امتیازی متوازن همراه با توسعه می تواند به سازمان بیمه کمک … بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی) …

فایل پاورپوینت آشنايي با مديريت استراتژيك با استفاده از …

nikanasime.ir/articler/nab106.html

ذخیره شده

دانلود (تحقیق ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار) از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو …

كارت بيمه طلايي فرهنگيان – نیکات مقاله

nikatmgale.ir/papers/post15476.html

ذخیره شده

۴ فروردین ۱۳۹۶ – دانلود فایل کامل تحقیق ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار ما بهترین محصولات را …

رنگین ترنج

rangintorange.rozblog.com/

ذخیره شده

-دانلود فصل دوم پایان نامه با موضوع خود، خودپنداره، خود آرمانی -کامل و جامع -خرید فایل( طراحی سایت … -خرید فایل( پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه شهر تهران)) -کاملترین فایل مطالعه … -دانلود (مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری در سازمان) -دانلود فایل ( گزراش …

مقالات رایگان انگلیسی

file.abtinblog.com/

ذخیره شده

دانلود مقالات ترجمه شده و دیگر تحیقیات به صورت ورد پاورپوینت و…,مقالات رایگان انگلیسی,مقالات رایگان انگلیسی.

مطالعه موردی فیس بوک – مطالب مشابه – AP2017

ap2017.ir/1/30/هدایت-منابع-پنهان-توسط-سازمان-اطلاعاتی-آمریکا/30…/html_related

ذخیره شده

تحقیق ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار دانلود تحقیق در مورد ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان …

مدیریت استراتژی – سیامک مقاله!

siamakpaper.ir › مدیریت استراتژی

ذخیره شده

توضیح مختصر: دانلود تحقیق در مورد ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی شهرستان سبزوار، در قالب doc و در 83 صفحه، …

آرشیو پایان نامه رشته های شهرسازی – مدیریت – معماری | دانلود

download.file96.ir/?p=159571

ذخیره شده

۲۵ فروردین ۱۳۹۶ – … شده به شهر) 5. ارائه الگوی بهینه جهت توسعه شهرهای ساحلی نمونه موردی بابلسر 6. … اقلیم و معماری مطالعه موردی شهر رشت 36. … بررسی تحولات شهر و شهرنشینی سبزوار با تاکید بر توسعه کالبدی و شکل یابی بافت های جدید شهری 62. بررسی ….. ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن 3.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *