دانلود فایل دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 5
فرمت فایل docx
حجم فایل 4305 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

فروشنده فایل

کد کاربری 25211

کاربر

چكیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه 4

2-1. بیان مسأله 4

3-1. اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

4-1. فرضیه تحقیق. 7

5-1. روش تحقیق. 8

6-1. جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها : 9

7-1. تعاریف عملیاتی متغیرها 9

8-1. مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

9-1. روش‌شناسی باکس ـ جنکینز. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2. مقدمه 13

2-2. تعریف سود 15

1-2-2. کاربردهای سود پیش‌بینی شده 16

1-1-2-2. کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری. 16

2-1-2-2. تعیین ارزش یک دارایی. 17

3-1-2-2. بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری) 17

4-1-2-2. برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری. 18

3-2. مبانی نظری چگونگی تغییرات سود 18

4-2. هموار سازی سود 19

5-2. تعریف پیش‌بینی. 22

6-2. تعریف مسأله پیش‌بینی. 22

7-2. هدف پیش‌بینی. 24

8-2. روش‌های پیش‌بینی. 26

1-8-2. روش کیفی پیش‌بینی. 26

2-8-2. روش‌های کمّی. 26

1-2-8-2. مدل‌های پیش‌بینی باکس و جنکینز. 28

3-8-2. خطای پیش‌بینی. 31

9-2. پیشینه تحقیق. 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3. مقدمه 35

2-3. جامعه آماری. 36

3-3. نمونه آماری. 36

4-3. مدل روش انجام پژوهش.. 37

5-3. جمع‌آوری اطلاعات.. 38

6-3. انتخاب روش پیش‌بینی. 39

7-3. تابع آماره 40

1-7-3. مدل‌های سری زمانی باکس ـ جنکینز ( اتورگرسیو ـ میانگین متحرک ) 40

2-7-3. نحوه انتخاب مدل. 41

8-3. آزمون ایستایی. 42

9-3. انتخاب مناسب‌ترین مدل. 43

10-3. آزمون‌های پارامتریک و ناپرامتریک… 44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4. مقدمه 46

2-4- آزمون دیكی فولر روی سطح. 48

3-4- نتایج تخمین مدل ARIMA.. 50

4-4- تفسیر نتایج. 51

1-4-4- ضریب تعیین (R2) 51

2-4-4. آماره دوربین واتسن (DW) 51

3-4-4. آماره Prob (F-Statistic) 52

5-4- نتایج تخمین مدول ARIMA.. 59

6-4- تفسیر نتایج. 60

1-6-4- ضریب تعیین (R2) 60

2-6-4- آماره دوربین واتسن (DW) 60

3-6-4- آماره Prob (F-Statistic) 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه 64

2-5- نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 64

3-5- محدودیت‌های پژوهش.. 65

4-5- پشنهاد برای پژوهش‌های آتی. 66

پیوستها

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 68

منابع لاتین: 69

چكیده:

برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا ، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است.

معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که درآینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می شود. بدین ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می شود تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید به همین دلیل در تحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی از جمله سود شرکت ها و نهایتاً استفاده سودمند از آنها روش‌های مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده است

پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گروه سوم مدل های کمّی سری های زمانی، در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسۀ پیش بینی این گروهها نتایج گوناگون و گاه متضاد بدست آمده است.

تحقیقات بسیار زیادی خصوصاً در دهه ی 1960و1970 (نظیر تحقیقات انجام شده توسط

بیسی کری و توارک 1978 ، هیسل وجنین1986 و کاپلاند و مارینو 1972 و گرین و سگال 1966) در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری های زمانی باکس – جنکینزانجام گرفته است که البته علی رغم این تحقیقات نتایج یکسانی به منصۀ ظهور نرسیده است .

جهت آزمون فرضیه تحقیق ، ابتدا مناسب ترین مدل های سری زمانی باکس – جنکینز از داده های شرکت های منتخب بدست آمده و سپس سود هر سهم شرکت های منتخب پیش بینی می گردد. در مرحلۀ بعدی خطای نسبی پیش بینی سود هر سهم مدل با سود هر سهم واقعی محاسبه می شود

مقدمه:

برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است. برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان قبل از مواجه شدن با رویدادهای اقتصادی نامطلوب ، واکنش های مناسب نشان داد . در همین راستا برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی نیز باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن است بهبود بخشید .

کانون توجه این پژوهش پیش بینی است . پیش بینی از این نظر حائز اهمیت است ، که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی وهمچنین برون سازمانی محسوب می شود . بر این اساس ، کارایی و اثر بخش نهایی هر تصمیم به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد . بدین سان تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای آن صحیح بوده باشد .

مقاله فارسی . دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با …

7maghale.sellfile.ir/prod-414630-دانلود+مقاله+دقت+پیش‌بینی+سود+هر+سهم+EPS+با…

ذخیره شده

دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز. چكيده: برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا …

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی …

prozhe20.ir › حسابداری

ذخیره شده

مشابه

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود کارشناسی ارشد حسابداری موضوع جدید ز.

مقاله بررسی قابلیت پیش بینی سود هر سهم توسط مدل سری های …

www.civilica.com/Paper-MANAGMA01-MANAGMA01_047=بررسی-قابلیت-پی…

ذخیره شده

مشابه

در این تحقیق، تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکت ها، دقت پیش بینی … با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۱ … پیش بینی سود هر سهم ، سری های زمانی ، باکس-جنکینز، ARIMA …

[PDF]بررسی قابلیت پیش بینی سود هر سهم توسط مدل سری های …

https://www.civilica.com/PdfExport-MANAGMA01_047=بررسی-قابلیت-پیش-بی…

ذخیره شده

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻝ ﺳﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ARIMA. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: … ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ EPS ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﺲ- ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ﺍﺯ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل …

payannamedl.ir/پایان-نامه-دقت-پیش‌بینی-سود-هر-سهم-eps-با/

ذخیره شده

۳ تیر ۱۳۹۵ – پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. گرایش: حسابداری. عنوان: دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS). با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

[PDF]پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار …

journal.ansarbank.com/article_9004_cfb3d4f2209f71daa0d6efb8a459f79a.pdf

ذخیره شده

این مدل قادر به پیش بینی سود هر سهم شرکت های نمونه با خطای قابل قبول 2 درصد است. … در پایان دقت این مدل با دو روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی … الگوهای سری زمانی یا دیگر الگوها و به کار بردن الگوی مورد نظر برای دوره های بعدی …. رگرسیون خودبه خود، میانگین متح رک، مدل های باکس و جنکینز، مدل های ساختاری و سری.

[DOC]تدوین مدل پیش‌بینی سود با استفاده از اطلاعات تاریخی در …

yektamohaseb.com/…/تدوین-مدل-پیش‌بینی-سود-با-استفاده-از-اطلاعات-تاریخی-در-…

ذخیره شده

مشابه

پیش بینی سود ، سری های زمانی، سود هر سهم، روش هموار سازی نهایی …… پژوهش هاي انجام يافته در زمينه دقت پيش بيني مدل هاي سري زماني نسبت به تحليل گران … سود حسابداري با استفاده از تجزيه و تحليل سري هاي زماني باكس جنكينز» مهدي غلام زاده ….. سري هاي زماني با حداقل ميزان مجذورات خطاي سود واقعي هر سهم (EPS) و سود پيش بيني شده …

[PDF]Comparative assessment of EPS and DPS Prediction error . …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6003813890202.pdf

ذخیره شده

مشابه

1389. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ. EPS. و. DPS. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ. ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ. دﻛﺘﺮ. ﻗﺪرت. اﻟﻪ ﻃﺎﻟﺐ … و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ. ﻫﺮ ﺳﻬﻢ. (. DPS. ) ﺑﻪ ﻃﻮر. وﺳﻴﻊ در ارزﻳﺎﺑﻲ. ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم. ﻣ. ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ …… اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺎي ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺑﻌﻀﻲ از … ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺑﺎ ﺳﺮي. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﺲ و ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ. )).

[PDF]ﻫﺎي ﺗﺨﻤﯿﻨﮕﺮ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﺗﺨﻤﯿﻨﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﺎ – پژوهش های اقتصاد …

danesh24.um.ac.ir/index.php/development/article/download/41329/11343

ذخیره شده

توسط چوپانی – ‏2017
۲۰ تیر ۱۳۹۴ – ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺗﺨﻤﯿﻨﮕﺮ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﺗﺨﻤﯿﻨﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ. درﺟﻪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻓﺎزي در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ. ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ. 1 …. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﺟﺎﻣﻊ. ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد. ﯾﺎدﺷﺪه ….. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ. ﺑﺎﮐﺲ. -. ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪ … ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ارز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻓﺎزي اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ …

فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري مالي، شماره 11 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3496&Number=11

ذخیره شده

مشابه

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران دكتر ويدا …. مقايسه دقت پيش بيني سود توسط مديريت با سري هاي زماني باكس – جنكينز … رابطه تجربي متغيرهاي حسابداري و بازار با بازده سهام … کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.

[PDF]پیش بینی EPS شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/591154

ذخیره شده

مشابه

پیش بینی. EPS. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. تهران. با استفاده. از. مدل … که با دقت فراوان این تحقیق را مطالعه و داوری نمودند، نیز. سپاسگزارم. از جناب … چکیده. پیش بینی سود. هر سهم. و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد عالقه سرمایه …… های باکس و جنکینز، مدلهای ساختاری و سری زمانی. اشاره کرد.

[XLS]حسابداری

https://www.sbu.ac.ir/Cols/FMA/…/فهرست%20پایان%20نامه%20ها/حسابداری.xls

ذخیره شده

11, 9, حاجی نوروزی،علیرضا, 1374, هشی،عباس, بررسی تحلیل استفاده از صورت …. رفتار سود حسابداری با استفاده از تجزیه و تحلیل سریهای زمان باکس-جنکینز, 94 …. 93, 91, رساپور،حمید, 1380, اردبیلی،محمد حسن, بررسی رابطه سود هر سهم با هزینه ی …. بررسی کاربرد مدلهای مختلف سریهای زمانی پیش بینی سود در صنعت سیمان, 462.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سهم سرمایه

www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/سهم-سرمایه

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در …. پایان نامه دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

دقت پیش ‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی …

fileee.ir/tag/دقت-پیش-‌بینی-سود-هر-سهم-eps-با-استفاده-از/
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دقت پیش ‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز + پروپوزال و SPSS مشاوره و تحلیل …

پایانامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل …

fileco.blogsky.com/…/پایانامه-دقت-پیش‌بینی-سود-هر-سهم-EPS-با-استفاده-از-مدل-سر…

ذخیره شده

۱۵ فروردین ۱۳۹۵ – پایانامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ … از مدل سری زمانی باکس جنکینز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه دات کام | پایان نامه های حسابداری

perojeh.com/#!cat-12295

ذخیره شده

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام …. پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ …

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری – پایان نامه های کارشناسی …

vahid-salimi.blogfa.com/post/373

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته …. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

سهام » تحقیقات 20

tahghighat20.ir › تگ های مطالب

ذخیره شده

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود ….. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

موضوع پایان نامه حسابداری – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله …

www.master-thesis.ir/Thesis/Human-Science/Accounting

مشابه

بررسي ارتباط ميزان صحت پيش بيني سود حسابداري با نوع صنعت … بررسي رابطه بين شاخصهاي نقدينگي و نرخ بازده مورد انتظار هر سهم در شركتهاي ….. بر قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (در فاصله زماني ۷۷ و ۷۸) ….. بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از تجزیه و تحلیل سریهای زمان باکس-جنکینز.

دانلود پایان نامه های حسابداری ارشد ایران

www.accdoc.ir/

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در … پایان نامه حسابداری: دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز. پایان نامه حسابداری: دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل …

sanjesh7.com | پایگاه دانلود مقالات و پایان نامه های علمی …

www.sanjesh7.com/tag/سهامداران-عمده/
پایان نامه : بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذيرفته شده در … پایان نامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS)با استفاده از مدل سری زمانی باکس …

بهار فایل :سایت مرجع دانلود فایل پایان نامه | پایان نامه های …

baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

… پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص …. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز …

فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

paperfile.rzb.aliclip.ir/
ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕـﺮان را. ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. پیش‌بینی قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس با … [PDF]پیش‌بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه های … [PDF]در پیش بینی جنکینز – باکس مقایسه مدل های شبکه عصبی … 7maghale.sellfile.ir/prod-414630-دانلود+مقاله+دقت+پیش‌بینی+سود+هر+سهم+EPS+با.

سفارش پایان نامه حسابداری – خرید و فروش و دانلود پایان نامه …

thesis-acc.mihanblog.com/post/24

ذخیره شده

۴ آبان ۱۳۹۵ – برای دریافت هر یک از پایان نامه های زیر کافیست یک ایمیل به آدرس … دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری | مرجع دانلود پایان نامه ارشد

full-thesis.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/

ذخیره شده

… پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص …. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز …

سهام » دانلود مقاله | پایان نامه

123p.ir › تگ های مطالب

ذخیره شده

۴ بهمن ۱۳۹۳ – نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم ….. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز … جهت آزمون فرضیه تحقیق ، ابتدا مناسب ترین مدل های سری زمانی باکس – جنکینز …

سهام » پایان نامه ها 2000

payannameha2000.ir › تگ های مطالب

ذخیره شده

در اين پژوهش از طبقه بندي محافظه كاري مشروط و نامشروط و از مدل پيش بيني …. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

سهام » پایان نامه | Payan Name

payan-name.com › تگ های مطالب

ذخیره شده

۵ اسفند ۱۳۹۳ – نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم …. 85، 84، 83) با استفاده از مدلهای رگرسيون لوجستیک تک متغيره بر مبنای دادههای …. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

فروش و دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد …

www.payanname.mefiles.ir/

ذخیره شده

مشابه

فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با …… دقت پیش ‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز + …

سهام » پایان نامه 2000

2000p.ir › تگ های مطالب

ذخیره شده

در اين پژوهش از طبقه بندي محافظه كاري مشروط و نامشروط و از مدل پيش بيني …. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

[PDF]اصل مقاله

https://journals.ut.ac.ir/article_35515_fbf1b5f47f9fc762e8cc0dd46182672d.pdf

ذخیره شده

ﺑﻴﻨـﻲ. ﺳـﻮد ﻫـﺮ. ﺳـﻬﻢ. از. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ … درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮي. ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺼـﺒﻲ. GMDH. در. دﻗﺖ. ﭘ. ﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش. ARIMA …. زﻣﺎﻧﻲ. 2008-2006. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺗﻼش. ﺷﺪه. ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و … ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻣﺪل ﺧﻄﻲ و. ﺷﺒﻜﺔ. ﻋﺼﺒﻲ. اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ. و در آن،. ﺑـﻪ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ …… ﺑـﺎ. ﻣﺪل ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ.

راهنمای تصویری دانلود پایان نامه و رساله و تز از ایران داک …

www.thesis.loxblog.com/…/راهنمای%20تصویری%20دانلود%20پایان%20نامه%20و%2…

ذخیره شده

۳۰ دی ۱۳۹۳ – بررسی موانع توسعه توریسم در ایران با استفاده از مدل کراچ و ریچی ….. بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از تجزیه و تحلیل سریهای زمان باکس-جنکینز … بررسی تأثیر تغییر EPS پیش بینی شده شرکتها توسط مدیریت بر قیمت سهام …. بررسی کاربرد مدلهای مختلف سریهای زمانی پیش بینی سود در صنعت …

باکس بایگانی – 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

www.9rton.ir/tag/باکس/

ذخیره شده

۲۵ مهر ۱۳۹۵ – پاورپوینت آنالیز سری های زمانی مدل های (باکس- جنکینز) ARIMA ….. پایانامه دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ …

دانلود پروژه و مقاله

nabfile-erozw.ewer.ir/
بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 4305 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز …

www.fulltexts.ir – انجام پایان نامه – انتخاب موضوع

www.fulltexts.ir/m/post-632

ذخیره شده

۳۰ دی ۱۳۹۳ – در این پست بصورت تصویری و با یک پاورپوینت راهنمای تصویری دانلود … عوامل موثر بر نسبت قیمت به سود هر سهم در بازار بورس تهران با استفاده از تجزیه و ….. سود حسابداری با استفاده از تجزیه و تحلیل سریهای زمان باکس-جنکینز …. مدیریت بررسی کاربرد مدلهای مختلف سریهای زمانی پیش بینی سود در صنعت …

پروپوزال حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش

net.tebyan.net/mastanehonline/posts.html/1759199

ذخیره شده

قیمت 30000 تومان توضیحات دانلود بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی ….. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز …

:: حل تمرین کتاب بهینه سازی مهندسی Rao – ویرایش چهارم – …

bia2funpic.vcp.blogka.ir/view467792.html

ذخیره شده

۱۵ فروردین ۱۳۹۶ – فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. … دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز · بررسی …

فروشگاه ساعت رومینا

saat.atizo.se/

ذخیره شده

مشابه

این مدل ساعت مچی EMPOWER یکی از بهترین ساعت مچی های زنانه با صفحه بیضی …. نامه دقت پیش بینی سود هر سهم EPS با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز …

حلقه ای – فروشگاه ساعت رومینا

saat.atizo.se/post/158

ذخیره شده

گوشواره بدل حلقه ای با مهره های آبی کد 135 … گوشواره حلقه ای با آویز رنگی کد 131 … دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

ساعت مردانه mema – فروشگاه ساعت رومینا

saat.atizo.se/post/193

ذخیره شده

۲۳ آذر ۱۳۹۴ – ساعت Police مدل Genesis. ساعت Police مدل Genesis. قیمت : 400000 … دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

Vcp – لیست وبلاگ های کانی وب

vcp.ay-weblog.ir/
چگونه زمینه ی مهاجرت به کانادا را آماده کنیم · لذت بردن از سفر بابه همراه داشتن بچه · توصیه های بیان نشده در دکوراسیون مدل های متفاوت میز · نکاتهای بیان نشده در …

شرکت کارگزاری مدبر آسیا • سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم …

emodabber.com/blog/2017/04/eps-and-dps

ذخیره شده

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و … این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق … سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی … EPS، تمرکز ننموده و از سایر اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده …

مرجع دانلود پایان نامه و مقاله: Downloads

https://marketingfile.ir/
مقاله – چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول … نامه ارشد : بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام …

[PDF]PDF: تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت (سود هر …

significantarticles.ir/…/47499-تصمیم-گیری-در-مورد-خرید-یا-فروش-سهام-شرک.pdf

ذخیره شده

www.nineproject.ir/posts/34125.html ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آدرس. ﺑﺎﺷﯿﺪ. … دﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ EPS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﺲ ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ﭼﮑﯿﺪه:.. 1 ﻣﻘﺪﻣﻪ:.

[PDF]PDF: پاورپوینت آنالیز سری های زمانی مدل های (باکس- جنکینز …

pdf.9project.ir/posts/49707.pdf

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺮی ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی (ﺑﺎﮐﺲ- ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ) ARIMA،. در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 15 … دﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ (EPS) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﺲ ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ﭼﮑﯿﺪه:.. 1 ﻣﻘﺪﻣﻪ:.. 2.

Downloads – برگه 2 – دانلود پایان نامه مدیریت

modirpayannameh.ir/downloads/page/2/

ذخیره شده

سئوالات پژوهش عبارتند از: ۱- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها … دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز.

دانلود فایل کامل تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه …

www.bannerfile.ir/دانلود-فایل-کامل-تاثیر-بیش-سرمایه-گذار/

ذخیره شده

۱ خرداد ۱۳۹۶ – پیوست ج:مدل تخمین سرمایه گذاری غیر عادی یا غیر منتظره 82 … جدول 11-4 بررسی ارزش نهایی وجه نقد در شركتهای با بیش سرمایه گذاری و بدون بیش ….. پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده … …. دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز …

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی …

bergerdownload.rzb.funipatogh.ir/post463528.html

ذخیره شده

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس جنکینز. چكیده:.. 1.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *