دانلود فایل تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 5
فرمت فایل docx
حجم فایل 756 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 178

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام

بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.

یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بازده دارایی های مالی دارد، ریسک است و تمامی سرمایه گذاران باید به سنجش میزان حساسیت سرمایه گذاری دارایی های مالی خود نسبت به ریسک بپردازند. آن ها جهت بهینه سازی سرمایه گذاری دارایی های مالی خود متناسب با سطح ریسک همواره در جستجوی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده و روش اندازه گیری و کنترل آن عوامل هستند (تهرانی،1383، 41).

در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمّل می گردد، بازده دریافت می کند. این اصل در مبانی نظری مدیریت مالی تحت عنوان “مصالحه ریسک و بازده” خوانده می شود. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1] از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا (عامل ریسک سیستماتیک) سودمند است. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه بازار مالی است که اولین بار توسط مارکوویتز[2] با عنوان نظریه سرمایه گذاری بنیان نهاده شد.

مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تاثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد(رهنمای رودپشتی و زنجیر دار،1387، 3).

لذا معرفی مدل های تعدیل شده در این بازار ها تحت عنوان C-CAPM ، D-CAPM [3] و CD-CAPM [4] می تواند برای تبیین بهتر رابطه بین ریسک و بازده، مورد استفاده قرار گیرد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1 بیان مسئله

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذاری به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بها داری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. همچنین سرمایه گذاری اگر به صورت نگهداشت مجموعه ای از اوراق بهادار مختلف و متنوع (سرمایه گذاری) باشد، ریسک و خطر به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر انتخاب سبد سهام بدون در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر بازدهی، دارای ریسک می باشد. نکته ای که باید بدان اشاره نمود، این است که در عمل سرمایه گذاران چندان به متغیر ریسک در کنار بازدهی توجهی نمی کنند و یا به عبارتی دیگربه ریسک تحت عنوان یک معیار مهم برای سرمایه گذارای بها نمی دهند. در واقع آن چیزی که بازدهی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالت کلی وضعیت درون سازمانی و برون سازمانی است، به عنوان مثال ریسک تجاری، ریسک صنعت، ریسک بازار و… . پس اگر سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری، این عوامل را در ارتباط با بازدهی مد نظر قرار دهند، قطعاً به نتایج مطلوبی خواهند رسید. ریسک شرکت از مهم ترین این عوامل است که سرمایه گذار می تواند به تناسب ریسکی که متحمل می شود، بازده مورد توقع را دریافت کند. CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ریسک مفید است که توسط شارپ[5] (1964)، لینتر[6] (1965) و بلک (1977) در حوزه علوم اقتصادی ظاهر شد و تاکنون از پر کاربرد ترین مدل هایی است که در حوزۀ سرمایه گذاری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد (گراهام و هاروی،2001، 243-187) [7].

در این تحقیق با معرفی مدل هایی تحت عنوان، مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (C-CAPM) و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی (CD-CAPM)، اهتمام بر این است رابطه ریسک و بازدهی را بهتر تبیین کنیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

  1. کدام یک از مدل های CAPM و D-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟
  2. کدام یک از مدل های اشاره شده در فوق رابطه ریسک و بازده واقعی را با دقت و قدرت بیشتری بیان می کند؟
  3. ضریب بتا[8] و بتای تعدیلی[9] کدام یک بهتر می توانند بازده واقعی را دقیق تر تخمین بزنند ؟
  4. کدام یک از مدل های C-CAPM و CD-CAPM قدرت تخمین بیشتری در ارتباط با بازده واقعی را دارا می باشند؟

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق

تعیین قیمت و ارزیابی اوراق بهادار فرایند بسیار حساس و در عین حال پیچیده ای است، لذا از دیر باز تکنیک ها و مدل های مختلفی جهت تبیین فرایند قیمت گذاری ارائه شده است. اساس توسعه مدل قیمت گذاری دارایی توسط مارکوویتز(1952) و توبین (1958) بنا نهاده شده است. مدل CAPM از جمله مدل هایی است که در محاسبه ضریب بتا سودمند است. در این مدل فرض بر این است که شرایط بازار متقارن است. بنابراین سنجش میزان ریسک، در ارزیابی سرمایه گذاری ضرورت می یابد، لیکن بروز شرایط بازار نا متقارن می تواند ضمن تاثیر بر صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی ویلیام شارپ (1964)، بلاک (1977)، ترینور (1961) و لینتر (1965) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی را بیان کردند که به عامل ریسک و رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار و ارائه یک مدل مناسب جهت نمایش رابطه ریسک و بازده توجه می نمود. در عین حال با تکوین مدل مذکور ایرادات فراوانی به آن وارد گردید و موجب شد، تعداد زیادی از دانشمندان مدیریت و اقتصاد در جهت بسط و توسعه مدل مذکور اقدام نمایند. این مدل این امکان را می دهد تا با در نظر گرفتن نوسانات منفی بازده دارایی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره (شرایط نا متقارن)، امکان تعیین دقیق ریسک بازار و در نهایت نرخ بازده مورد انتظار فراهم آید. استرادا در سال 2002 مدلی را با عنوان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی ابداع نموده که می تواند در شرایط بازار نا متقارن برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه دهد. وی اظهار داشت که در شرایط نا متقارن بازار، CAPMتا حدود 38 درصد و D-CAPM، 55 درصد برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه می دهند. استرادا آشکار نمود که سنجش های ریسک تعدیلی بر سنجش های ریسک استاندارد در شرح تغییر پذیری سطح متقاطع بازده‌ها در بازارهای نوظهور برتری دارد (استرادا،2002، 1) [10].

در دهۀ 1970 هنگامی که مدل های قیمت گذاری دارایی متعادل با ریسک منفی مطرح شد، عملاً مفهوم ریسک منفی (کاهشی) مورد توجه صاحبنظران مالی قرار گرفت.

مائو[11](1970) استدلال های قوی ای مبنی بر اینکه سرمایه گذاران تنها به ریسک کاهشی (منفی) توجه دارند و این که معیار نیم واریانس باید مورد توجه قرار بگیرد، ارائه نمود.

باوا [12](1975) و فیشبورن [13](1977) به توسعه معیارهای ریسک کاهشی پرداختند و معیار ریسکی تحت عنوان (LPM)[14] را مطرح نمودند.

لیزنبرگ[15] (1977) و هارلو و رائو[16] (1989) مدل های شبه CAPM را بر اساس معیارهای ریسک کاهشی مطرح کردند.

از طرفی هوگان و وارن[17] (1974) مدل شبه واریانس (MSB) [18] را ارائه کردند. که معیار حساسیت دارایی (بتا) در مقابل نوسانات بازار قرار می گرفت، این معیار اندازه گیری جدید، بتای کاهشی نام گرفت.

کراس و لیزنبرگر (1976)،این ارتباط را به عنوان آزمون CAPM با عامل چولگی آزمون کردند و دریافتند که سرمایه گذاران برای چولگی مثبت انتظار پاداش دارند (کراس و لیزنبرگر،1376، 1096-1085) [19].

پنتیگل، ساندرام و ماتور[20] (1995) رابطه بین ریسک و بازده را در شرایط مختلف رونق و رکود بازار بررسی نمودند و اعتقاد داشتند که ارزیابی رابطه بین بتا و بازده، نیاز به تعدیل دارد و تاکنون در آزمون های سنتی CAPM به جای بازده مورد انتظار از بازده واقعی استفاده شده است، در حالی که طبق مفروضات مدل CAPM باید رابطه بازده مورد انتظار با بتا مورد بررسی قرار گیرد. لذا آن ها نوعی رابطه شرطی بین بازده و بتا را توسعه دادند که در آن رابطه بتا با بازده وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده اضافی (صرف ریسک) بازار بود.

پدرسون و هوآنگ[21] (2003) در بررسی شرکت های انگلیسی نشان دادند که بتای کاهشی در بازار نامتقارن در مقایسه با بتای CAPM تخمین مناسب تری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه می کند.

پولاک و نیلانا (2003) در زمینه ریسک کاهشی و بکارگیری شیوه نیم واریانس تحقیقاتی انجام دادند و با تشکیل یک سرمایه گذاری متشکل از 4 سهام و یک برگه اختیار معامله، رویکرد سنتی میانگین- واریانس مارکوویتزی را با رویکرد میانگین- نیم واریانس مقایسه کردند. به نظر آن ها واریانس بازده، معیار سئوال برانگیز و محدودی برای سنجش ریسک می باشد. مخصوصاً آن که از این شیوه در ابزار مشتقه استفاده شود (پولاک و نیلانا، 2003، 2) [22].

پست و ون (2004) اظهار می دارند که محدودیت شناخته شده میانگین- واریانس CAPM، این است که واریانس یک معیار اندازه گیری سئوال برانگیز احتمال ریسک سرمایه گذار می باشد. زمانی که عموم سرمایه گذاران از انحراف پایین تر از میانگین گریزانند و به انحرافات بالاتر از میانگین علاقه مند اند، این اندازه گیری در مورد تغییر پذیری مثبت (رو به بالا) و تغییر پذیری منفی (رو به پایین) یک شکل عمل خواهد کرد و این یک دلیل قوی برای جا به جا نمودن واریانس، با معیار اندازه گیری ریسک کاهشی می باشد (پست و ون،2004) [23].

کمبل[24](2001) در مورد بتای شرطی چنین بیان می کند که بتای منفی برای دوره هایی که بازده متوسط بازار منفی و زیر متوسط بازده بازار است، مورد محاسبه قرار می گیرد و بتای مثبت موقعی که بتای بازار برای دوره هایی که بازده متوسط بازار مثبت است، مورد محاسبه قرار می گیرد. البته بتا بسیار از حرکت فرّار بازار تاثیر می پذیرد. فرّار بودن بازار در دوره هایی که بازار منفی است یا در حالت رکود به سر می برد بیش تر می شود.

اندرو وانگ و یوهانگ زینگ[25](2002) اعتقاد دارند که رابطه ای معکوس بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی نیز مورد سنجش قرار می گیرد. مهم ترین این عوامل ضریب همبستگی است. اگر ضریب همبستگی را به عنوان یک معیار سنجش حرکت بازده سهام در ارتباط با یک دیگر در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد سهامی که همبستگی منفی با یکدیگر دارند، نسبت به سهامی که همبستگی مثبت با هم دارند بازده مورد انتظار بیشتری دارند.

رهنمای رودپشتی و زنجیردار(1387) نیز در تحقیق خود که به بررسی تبیین ضریب حساسیت با استفاده از مدل CAPM وD-CAPM می پردازد به این نتیجه رسیدند که، D-CAPM تبیین دقیق تری نسبت به CAPM از رابطه بین بازده مورد انتظار و بازده بازار ارائه می دهد. همچنین بین بتای تعدیلی و بتا تفاوت معناداری وجود دارد و بازده مورد انتظار دو مدل از تفاوت معناداری برخوردارند و نهایتاَ اینکه استفاده از D-CAPM نسبت به CAPM در بازار، جهت ارزشیابی دارایی های مالی، به دلیل آنکه از توان بهتری برخوردار است، مناسب تر است (رهنمای رود پشتی و زنجیر دار،1387، 2).

سیلویا پول و گرنجر(1991) در تحقیقی که در دورۀ زمانی 1991 الی 1999 بر روی شاخص S&P500 و داوجونز انجام دادند، شرایط مختلف بازار را در نظر گرفته و مدل CAPM شرطی را مورد استفاده قرار دادند. هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر نامتقارن شرایط مختلف بازار بر روی بتا بود و به این نتیجه رسیدند که با توجه به تاثیر اخبار خوب و بد بر روی بازار، بتای سرمایه گذاری ها تحت شرایط مختلف ثابت می ماند.

4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع را می توان حرکت رو به آرام تهدید هایی دانست که در صورت عدم وجود یک معیار صحیح و مناسب تعیین نرخ بازده مورد انتظار به وجود می آید. اگر در بورس اوراق بهادار تهران معیاری جهت تعیین قیمت پذیرش ریسک بیشتر وجود نداشته باشد و سهام شرکت های دارای ریسک بیشتر همانند سهام شرکت های با ریسک پایین قیمت گذاری شود، بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود.

ضمن آنکه در شرایط برآورد نرخ بازده مورد انتظار و تبیین مدل CAPM عامل ریسک سیستماتیک بازار سود برده و برای محاسبه ضریب همبستگی، از بازده های مثبت و منفی و شاخص بازار نسبت به میانگین دوره زمانی استفاده به عمل می آید، در نتیجه قسمت مثبت تفاوت ها نسبت به میانگین، تفاوت های منفی را تعدیل نموده و لذا ریسک سیستماتیک که عامل مهم برآورد نرخ بازده مورد انتظار است، به نحو مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با انتظارات سرمایه گذاران متفاوت خواهد بود. عدم توجه به رابطه بین ریسک و بازده مورد توقع سرمایه گذاران به عدم کارایی بازار کمک می کند و باعث می شود بازار سرمایه ایران، همواره غیر کارا و خارج از حالت تعادل باقی بماند. این عدم انطباق موجب خروج سرمایه ها از این بازار جوان و یا جلوگیری از ورود سرمایه های جدید به آن خواهد شد، لذا وجود یک مدل که بتواند معیارهای ریسک و بازدهی را در تعیین ارزش سهام پوشش دهد و به حرکت بورس اوراق بهادار تهران در جهت کارآمدی بیشتر کمک نماید، ضروری به نظرمی رسد (عباسیان و دیگران،1384، 85- 71).

بنابراین، در مدل های جدید پیشنهادی هم از تفاوت های منفی و هم از تفاوت های مثبت جهت تخمین ریسک سیستماتیک بازار استفاده می شود، تا از این طریق بسیاری از مشکلات تشریح شده در بالا مرتفع گردد.

اهمیت این پژوهش را می توان چنین بیان نمود که این ضرورت احساس می شود که به مدلی دست پیدا کنیم تا بتواند از نظر کیفی تاثیر ریسک بر بازده واقعی را به نحو مطلوبی تبیین نماید و بتواند تصویری روشن از وضعیت بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. همچنین وجود رابطه خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده را در شرایط نا متقارن اثبات نماید.

5-1 اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:

1- 5-1 هدف کلی

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک و بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران می باشد.

2- 5-1 اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح زیر بیان می شود :

  1. با توجه به اهمیت ریسک و بازده به عنوان عوامل مهم در سرمایه گذاری، کنکاش بر این قرار است تا رابطه بین ریسک و بازده را نظام مند کنیم.
  2. ارائه و آزمون تئوری های C-CAPM و CD-CAPM به عنوان یک مدل کاربردی برای تبیین هر چه بیشتر رابطه بین ریسک و بازده واقعی و تعیین بازده مورد انتظار در بازار اوراق بهادار تهران.
  3. مقایسه مدل های C-CAPM و CD-CAPM با یکدیگر و همچنین با روش سنتی CAPM.
  4. طراحی مدل CD-CAPM در بازار اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین رابطه ریسک و بازده.
  5. ارائه نرخ تنزیل مناسب برای پروژه های سرمایه ای، عملکرد سبد های سرمایه گذاری.

6-1 چارچوب نظری تحقیق

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدلی است که دارایی های سرمایه ای را با توجه به ریسک آن‌ها قیمت گذاری می کند. این مدل حاصل شکل گیری و توسعه تئوری های بازار سرمایه است که توسط نظریه سرمایه گذاری مارکوویتز بنیان نهاده شد. هدف نظریه این است که مدلی ارائه دهد تا با استفاده از آن بتوان دارایی های ریسکی (با بازده متغیر) را قیمت گذاری نمود. نظریه سرمایه گذاری، هنجاری(تجویزی) است و توضیح می دهد که سرمایه گذار در گزینش یک سبد بهینه سهام چگونه باید عمل نماید (جونز،1380،226)[26].

CAPMارتباط بین خطر- بازده و دارایی ها را در ارتباط با بازده بازار تبیین می کند. فرض اولیه CAPM در این است که نوعی رابطه خطی بین بازده سهام هر فعالیت و بازده بازار سهام، در طی چند دوره وجود دارد.

در تبیین مدل CAPMفرض بر این بود که شرایط بازار متقارن است و لذا شرایط و عوامل مترتّب بازار به گونه ای است که سرمایه گذار به نسبت ریسکی که متحمل می گردد، بازده دریافت می کند و بازخور این شرایط در صرف ریسک و پاداشی که سرمایه گذار از پذیرش ریسک بالاتر طلب می کند، نمایان می شود. شرایط نا متقارن بازار حاصل عواملی است که ضمن تأثیر بر صرف ریسک نرخ بازده مورد انتظار دارایی را نیز متأثر ساخته و از این رو مصالحه ریسک و بازده را از بین می برد و این شرایط نا متقارن بازار در مدل CAPM مورد توجه قرار نمی گیرد. نگاره شماره (1-1) و (2-1) تحقیقات متعدّدی را که در زمینه مدل های مختلف قیمت گذاری صورت گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.

پروپوزال تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی …

www.karenthesis.ir/…/پروپوزال-تحلیل-مقایسه-ای-بین-مدل-شرطی-قیمت-گذاری-دارای…

ذخیره شده

پروپوزال تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام چکیده از …

[PDF]ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺪل : اي داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺒ – دانشگاه تهران

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_22518_716029582a7e3a88d983d12bc76dcc92.pdf

ذخیره شده

توسط رهنمای رودپشتی – ‏2011
ﺑـﻪ ﻣـﺪل. ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري. داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺷﺪه. ، ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر. ﻪﺑ. ﺻﻮرت واﻗﻌﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ،. ﺳـﭙﺲ …. ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي از روش. ﻫﺎي ﻣﺘـﺪاول. ﻗﻴﻤـﺖ. ﮔـﺬاري. ﺳﻬﺎم اﺳﺖ . ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل. ﻫﺎ در …… ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ” ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺷﺮﻃﻲ ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. اي در ﺑـﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان.

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه …

7maghale.sellfile.ir/prod-411480-تحلیل+مقایسه+ای+بین+مدل+شرطی+قیمت+گذاری+…

ذخیره شده

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام. فرمت این مقاله به …

[PDF]ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ رﻳﺴﻚ و ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا – دانش مالی تحلیل …

jfksa.srbiau.ac.ir/article_5203_8329cf31430f251e1ff5583247af7c4a.pdf

ذخیره شده

و ﺑﺘﺎي ﻛﺎﻫﺸﻲ. 7. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑـﻲ ﻛﻔـﺎﻳﺘﻲ ﻫـﺮ دو ﻣـﺪل در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬـﺮان دارد و ﻣـﺪل. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺪل ﺷﺮﻃﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري داراﻳﻴﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻛﺎﻫﺸﻲ. CD-CAPM.

[PDF]مروری بر مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با نگرش … – …

ejip.ir/article-1-469-fa.pdf

ذخیره شده

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺪل. ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ. ﮔﺬاری داراﯾﯽ. ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ای ﺑﺎ. ﻧﮕﺮش ﺑﺮ ﻣﺪل. ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن … ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران در ﺗﺒﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺑـﺎزده ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـ. ﺬاری ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ. ﮐﻨـﺪ،. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ … ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﺪل. ﻫـﺎی. ﮐﺎﻫﺸﯽ، ﺗﻌﺪﯾﻞ. ﺷﺪه، ﺑﯿﻦ دوره. ای، ﺷﺮﻃﯽ، ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﭘﺎداﺷﯽ، ر. ﻓﺘﺎری و. در ﻧﻬﺎﯾﺖ …. ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ. ﮔﺬاری. داراﯾﯽ. ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ای وﺟﻮد ﯾﮏ. راﺑﻄﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺳﻬﺎم و. ﺑﺘﺎی آﻧﻬﺎ.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري دارا ﻲﻳ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي در ﺑﺎزار ﺑﻮرس …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6003913890503.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺳـﺒﺪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ،. ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم،رﻳﺴـﻚ،ﻣﺪل ﻗﻴﻤـﺖ ﮔـﺬاري داراﻳـﻲ ﻫـﺎي. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي. Archive of SID www. …. ﻃـ. ﻲ دور. ة. 1965-1931. ،. ﭘﺮﺗﻔﻮي. ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزده ﭘﺮﺗﻔﻮي و ﺑﺘﺎ را. ﺗﺒﻴﻴﻦ. ﻧﻤﻮدﻧ …. ﻪ ﺷـﺮﻃﻲ. ﺑﻴﻦ ﺑﺘﺎي ﭘﺮﺗﻔﻮي و ﺑﺎزده در آن در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﺗ. ﺄ. ﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ( . ﻛﺎﺗﻴﻨﮓِ. ادو.

[PDF]Comparison between the Conditional Models of Downside …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64513890706.pdf

ذخیره شده

مشابه

1389. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪل ﺷﺮﻃﻲ ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري. داراﻳﻴﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ. ﺑﺎ ﻣﺪل ﺷﺮﻃ. ﻲ ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري …. ﺎﻳ. ﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺪل. CAPM. در ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺮف رﻳﺴﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮب. ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر …. دار ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده، ﻣﺪل. ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي ﺗﻮان ﺗﺒﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎزده و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺑﺘﺎ در …

[PDF]A Comparision Between Explanatory Power of – Sid

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/50113900902.pdf

ذخیره شده

مشابه

ن ﺗﻮان ﻣﺪل. D-CAPM. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل. CAPM. در ﺗﺒﻴﻴﻦ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ. 1. ﻣﻬﺪي ﺧﺴﺮوﻳﺎﻧﻲ … را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر رﻳﺴﻚ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزده. ﺳﻬﺎم. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي. (CAPM). ﺑﺮاي اﻧﺪازه …. و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺪل ﺷﺮﻃﻲ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري ﻳﻌﻨﻲ. D-(CAMP).

[PDF]آزمون توان تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای …

fej.iauctb.ac.ir/article_511783_94c7fc45ec76f039f4dba8679909b45a.pdf

ذخیره شده

توسط امیرحسینی – ‏2010
آزمون توان تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای. کاهشی. ) CAPM …. 1970. هنگامي كه. مدلهاي قيمت گذاري دارايي با ريسك منفي مطرح شد ، عمال مفهوم ريسك منفي … نوعي رابطه شرطي بين بازده و بتا را توسعه دادند كه در آن رابطه بتا و بازده وابسته به. مثبت يا منفي ….. مدل شرطي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي كاهشي. (CD-CAPM).

سرمایه ای های دارایی مقایسه کارایی مدل قیمت گذاری سرمایه ای …

qjma.atu.ac.ir/article_4326_7f721163f7ce24ce32949e8ed0e859d3.pdf

توسط رستمیان – ‏2011 – ‏مقالات مرتبط
دارایی. های. سرمایه ای، مدل قیمت گذاری. دارایی. های. سرمایه. ای مبتنی بر مصرف، بتای بازار، بتای مصرف …. این. مدل. می. تواند. در. بازار. بین. المللی. سهام. نیز. تبیین. کننده. باشد. افزون. بر. یافته … تمامی. موارد. توان. تبیین. مدل. CAPM. سنتی. در. ارتباط. بین. ریسک. و. بازده،. بیش …. وضعیت شرطی مورد انتظار از اطالعات موجود در زمان.

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه …

thesisshop.cero.ir/product-355684-hesabdari.aspx

ذخیره شده

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام تحلیل مقایسه ای …

[PDF]تعدیل مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مصرف بر اساس تابع …

jemr.khu.ac.ir/article-1-1242-fa.pdf

ذخیره شده

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ. ﮔﺬاري داراﯾﯽ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اي ﻣﺼﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻊ. ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺎرﺷﺎﻟﯽ. (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اﯾﺮان) … ﮔﺬاران. در. ﺗﺒﯿﯿﻦ. رﯾﺴﮏ. و. ﺑﺎزده. ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬاري. ﮐﻤـﮏ. ﻣـﯽ. ﮐﻨـ. ﺪ،. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻣﺪل. « ﻗﯿﻤﺖ. ﮔﺬاري. داراﯾﯽ. ﻫﺎي … ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن، ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ. ﮔﺬاري داراﯾﯽ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اي ﮐﺎﻫﺸﯽ. 3. ، ﺑﯿﻦ. دوره. اي4. ، ﺗﻌـﺪﯾﻞ. ﺷﺪه. 5. ، ﺷﺮﻃﯽ. 6. ، ﻣﺼﺮﻓﯽ. 7 ….. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺻـﺮف ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﻃﯽ ﯾـﮏ ﺗـﺎﺑﻊ.

[PPT]مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و تئوری قیمت گذاری …

ketabeomid.ir/wp-content/uploads/…/@fileaccuntingفصل-5تئوری-ومکاتب-.pptx

ذخیره شده

7-5) مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شرطی. 8-5)مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف. 9-5) مدل … 4-سرمایه گذاران همواره ریسک سبداوراق بهادار رابراساس نوسانات بازده های …. تبیین رفتار سرمایه گذار و معیار انتخاب پرتفوی بهینه می پردازد. …. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، نرخ بازده مورد انتظار به دو جزء تقسیم می شود:.

پايان نامه بازده پرتفوي سهام شركت هاي سرمايه گذاري و شركت .. …

nikfile.b88.ir/archive1396-2-35.html

ذخیره شده

جهت دريافت فايل با عنوان {تحليل مقايسه اي بين مدل شرطي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مدل شرطي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي كاهشي در تبيين نرخ بازدهي …

پایان نامه ها و پروژه ها [بایگانی] – باشگاه دانشجویان دانشگاه …

forum.pnu-club.com/archive/f-728.html

ذخیره شده

… قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي کاهشي (cd- capm) جهت پيش بيني ريسک و نرخ بازده … مدل d-capm در مقايسه با مدل capm در تبيين ارتباط بين ريسک و بازده سهام …

[PDF]ﭘﺬﻳﺮي، رﻳﺴﻚ ﻣﻄﻠﻮب و رﻳﺴﻚ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺪل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫ

www.ensani.ir/storage/Files/20120329142004-5020-14.pdf

ذخیره شده

ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي. (. CAPM. ) ﻣﻲ. رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﻳﺴـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ. )β … ﭘﺮدازد و در ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ و رﻳﺴﻚ، ﻣﺪل. ﻫـﺎي ﻗﻴﻤـﺖ. ﮔـﺬاري ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. ﻣﺪل ﺳﻨﺘﻲ.

[PPT]فصل 3.pptx

hosseinkhazali.persiangig.com/فصل%203.pptx

ذخیره شده

مشابه

در مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي تغييرات بازده يك سهم با تغييرات ميانگين كل … مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای(CAPM)وتئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT) : … 1- مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي شرطي يا چند دوره‌اي (I-CAPM) ….. همان بتای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است‌، یعنی کوواریانس بین بازده سهام با بازده بازار.

[PDF]ﻫﺎي ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس اوراق اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺷﺎ

eco.iaufb.ac.ir/article_9291_47911104790ac7278f12ee2dc0fa177b.pdf

ذخیره شده

ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ، ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﻗﯿﻤـﺖ ﺳـﻬﺎم و ﭼﺮﺧـﻪ. ﻫـﺎي. ﺗﺠﺎري. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻗﻮع روﻧﻖ و … آﯾـﺎ. راﺑﻄﻪ. اي ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﺑـﺎزدﻫﯽ در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬـﺮان و ﻓﻌﺎﻟ. ﯿـﺖ. ﻫـﺎي ﮐـﻼن …. ﮔﺬاري داراﯾﯽ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي. (CAPM). ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ ﮔـﺬاري داراﺋـﯽ. ﻫـﺎي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﻓﺮض ﻣﯽ … رﯾﺴﮏ، ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺑﻬـﺮه از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻨﻔـﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ و.

[XLS]مدیریت مالی

https://sbu.ac.ir/Cols/FMA/…/فهرست%20پایان%20نامه%20ها/مدیریت%20مالی.xls

ذخیره شده

4, 2, کمره ای،عباس, 1374, فدائی نژاد،اسماعیل, بررسی تاثیرات میزان مانده سپرده … رابطه شاخص های ریسک عدم نقدشوندگی و مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران, 431 … بررسی و تبیین مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …. مقایسه بین مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، سه عاملی قاماو فرنچ و شبکه های …

[XLS]مدیریت مالی

www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2016/02/مدیریت-مالی.xlsx

ذخیره شده

… ارزیابی بین واکنشی سرمایه گذاران بازار سهام ایران به اخبار مذاکرات هسته ای و … بررسی رابطه شاخص نقد شوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته … رابطه بین متغییر های تصمیم گیری سرمایه گذاری با نرخ رشد بازده سهام, 94/4/3 …. تبیین بازده سهام توسط مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی با مدل …

[PDF]ارزیابی و مقایسه کارایی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها با استفاده از

qfaj.ir/article-1-470-fa.pdf

ذخیره شده

ارزی. ابی و مقایسه کارایی مدل. های قیمت. گذاری دارایی. ها با. استفاده از معیارهای متفاوت تشکیل پرتفوی. شهناز … بازده. در. تصمیم. گیری. های. مربوط. به. سرمایه. گذاری. ،. پژوهش های. تجربی. تعداد … مصرفی. 2و. مدل. CAPM. چند. دوره .ای. برای. ارزیابی. و. مقایسه. کارایی. این. مدل. ها. از ….. ای و مدل شرطی جاناتان و وانگ در بورس کره پرداختند.

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام. 124.بررسي …

پروژه دات کام | پایان نامه های حسابداری

perojeh.com/#!cat-12295

ذخیره شده

تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام + lrhgi …

[PDF]اصل مقاله – پژوهشنامه بازرگانی

pajooheshnameh.itsr.ir/article_7826_ab459a1be8818030f16348c5493ac2a9.pdf

ذخیره شده

)به عنوان شاخص نااطمينانی اقتصاد کالن( از مدل واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيوني … سرمايه گذاري، اخيراً نااطمينانی را نيز در مدل های سرمايه گذاري گنجانده است. قابليت …. بر سرمايه گذاری خصوصی در ايران انجام شد، رابطه بين نااطمينانی نرخ ارز واقعی و … رابطه 7(CAPMدرباره چارچوب قيمت گذاری دارايی های سرمايه ای ) 6مطالعه گاتيرز.

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار، شماره 30 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7447

ذخیره شده

رابطه منفي بين ريسك اعتباري و ريسك ارز با بازده قيمتي سهام بانك ها در ايران … واكاوي انگيزه هاي ناشران اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران با رويكرد طراحي اوراق بهادار … سرمايه گذاري خارجي در مُدل سلسله مراتبي با استفاده از الگوريتم شش مرحله اي تاپسيس … هاي عصبي مصنوعي و مقايسه نتايج حاصله با تحليل تكنيكال و موجهاي اليوت

[PDF]بسم¬الله الرحمن الرحیم – فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های …

ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4738_7826523db441a9758a38f35042481b8e.pdf

ذخیره شده

توسط اصغرپور – ‏2017 – ‏مقالات مرتبط
دیگر، افت شدید قیمت سهام در بسیاری از بازارهای سرمایه به زیان … تعریف، ارزش در معرض خطر، حداکثر زیانی است که کاهش ارزش سبد دارایی برای … ه تبیین رفتار سرمایه … گیری برای سرمایه. گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی. های. سرمایه. ای است. … یه مدل. میانگین. -. واریانس خود نشان داد، با تشکیل سبدی از دارایی. های مالی این امکان …

[PDF]رﻳﺴﻚ ﺳﻘﻮط آﺗﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﻛﺎري ﺷﺮﻃﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴ

jaa.shirazu.ac.ir/article_1729_3acf63ef5edc9dac8ea349736831eb81.pdf

ذخیره شده

توسط فروغی – ‏2012
ﻫـﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ. ﻛـﺎري ﺷـﺮﻃﻲ و. رﻳﺴـﻚ. ﺳﻘﻮط آﺗﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم، راﺑﻄﻪ. ي ﻣﻌﻜﻮس …. ﻛﺎري، ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺒﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻪ داراﻳﻲ. ﻫﺎ … ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاران ﺑﺮ. اي ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺪﻳﺪه. ي ﺳﻘﻮط ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎزده ﻣﻲ … ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ. ﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪ. ﻣﺪت ﻛﻪ. در ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﻠـﻚ ﺷـﻮﻟﺰ. 23.

مقاله حسابداری مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده …

www.hereyouare.ir/articles/15989

ذخیره شده

۱۷ آذر ۱۳۹۵ – تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام …

ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214

مشابه

ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ و س‍ود و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ … ارزي‍اب‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ پ‍اي‍داري‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ ب‍ا پ‍اي‍داري‌ ج‍ري‍ان‍ات‌ ن‍ق‍دي‌ وب‍ررس‍ي‌ واک‍ن‍ش‌ …. ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ و ري‍س‍ک‌ م‍ب‍ادلات‌ ارزي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاري‌ داراي‍ي‌ ه‍اي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اي‌ … ب‍ررس‍ي‌ ارزش‌ م‍رب‍وط ب‍ودن‌ ن‍رخ‌ ب‍ازده‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ …

موضوع پایان نامه حسابرسی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI – …

parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-حسابرسی/

ذخیره شده

مشابه

ارزي‍ابی م‍ق‍اي‍س‍ه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ ب‍الا و س‍ن‍تی ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ … ب‍ررسی ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ش‍رطی‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ غ‍ي‍ر ش‍رطی‌ … وجه ‌نقد ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ري‍س‍ک‌ س‍ق‍وط ارزش‌ س‍ه‍ام‌ … ب‍ررسی س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ي‍ری‌ م‍ع‍ي‍اره‍ای‌ م‍دل‌ گ‍وردن‌ ت‍وس‍ط ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ف‍رآي‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ه‍ام‌

مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل …

journals.iau.ir/article_523450_0.html

توسط رضایی – ‏2013
شارپ معتقد بود که ریسک بازار را نمی‌توان با متنوع سازی دارایی ها کاهش داد زیرا این خطردرهمه … با ارایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) توسط شارپ(شارپ1964، … مدل CAPM رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را به شکل ….. اختلاف میان قدرت تبیین کنندگی(R2) از نظر اهمیت قابل توجه و چشمگیر است.

[PDF]ﺬاري ـﮔ داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻪـ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻋ – انجمن مهندسی …

www.ifea-fr.com/uploads/MAG/Final%2012-1-%20مهندسی%20مالی.pdf

مشابه

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﻓﺘﺎري در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري و رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي واﺑﺴﺘ. ﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: -1 …. ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺎﻟﯽ رﻓﺘﺎري در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻬﺎم، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ …. اي. ﻧﺮخ. ﺑﺮآورد. ﺷﺪه. ﺑﺎزده. ﻫﻔﺘﮕﯽ. ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﺪل. DCC. و. از. ﻟﺤﺎظ. ﮐﺎراﯾﯽ. ﺑﺮون. ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي. ﻧﺮخ. ﺑﺮآورد … ﭘــﺲ ﺑــﯿﻦ ﻗﯿﻤــﺖ اﯾــﻦ دو داراﯾــﯽ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﺑــﺎﻻﯾﯽ وﺟــﻮد دارد. ….. ﻧﺨﺴﺖ ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﮔـﺎرچ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ وارﯾـﺎﻧﺲ ﺷـﺮﻃﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ.

پیشنهادهای پژوهش رشته حسابداری – کتابخانه مرکزی دانشگاه …

library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view…id…

ذخیره شده

بررسی رابطه مکانیزم‌های ساختار مالکیت و کارایی سرمایه گذاری در بین صنایع مختلف … بررسي مقايسه اي توانايي مدل هاي پيش بيني ورشکستگي و ماهيت مباني تعديل …. بجای استفاده از بازده غیرعادی آتی مستقیماً تغييرات قيمت را نيز مورد بررسي قرار داد. … بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی در دو دهه اخیر.

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و … – …

prozhe20.ir › حسابداری

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و … 1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای. … 5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق. …. یافته این مدل همچون مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل کاهشی قیمت گذاری دارایی های سرمایه …

[PDF]Modeling stock market prices based on GMDH Neural …

qjerp.ir/article-1-256-en.pdf

ذخیره شده

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی. ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،. ﺑﺮوﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ. و. ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎ. ﺩی. ﺑﺎﺯﺍﺭ … ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫﺎی ﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ. ،. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ. ﺳﺎﺯی ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ … ﺭوﺍﺑﻂ. ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ. ﺍی. ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ و ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ. ﻫﺎی ﺭﻗﯿﺐ ﯾﺎ … ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﻘﺪی ﺑﻮﺭﺱ ﺍوﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ.

دوره‌های آموزشی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

seba.ir › ‏کپی آموزش 910225‏ › ‏معرفی دوره های آموزشی‏

ذخیره شده

مشابه

اصول بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق بهادار تأمین مالی، معامله‌گری ابزار مشتقه، معامله‌گری بورس …. چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار (مصوب … دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هیأت مدیرۀ …. مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک …… 6- مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای.

[PDF]Untitled – ماهنامه علمی ، تخصصی شباک

shebakmag.ir/upload/Single/Content/160720_14/Shebak-Nama.pdf

ذخیره شده

پیش بیني قیمت سهام در شرکت هاي سرمایه گذاري با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي. 7. مدیریت اسالمی؛ اصول و موانع تحقق آن جهت استفاده در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی … بررسی اخالق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی و مقایسه آن با حرفه های دیگر. 55 … بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر کیفیت سود شرکتهای …

بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | پایان نامه های …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي … نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با … نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در … رشته حسابداری : مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر …

دانشگاه اصفهان مدیریت دارایی و تأمین مالی 2383-1170 5 1 …

amf.ui.ac.ir/?_action=xml&issue=3901

ذخیره شده

پژوهش حاضر تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه‌های مدیریت بر میزان چسبندگی هزینه‌ها … between Fama-French Five Factor Model and Carhart Four-Factor Model in … فا ما و فرنچ با الگوی چهارعاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده …. ای متشکل از92 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا …

مقالات – پرتال فاینانس

portal.finance/fa/articl01-مقالات

ذخیره شده

آزمون اثر مخارج سرمایه ای دولت بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران … نتایج حاصل از آزمون های آماری و مدل های برآورد شده، بیانگر معنادار بودن اثر مخارج سرمایه ای دولت بر روی … سه معیار ارزیابی عملکرد یعنی بازده دارایی ها(ROA) ، بازده حقوق صاحبان سهام … قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی مبتنی بر محتوای اطلاعاتی سود.

[PDF]ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺛﯿﺮ ﺑﺎزار ﺄ ﺑﺮر

journals.scu.ac.ir/article_11852_8f05981297cc7451ff90abbdb430c176.pdf

ذخیره شده

توسط رضوی – ‏2014
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف. ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. … ﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮔﺬاري در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم اورال در در … ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان،. ICE. ، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اورال، ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه … اي. ﮐﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻗﯿﻤﺖ. ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﺗﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ دوره. را ﻧﺪارﻧﺪ. …. ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ.

موضوع پایان نامه حسابداری – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله …

www.master-thesis.ir/Thesis/Human-Science/Accounting

مشابه

تحلیل آماری …. بررسی تاثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق … با کيفيت حسابداري و محافظه کاري شرطي و غير شرطي در بورس اوراق بهادار تهران … بررسي قدرت افشا اندازه هاي گوناگون داراييهاي نفت و گاز …. تعيين رابطه بين مخارج سرمايه اي با ضريب Q و بازده آتي سهام در شركت هاي …

اسلامی بیدگلی، غلامرضا – شخصيت ها

abnews.ir/fa/vip/8

ذخیره شده

مشابه

۱ تحليل مالي طرحها از نقطه نظر ريسك و بازده در پروژه هاي شركت سرمايه گذاري البرز … ۷6 طراحي معيارهاي ارزيابي كارايي عملكرد شركتهاي برق منطقه اي و آزمون مفيد بودن …. 61 قيمت گذاري سهام در عرضه اوليه در بورس اوراق بهادار تهران با مدل 1 M و مقايسه با مدل …. 63 بررسي امكان كاهش ريسك پورتفوي در بهينه سازي بر اساس واريانس شرطي و …

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/مدل_قیمت‌گذاری_دارایی‌های_سرمایه‌ای

ذخیره شده

مشابه

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، (به انگلیسی: Capital Asset Pricing Model ) در علوم مالی، این مدل، ارتباط بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار یک دارایی را توضیح …

مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده …

ijar.alzahra.ac.ir/article_2012.html

ذخیره شده

توسط صالحی – ‏2015
این امر موجب شد که نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و … بعد از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای فاما و فرنچ شواهدی را دال بر ناکامی‌های تجربی … به این یافته، الگوی سه عاملی را برای تبیین بازده سهام به‌صورت رابطه ۲ ارائه دادند: … توانایی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما وفرنچ و چهار عاملی …

[PDF]بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی در …

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/spring/15.pdf

ذخیره شده

شیوه قیمت گذاری سازمان حسابرسی حالت بودجه ای داشت. بدین صورت که ابتدا … نیز بنا به ادعای خود بر اساس مدل حسابرسی مبتنی بر ریسك، با توجه به ریسك موجود در … دارایی. ها. و. بدهی. ها. تأثیر. می. گذارد . مدیران بیش. اطمینان،. بازده. آتی. پروژه. های ….. به نفس بیش از حد مدیران ارشد و حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی پردا. ختند.

[PDF]PDF: حسابداری محاسبه استهلاک دارایی فایل اکسل | آرستو!

arsto.ir/38467.pdf

ذخیره شده

ﭘﺮوژه ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺰوﻟﯽ و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﻮات. ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ و ﺗﻤﺎم … ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﺷﺮﻃﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﺪل ﺷﺮﻃﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری q. داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﻬﺎم · ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺪرت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ …

پایان نامه حسابداری – کارن داک

www.karendoc.ir/دانلود-پایان-نامه/10027/حسابداری

ذخیره شده

پایان نامه تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام.

تحقیق مقاله بسترهای سرمایه گذاری مناسب با توجه به سرمایه ، …

www.dibadoc.ir › تحقیق مقاله › تحقیق مقاله حسابداری

ذخیره شده

تحقیق مقاله بسترهای سرمایه گذاری مناسب با توجه به سرمایه ، فرصت ها و تهدید ها … اصلاً آیا می شود با سرمایه ای کم و مدنظر گرفتن فرصتها و تهدیدها به سود مناسبی برسیم؟ … سرمایه ای که در این خصوص می توان بکار برد حدوداً بین 000/000/10 ریال تا …. و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام.

[PDF]PDF: مدل قیمت گذاری آربیتراژ | PaperLabel

1396papers.ir/pdf-28666-مدل-قیمت-گذاری-آربیتراژ-2016-03-08.pdf

ذخیره شده

ﺗﻤﺎم ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ , ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻮد و ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ. ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای … ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﺷﺮﻃﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﺪل ﺷﺮﻃﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری q. 2015-09-22 داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﻬﺎم. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ …

دانلود ترجمه مقاله پول نقد، سرمایه گذاری و بازده دارایی ها | ای‌ام‌پی!

amparticle.ir/2016/04/2-ترجمه-مقاله-پول-نقد،-سرمایه-گذاری-و-باز.html

ذخیره شده

۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ – به مدلهای قمیت گزاری دارایی سرمایه ای که بازده سهام را نسبت به بازده بودجه بندی سرمایه … مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف …. دانلود تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی در تبیین نرخ بازدهی واقعی سهام.

دانلود نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با …

amparticle.ir/2015/11/42582-دانلود-نمونه-سوالات-تستی-مدیریت-سرمای.html

ذخیره شده

۳۰ آبان ۱۳۹۴ – مدیریت سرمایه گذاری و ریسک به عنوان یکی از مباحث آزمون کارشناسی ارشد …. بازارهای مالی، ریسک و بازده ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدلهای …

پاورپوینت بررسی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای( CAPM)

googelfile.rozblog.com/…/پاورپوینت-بررسی-مدل-قیمت-گذاری-دارایی-های-سرمایه-ای-…

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مدل قیمت گذاری داریی های سرمایه ای … مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف . ….. ذخیره شده تحلیل مقایسه ای بین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل شرطی قیمت گذاری .

[PDF]PDF: مدل قیمت گذاری آربیتراژ | سیگنیفیکنت! …

significantarticles.ir/articles/19457-مدل-قیمت-گذاری-آربیتراژ.pdf

ذخیره شده

ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آرﺑﯿﺘﺮاژ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ , ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ … ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﺷﺮﻃﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﺪل ﺷﺮﻃﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داراﯾﯽ ﻫﺎی. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻓﺮﻣﺖ ورد وﻗﺎﺑﻞ. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *