دانلود فایل پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد در حجم 158 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 19
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2303 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 158

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

فروشنده فایل

کد کاربری 25199

کاربر

عنوان: پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 158 اسلاید

این فایل در زمینه ” پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد” می باشد که در حجم 158 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده و تمامی 12 فصل این کتاب را پوشش میدهد؛بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

بخش اول : تئوری سازمان

فصل اول : چرا تئوری سازمان را مطالعه می کنید ؟

تئوری سازمان

نگاه های سه گانه

مدرن، نمادین – تفسیری و پست مدرن

تئوری و مفاهیم

مفاهیم و فرایند انتزاغی سازی

مدل مفهومی سازمان

فصل دوم : سیر تطور تاریخی، استعاره ها و دیدگاه ها در تئوری سازمان

سیر تحول تاریخی

مراحل سه گانه صنعت گرایی

عصر فراصنعتی و سازمان فراصنعتی

تاثیر آثار کلاسیک بر تئوری سازمان

آدام اسمیت، اقتصاد دان و سیاست دان(اسکاتلندی)

کارل مارکس، فیلسوف و اقتصاد دان (آلمانی)

امیل دورکهایم، جامعه شناس (فرانسوی)

فردریک وینسلو تیلور، پدر مدیریت علمی (آمریکایی)

هنری فایول، مهندس، رییس کل اجرایی و نظری پرداز اداری (فرانسوی)

ماکس وبر، جامعه شناس (آْلمانی)

چستر بارنارد، نظریه پرداز مدیریت (آمریکایی)

تاثیر گذاری ایده های دوره معاصر بر تئوری سازمان

مدرنیست: تئوری عمومی سیستم ها

دیدگاه سیستمهای باز از سازمان

نمادین – تفسیری: تئوری وضع واقعیت و ساخت اجتماعی واقعیت

پست مدرنیست در تئوری سازمان

تفاوت های شناخت شناسانه نگاه های سه گانه

استعاره های تئوری سازمان

استعاره ماشین: سازمانها به عنوان ابزار مدیریت

استعاره موجود زنده: سازمانها به عنوان سیستم های زنده

استعاره فرهنگ: سازمان ها به عنوان فرهنگ ها

استعاره پست مدرن: پرده نقاشی (کولاژ)

محدودیت های درك استعاره ای

نتیجه بخش اول کتاب

بخش دوم : مفاهیم محوری تئوری سازمان

فصل سوم : محیط سازمان

دیدگاه های گوناگون نسبت به محیط سازمان از منظرمدرنیست

دیدگاه های گوناگون نسبت به محیط سازمان از منظرنمادین تفسیری

دیدگاه های گوناگون نسبت به محیط سازمان از منظرپست مدرن

محیط سازمانی

شبکه بین سازمانی

محیط عمومی

محیط جهانی/ بین المللی

تئوری اقتضایی: سازمان های ماشینی و ارگانیکی

تئوری وابستگی به منابع

تئوری بوم شناسی (اكولوژی) جمعیت سازمانی

تئوری نهادی

سه نوع فشار نهادی كه سازمانها با آن مواجه هستند

مقایسه تئوری های روابط محیط – سازمان

پیچیدگی، تغییر، عدم اطمینان

قانون تنوع لازم

دیدگاه وضع واقعیت و ساختار گرایان اجتماعی از محیط ها

پست مدرنیست و روابط محیط سازمان

فصل چهارم : استراتژی و اهداف

فرآیند استراتژی به عنوان تصمیم گیری عقلایی

تحلیل درون و برون سازمانی

تنظیم و تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

چالش های فراروی مدل عقلایی

استراتژی خودجوش

استراتژی به عنوان اقدامی ( کنشی) نمادین

سه دیدگاه مختلف در مورد استراتژی

عدم اطمینان و فرآیند استراتژی

عدم اطمینان و فرآیند استراتژی

نگاه پست مدرن

اهداف

اهداف رسمی و اهداف عملیاتی

اهداف چندگانه و متعارض

فصل پنجم : فناوری

تعریف فناوری

نگاه پویا به فناوری

فن آوری محوری

فن آوری پیشرفته

فن آوری های تولیدی در مقابل فن آوری های خدماتی

انواع فن آوری

طبقه بندی وودوارد

تولید واحدی یا دسته ای کوچک

تولید انبوه یا دسته ای بزرگ

تولید فرآیندی مستمر

گونه شناسی تامسون

پیوسته- طولانی

واسطه ای

متمرکز

ماتریس دوبعدی گونه شناسی فناوری از دیدگاه تامسون

گونه شناسی پرو

فناوری تکراری

فناوری هنری و صنعتگرانه

فناوری مهندسی

فناوری غیر تکراری

ساخت اجتماعی فن آوری

درك فن آوری های جدید

فصل ششم : ساختار اجتماعی انسان

ساختار فیزیكی

ساختار اجتماعی

ساختار اجتماعی انسان

ساختار اجتماعی به عنوان تفكیك و یكپارچگی

ساختار اجتماعی سازمانی چیست؟

ابعاد ساختار اجتماعی سازمان

مدلهای پویایی ساختار اجتماعی

تئوری ساختاربندی

انواع ساختارهای اجتماعی

فصل هفتم : فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی چیست؟

تفاوتهای فرهنگ ملی درون سازمانها

مدل فرهنگ سازمانی شاین

مدل فرهنگ سازمانی شاین

فرهنگ سازمانی

فرهنگ به عنوان پدیده ای پاره پاره: دیدگاه پست مدرن

فصل هشتم : ساختار فیزیكی سازمانها

جغرافیایی سازمانی

نقشه داخلی سازمان

دو رویكرد نسبت به ساختار فیزیكی در سازمانها: رفتاری و نمادگرایی

پست مدرنیسم و ساختارهای فیزیكی

فصل نهم : شگرد های سیاسی، قدرت وتصمیم گیری

تصمیم گیری سازمانی

عقلانیت محدود

ماتریس شرایط مختلف تصمیم گیری و انتخاب رویکرد تصمیم گیری ازنظرجیمزتامسون

مدل سطل زباله

تصمیم گیری سازمانی

دیدگاههای مختلف نسبت به تصمیم گیری سازمانی

نگاه پویا به تصمیم گیری سازمانی

قدرت و سیاست

تئوری های سیاسی سازمان

تئوری اقتضائات استراتژیک

تئوری وابستگی منابع

قدرت و سیاست

صورت پنهان قدرت سازمانی

انتقاد فمینیست ها از قدرت درسازمان ها و دیگر دیدگاههای انتقادی

بخش سوم : موضوعات بحث برانگیز كلیدی در تئوری سازمان

فصل دهم : تعارض و تناقض ها در سازمان ها

سیرتطورنگرش ها نسبت به تعارض

تعارض به عنوان پدیده ای غیرسازنده

تعارض به عنوان پدیده ای طبیعی

تعارض به عنوان پدیده ای سازنده

نظریه های مارکسیستی تعارض سازمانی

فصل یازدهم : کنترل و ایدئولوژی

تئوری های مدرنیستی کنترل

سه نظریه مدرنیست کنترل

بازخورد و ارزیابی عملکرد- مدل سایبرنتیک کنترل

نظریه عاملیت: قراردادها، پاداش ها و عدم اطمینان

بازارها، بوروکراسی ها و سیستم های داخلی ارزش ها و هنجارهای سازمانی

دیدگاه نمادین- تفسیری از فرهنگ به عنوان کنترل

قرائت های مارکسیستی ازکنترل و مفهوم کنترل ایدئولوژیک

دیدگاه پست مدرنیست ها ازکنترل

فصل دوازدهم : تغییر و یادگیری

تغییر و یادگیری

نگاه مدرنیست درباره تغییر

نگاه نمادین – تفسیری و پست مدرن درباره تغییر

مدلهای تغییر

مدل پویایی های فرهنگ سازمانی هچ

مدل ارتباط فرهنگ – استراتژی گالیاردی

مدل پویایی های فرهنگ سازمانی هچ

رویکردهای پست مدرن به تغییر

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

خلاصه كتاب تئوري سازمان مدرن، نمادين تفسيري و پست مدرن …

docporoje.ir/downloads/خلاصه-كتاب-تئوري-سازمان-مدرن،-نمادين-ت/

ذخیره شده

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ – خلاصه كتاب تئوري سازمان مدرن، نمادين تفسيري و پست مدرن جلد اول و دوم تاليف: ماري جو هچ … تاليف: ماري جو هچ. ترجمه دكتر حسن دانايي فرد. زير نظر …

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان نوشته ماری هچ – مجله رسانه

mediajournal.ir/article/management/3365

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان (مدرن، نمادین و تفسیری) نوشته جو ماری هچ ترجمه حسن دانایی فرد را دانلود کنید:

پاورپوینت تئوری سازمان ماری جو هچ (ترجمه دکتر حسن دانایی …

www.bargozideha.com/…/wx5upf5u-پاورپوینت-تئوری-سازمان-ماری-جو-هچ-ترجمه-دک…

ذخیره شده

مشابه

تئوری سازمان مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن ماری جو هچ / ترجمه دکتر حسن دانایی فرد. http://www.bargozideha.com/static/portal/28/. با تشکر و سپاس از خانم مریم …

دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان مدرن، نمادین – تفسیری …

www.dlmgroup.ir/download/confirm/77/

ذخیره شده

مشابه

۲۰ آبان ۱۳۹۳ – دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان مدرن، نمادین – تفسیری و پست مدرن ماری جو هچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد در انتشارات تبلور دانش با کیفیت …

خلاصه کتاب تئوري سازمان ماري جو هچ ترجمه دکتر حسين …

film-music-download105.rozblog.com/…/خلاصه-کتاب-تئوري-سازمان-ماري-جو-هچ-تر…

ذخیره شده

خلاصه کتاب تئوري سازمان ماری جو هچ ترجمه دکتر حسن دانايي فرد …. و طرح سازمانی تالیف استیفن رابینز ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانایی فر برای دانلود … تئوری سازمان: مدرن ، نمادین – تفسیری ، پست مدرن ماری جو هچ دکتر حسن دانایی .

خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

file-download.11gig.ir/product/27636

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان (مدرن، نمادین و تفسیری) نوشته جو ماری هچ ترجمه … خلاصه کتاب تئوري سازمان ماري جو هچ ترجمه دکتر حسن دانايي فرد را می توانید از …. خلاصه كتاب تئوري سازمان مدرن، نمادين تفسيري و پست مدرن جلد اول و دوم تاليف: ماري

نمایش مقالات – Modir.ir

www.modir.ir/Articles/2911.aspx

ذخیره شده

مشابه

کاربران حاضر: 154. کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد با برترین اساتید. استعداد تحصیلی استاد مسیح خواه. ترجمه تخصصی متون ابتکار – مدیریت حسابداری اقتصاد.

ماری جو هچ – مدیریت دولتی 88

publicadministration88.persianblog.ir/tag/ماری_جو_هچ

ذخیره شده

مشابه

خلاصه فصل 1و2 کتاب تئوری سازمان … سازمان. نوشته هچ و ترجمه حسن دانایی فرد … در این کتاب سه دیدگاه مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن مورد بررسی قرار می گیرد.

اسفند 1391 – گروه مدیریت اجرایی بهمن 91 – بلاگفا

emba912.blogfa.com/1391/12

ذخیره شده

مشابه

۱۰ اسفند ۱۳۹۱ – و. کتاب تئوری سازمان مدرن، نمادين و تفسيري پست‌مدرن. نوشته ماری جو هچ. ترجمه حسن دانایی فرد. تدریس توسط دانشجو. 3. روش تحقیق: استاد دکتر …

4 – همکار فایل

hamkarfile.ir/?pg=4

ذخیره شده

پاورپوینت مواد و مصالح جديد ساختمانی و کاربرد آنها. پاورپوینت مواد و مصالح جديد ساختمانی و …. پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد. عنوان: پاورپوینت کتاب ئوری سازمان؛ …

منابع آزمون دکتری مدیریت دانشگاه سراسری و آزاد | …

https://www.linkedin.com/…/منابع-آزمون-دکتری-مدیریت-دانشگاه-سراسری-و-آزاد-sanj…

ذخیره شده

۲۹ دی ۱۳۹۵ – ۳) مطالب بعضی از این کتاب ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می … انتشارات سنجش امیرکبیر جهت قبولی داوطلبان در آزمون دکتری، کتاب های …. نمادین، تفسیری و پست مدرن، تالیف ماری جو هچ، مترجم حسن دانایی فرد، انتشارات مهربان نشر. … ۲۰- کتاب تئوری‌های سازمان و مدیریت، تالیف الهه ارسلان و شعله مردفام و …

دانلود رایگان کتاب نظریه سازمان ماری جو هچ – Lox-download

mary-jo-hatch-blog.lox-download.ir/

ذخیره شده

docDOCخلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد خلاصه برداری توسط . … نام کتاب: تئوری سازمان دیدگاه مدرن، نمادین-تفسری و پست مدرن.

منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سراسری و …

unr.ir › منابع آزمون › منابع آزمون دکتری › منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد

ذخیره شده

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۳) مطالب بعضی از این کتاب ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می رسد و خواننده نمی تواند ارتباط …. ۷- کتاب تئوری های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن، تالیف ماری جو هچ، مترجم حسن دانایی فرد، انتشارات مهربان نشر. … ۱۵- کتاب مدیریت در اسلام، تالیف دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه.

منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری و آزاد …

unr.ir › منابع آزمون › منابع آزمون دکتری › منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد

ذخیره شده

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۳) مطالب بعضی از این کتاب ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر …. ۲- کتاب مبانی سازمان و مدیریت، تالیف سیدمحمدمقیمی، انتشارات راه دان. … ۴- کتاب تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی، تالیف استیفن پی … ۷- کتاب تئوری‌های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن، تالیف ماری جو هچ، مترجم حسن دانایی فرد، …

مدیریت – فروشگاه فایل های دانلودی – سیدو

fileforosh.sidonline.ir/cat-16-management.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد. پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، …

مدیریت – فایل بوکر

filebooker.com/cat-23-management.aspx

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد در حجم 158 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات …

دانلود پروژه و مقالات – فایل مارکت

filemarkt.ir/?offset=3

ذخیره شده

عنوان: پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد دسته: مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: …

پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن …

persiafile.ir › دسته‌بندی نشده

ذخیره شده

کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. … پرداخت براساس مهارت و تئوری های انگیزش … در سازمان تصمیمات واقعی چگونه گرفته می شود؟ …. سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد …

مدیریت سازمانی – مازیار

mazeyar.ir/blog/category/مدیریت-سازمانی/

ذخیره شده

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ – پاورپوینت کتاب تئوری سازمان مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف … و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد،در قالب ppt و در …

مدیریت – ایستگاه ویژه فروش فایل ناب

mastanehatline.xyz/cat-2058-management.aspx
پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد. پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، …

آزمون دکتری مدیریت آموزشی – مدیران آموزشی Educational …

edu-administrators.persianblog.ir/tag/آزمون_دکتری_مدیریت_آموزشی

ذخیره شده

مشابه

سازمان شناسی در بستر پست مدرن …. تگ ها: معرفی کتاب و آزمون دکتری مدیریت آموزشی … سازمان:مدرن، نمادین – تفسیری و پست مدرن. ماری جو هچ. ترجمه حسن دانایی فرد ….. تئوری سازمان ، تالیف استیفن رابینز ، ترجمه دکتر الوانی و دکتر دانایی فرد …

مـــــــــد يــــــــــر ســـــــــــرا – منابع آزمون دکتری مدیریت

www.modirsara.blogfa.com/post-3256.aspx

ذخیره شده

مشابه

حسن مورد سوم این است که دانشجو اطلاعات عمومی در مورد حوزه‌های مختلف مدیریت کسب می‌نماید و مدیریت … مؤلف: دنهارت ترجمه: دکتر الوانی، دکتر دانایی‌فرد، انتشارات صفار … در صورتی که گرایش OR، بازاریابی یا رفتار باشد مطالعه کتاب‌های زیر نیز توصیه می‌شود. … ب) تئوری‌های سازمان: مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن مؤلف: خانم هچ

درس – ریموت – ریموت – دانلود پروژه و تحقیق و مقاله

remot.ir/category/درس/
پاورپوینت بررسی مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری) … پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد …. فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 9 بخشی از متن بندیکت کری، یکی از گزارشگران علمی نیویورک تایمز در کتاب تازه اش با…

منابع كامل دكتري مديريت – اميرحسام بهروز:مشاوره مديريتي و …

www.amirbehrooz.ir/Content.aspx?ItemID=4fb83c36-eb3f-42c5-a0a6-424c3c2acb4d
كتاب جامع آزمون زبان انگليسي دكتري نيمه متمركز. رضا خيرآبادي … استيفن پي رابينز (سيدمهدي الواني، حسن دانايي فرد). انتشارات صفار- اشراقي … تئوري‌هاي سازمان: مدرن، نمادين، تفسيري و پست مدرن. ماري جو هچ (حسن دانايي فرد). انتشارات افكار. 8 … پيتربامبرگر و آلن مشولم (ترجمه علي پارساييان و سيدمحمد اعرابي). دفتر پژوهشهاي …

رضا – متن کامل حرز امام جواد (ع) – ط·ط±ط§طغŒ ط±ط¨ط§طھ طھظ„ع …

reza19.filefarsi.com/post/5226/متن_کامل_حرز_امام_جواد_(ع)

ذخیره شده

۷ آذر ۱۳۹۴ – فروشگاه دانلود ، دانلود کتاب ، فایل جزوه رضا , رضا , دانلود فایل. … سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی …

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمندیابی

karamodir.sellfile.ir/prod-231247-دانلود+پاورپوینت+برنامه+ریزی+نیروی+انسانی+…

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمندیابی. … مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد … پاورپوینتهای کلیه فصول کتاب منابع اسنانی ابطحی … سازمان های کاریاب به عنوان یک منبع تامین نیروی کار …. رفتار مصرف کننده · مدیریت سازمان های پیچیده · تئوریهای مدیریت پیشرفته …

مدیریت – فروشگاه 724

mail4u.ir/cat-2058-management.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ … مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد در …

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی …

irmodir.com/1395/11/10/معرفی-منابع-کنکور-کارشناسی-ارشد-رشته-م/

ذخیره شده

۷, فلش کارتهای تئوری مدیریت DLM, تیم تألیف DLM, انتشارات تبلور دانش … ۱۰, نظریه سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن, ماری جو هچ، آن ال کانلیف (ترجمه حسن دانایی فرد), کتاب مهربان نشر … و پست مدرن در تئوری های سازمان و مدیریت, گرت مورگان (ترجمه حسین نورزوی), کتاب مهربان نشر …. طراحی قالب وردپرس : دکتر وردپرس.

مدیریت سازمانی – بانک علمی | BANK ELMIبانک علمی | BANK …

bankelmi.ir/category/مدیریت-سازمانی/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فر دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، …

خرداد ۱۳۹۰ – مدیریت تحول

890650.blogfa.com/9003.aspx

ذخیره شده

مشابه

منابع آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد – رشته مدیریت – درس تئوری های مدیریت … نام کتاب. مولف (مترجم). انتشارات. 1. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک …. هربرت جی هیکس (ترجمه سهراب خلیلی شورینی ). انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی. 7 · تئوری‌های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن · ماری جو هچ (حسن دانایی فرد).

مدیریت – mehrzamin.ir

mehrzamin.ir/cat-16-management.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد. پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، …

فیزیوتراپی – فيس فايل

facefile.ir/cat-1017-physiotherapy.aspx

ذخیره شده

… پاورپوینت گزارشگری ارزش افزوده (12,000 تومان) · پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد …

منابع آزمون دکتری مدیریت مالی براي تجربه قبولي آسان | …

iranphdtest.ir › منابع آزمون دکتری › منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد

ذخیره شده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۳) مطالب بعضی از این کتاب ها به دلیل ترجمه گزینشی نامفهوم به نظر می رسد و خواننده نمی تواند ارتباط …. ۷- کتاب تئوری های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن، تالیف ماری جو هچ، مترجم حسن دانایی فرد، انتشارات مهربان نشر. … ۱۵- کتاب مدیریت در اسلام، تالیف دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه.

فیفان

fifun.ir/?page=3

ذخیره شده

محصولات فروشگاه. پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد · پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ …

منابع آزمون دکتری مالی – انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران – …

forum.shopkeeper.ir › انجمن › بازارچه › سایر محصولات و کالاها

ذخیره شده

۱۰ مهر ۱۳۹۵ – 2پست – ‏2 نویسنده
انتشارات سنجش امیرکبیر جهت قبولی داوطلبان در آزمون دکتری، کتاب های رشته های …. تالیف استیفن پی رابینز، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، … ۷- کتاب تئوری های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن، تالیف ماری جو … ۱۵- کتاب مدیریت در اسلام، تالیف دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه.

مهندسی شیمی – دانلود 90

download90.ir/cat-2045-chemical-engineering.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری (9,000 تومان) … کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد (25,000 تومان) · پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر.

منابع کنکور ارشد مدیریت 95 – پـیـاز…از سـیـر تـا

economy.rasekhoonblog.com/show/537130/

ذخیره شده

۱ دی ۱۳۹۴ – هدفگذاری شما از مطالعه هر درس، وضعیت اولیه تان در آن درس، کتاب های موجود و خریده شده قبلی …. تئوری سازمان؛ ساختار و طرح سازمانی – رابینز ترجمه دانایی فر و الوانی– صفار … تئوری سازمان (مدرن، نمادین، تفسیری، پست مدرن)– ماری جو هچ – مهربان نشر … مدیریت بازاریابی – عبدالحمید ابراهیمی، حسن جلیلیان – نگاه دانش.

مدیریت – فایل ناب

filenab.com/cat-19-modiryat.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت · توضیحات · 34000 تومان … پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد · توضیحات · 25000 تومان …

مدیریت – مرجع فروش فایل های نایاب,fileforosh.ir

fileforosh.ir/cat-28-management.aspx

ذخیره شده

دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی,پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد … خلاصه کتاب سازمان و مدیریت ( رویکردی پژوهشی ) تألیف دکتر سید محمد مقیمی.

مدیریت – فروشگاه فايل هاي دانشجويي و تحقيقاتي

files20.ir/cat-16-management.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ … مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد در …

مدیریت – فروشگاه ساز رایگان فایل

payfile.org/cat-2058-management.aspx

ذخیره شده

دیوید ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی,پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید,پاورپوینت شكل گیری و تغییر … پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد.

دانلود پاورپوینت هدایت تحصیلی

9alinemati91f.niloblog.com/last-search/?q=دانلود-پاورپوینت-هدایت-تحصیلی

ذخیره شده

http://9alinemati91f.niloblog.com/p/84/. پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد. نمایش ادامه …

مدیریت – فروشگاه دانلود فایل

filedanlod.ir/cat-16-management.aspx

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ … مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد در …

پاورپوینت مهندسی مجدد در سازمان – نیکان لینک

nikanlink.com/product/28729/پاورپوينت-مهندسي-مجدد-در-سازمان/3586

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فر قیمت: 25,000 تومان …

رام فارسی lg x155 : فایل سرا

filenet.parsinblog.com/tag/رام+فارسی+LG+X155

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی ف · پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر.

پاورپوینت در مورد سیستم های اطلاعات بیمارستانی HIS – …

civili.webpi.ir/پاورپوینت-در-مورد-سیستم-های-اطلاعات-بی/

ذخیره شده

You are here: Home » محصولات » پاورپوینت در مورد سیستم های اطلاعات … سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد …

خلاصه 45 کتاب ویژه کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دکتری …

tnews.ir/news/f09830381215.html

ذخیره شده

۱۸ شهریور ۱۳۹۵ – خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان خلاصه کتاب مبانی … … ترجمه جزوه انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر علی … کتاب تئوری های سازمان؛ مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن – ماری جو هچ …. احتمالا تست های کتاب روش تحقیق کمی دانایی فرد، الوانی، عادل آذر رو بذاریم تا اواسط اردیبهشت.

قسمت هشتم سریال عاشقانه قسمت هشتم 8 – ایران پست

www.irpost.tk/p/16745/قسمت-هشتم-سریال-عاشقانه-قسمت-هشتم-8

ذخیره شده

تمامی پست ها توسط ربات جمع آوری می شوند و وب‌سایت ایرانی هیچ مسولیتی در مورد … مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد …

دانلود ترجمه کتاب رستاخیز مردگان – وب سایت – اخرین مطالب

post-f-b-rzb.soghady.ir/list/دانلود+ترجمه+کتاب+رستاخیز+مردگان.html

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن … تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد …

آدینه بوک: نظریه سازمان : مدرن ، نمادین _ تفسیری و پست مدرن …

https://www.adinehbook.com/gp/product/9647725934

ذخیره شده

نظریه سازمان : مدرن ، نمادین _ تفسیری و پست مدرن(جلد سبز رنگ) ~ماری جو هچ، آن ال کانلیف، دکتر حسن دانایی فرد … بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران – خرید و ارسال کتاب. … ماری جو هچ، آن ال کانلیف، دکتر حسن دانایی فرد (مترجم) … تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی – جلد اول (دوران تجددگرایی، …

منابع پیشنهادی دکتری مدیریت دولتی 96 :: دانلود رایگان …

meduir.blog.ir/post/منابع-پیشنهادی-دکتری-مدیریت-دولتی-96

ذخیره شده

۲۷ آذر ۱۳۹۵ – انتشارات سمت, حسن دانایی فرد, چالش های مدیریت دولتی, 5 … موسسه کتاب مهربان نشر, مایکل هاولت، ام رامش، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن, مطالعه خط مشی عمومی: … نظریه سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن*. ماری جو هچ، ان ال. …. منابع پیشنهادی درس نظریه ها و تئوریهای خط مشی گذاری کنکور دکتری دولتی ۹۶.

کتاب تئوری سازمان پیشرفته ماری جو هچ – موفقیت در کنکور …

arshadmodir.blogfa.com/post/3

ذخیره شده

مشابه

کتاب جذاب و خواندنی خانم دکتر ماری جو هچ با عنوان ” تئوری سازمان : مدرن ، نمادین – تفسیری و پست مدرن ” از منسجم ترین کتاب های این حوزه است. … ترجمه ای فارسی نیز از حسن دانایی فرد منتشر شده که چندان چنگی به دل نمیزند ( البته من ویراست دوم را دیده …

نسيم رايان

nasimafzar.monoblog.ir/

ذخیره شده

-برترين پكيج مقالةمباني سازمان مديريت و ارتباطات – دانلود فايل …. -دانلود پاورپوينت شناخت تيم (فصل هشتم كتاب تك جلدي مباني رفتار سازماني استيفن ….. سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن تأليف ماري جوهچ ترجمه دكتر حسن دانايي فرد) ….. -دانلود بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دوره اسلامي – خريد آنلاين و دريافت

دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری …

www.leanfile.ir/دانلود-پاورپوینت-کتاب-تئوری-سازمان؛-م/

ذخیره شده

۳ خرداد ۱۳۹۶ – پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد در 158 اسلاید زیبا و قابل ویرایش …

دانلود فایل پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین …

www.galaxyfile.ir/دانلود-فایل-پاورپوینت-کتاب-تئوری-سازم/

ذخیره شده

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد در حجم 158 اسلاید همراه با …

دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادینتفسیری و …

www.bannerfile.ir/tag/دانلود-پاورپوینت-کتاب-تئوری-سازمان؛-م/

ذخیره شده

۷ روز پیش – پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ …

دانلود پکیج اصلی پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، …

www.misslink.ir › مدیریت

ذخیره شده

محقق گرامی،شما با جستجوی “دانلود پکیج اصلی پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد “وارد …

دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین تفسیری …

www.daneshgozar.ir/2017/05/10/دانلود-پاورپوینت-کتاب-تئوری-سازمان؛-م/

ذخیره شده

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ – این فایل در زمینه ” پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد” می باشد که در …

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و …

fileyou.ir › مدیریت

ذخیره شده

پاورپوینت کامل کتاب “ تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد ” در حجم ۱۵۸ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات …

فروشگاه فایل سیدو

sidofile.ir/?page=10

ذخیره شده

توضیحات دانلود · پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد · پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ …

فایل – دانلود با لینک مستقیم

download0.website/tag/فایل

ذخیره شده

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کارتألیف دکتر ناصر میرسپاسی از ….. این فایل در زمینه ” پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد” می باشد که در حجم ۱۵۸ اسلاید …

همیار ناب – مطالب ابر پاورپوینت ویکتور هوگو

memariha20.mihanblog.com/post/tag/پاورپوینت%20ویکتور%20هوگو

ذخیره شده

برچسب ها : پاورپوینت زندگی نامه ویکتور هوگو، ویکتور هوگو، پاورپوینت ویکتور … مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد.

همیار ناب – پاورپوینت مجتمع مسکونی آلبیون

memariha20.mihanblog.com/post/279

ذخیره شده

۷ بهمن ۱۳۹۵ – پاورپوینت مجتمع مسکونی آلبیون (اثر معمار مشهور نورمن فاستر) در قالب … نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد.

همیار ناب – مطالب ابر پاورپوینت تحلیل هنرستان ایرانی و خارجی

memariha20.mihanblog.com/…/پاورپوینت%20تحلیل%20هنرستان%20ایرانی%20و…

ذخیره شده

پاورپوینت بررسی مدارس و هنرستانها( نمونه های ایرانی و خارجی) … کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد.

همیار ناب – تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد

memariha20.mihanblog.com/post/12

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد · پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر …

فایل پرشین | دانلود پروژه و تحقیق و مقاله و فایل – Part 2

filepersian.tk/page/2/

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد، در قالب ppt و در 158 اسلاید، قابل ویرایش، شامل …

کتاب – دانلود فایل | دانلود مقاله | دانلود کتاب | دانلود جزوه | …

www.avafile.ir/cat/32/کتاب/

ذخیره شده

کتاب مبانی بیوتکنولوژی دکتر محمدعلی ابراهیمی دکتر مسعود توحیدفر … مقاله ترجمه شده با عنوان اتخاذ سیستمERP: مطالعه تجربی از عوامل تاثیرگذار بر کاربرد ERP … پاورپوینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه دکتر حسن … پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر.

دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ رایگان – پرشین …

andishemag.com/detail/24589174

ذخیره شده

دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ رایگان – پرشین فایلز شما اینجا هستید: » » خلاصه … این جملات زیبای دکتر شریعتی را بخوانید و لذت ببرید! big-plus.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *