دانلود فایل کامل مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه،
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 2
فرمت فایل docx
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه


توضیحات: 54صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه، حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث چهارم:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده 234 در این باره مقرر می‎دارد: « شرط نتیجه آن است…………

…………….

گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه

بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن

همانطورکه می دانیم، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر………….

………………..

بنددوم : احکام مختص شرط نتیجه

مقصود از شرط نتیجه آن است که مشروط له نتیجه یک عمل حقوقی را ضمن عقد شرط کند، برای مثال شرط کند: مالکیت که نتیجه بیع است خود به خود حاصل شود و نیازی به انشای جدید نباشد، ولی هر گاه مقصود این باشد که مشروط علیه مقدمات فراهم آمدن نتیجه را ایجاد کند از مصادیق شرط فعل است و از موضوع بحث خارج می‎شود و اگر مقصود این باشد که به نفس اشتراط و به مجرد انعقاد عقد نتیجه مورد نظر حاصل گردد، دو فرض پیش می‎آید:

……………….

بندسوم: شرایط صحت شرط نتیجه

……………

بندچهارم: تنجیز شرط نتیجه

………….

گفتار دوم:بررسی شروط درحقوق فرانسه

………………….

بنداول :شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه
عملی می تواند بعنوان شرط برای یك عقد قرار گیرد، كه دو سری ویژگی داشته باشد :
۱- عمل مذکورباید به نحوی خارج از اراده طرفین باشد.
۲- تحقق شرط منطقی به نظر رسد. لذا شرط غیر معقول و یا محال یا غیر مشروع و خلاف [1]اخلاق حسنه باطل می‏باشد.
بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسیم می‏گردند :
– شروط سببیConditions causalles كه محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اینكه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو می‏فروشم. این شروط به اراده یكی از دو طرف قرارداد وابسته نیست(ماده ۱۱۶۹كد سیویل)
…………….

بنددوم :آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه

الف:آثار شروط در حقوق فرانسه
……………..

ب: ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه
………………….

بندسوم :شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui)
…………….

الف:شرائط صحت شرط به نفع ثالث
در آنچه به شرائط صحت شرط به نفع ثالت مربوط می‏شود، باید گفت كه این شرط نیز مشمول قواعد عمومی صحت قراردادها(موضوع ماده ۱۱۰۸ كدسیویل) می‏گردد ,[2]

……………………

2-اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع
ثالث منتفع نیز می‏تواند با مراجع.ه به دادگاه مستقیما” از ملتزم اجرای اجباری مفاد شرط را مطالبه كند ولی نمی‏تواند عقد اصلی بین شارط و ملتزم را فسخ كند. اگر اجبار ملتزم ممكن نشد، می‏تواند دعوی ضرر و زیان بدهد. وی برای اینكار ”حق مستقیم” بر علیه ملتزم دارد یعنی چنین نیست كه ابتدائا” حقوق خود را از شارط مطالبه كنند و شارط به نوبه خود به ملتزم مراجعه كند بلكه صاحب حق در اینجا ثالث منتفع است شارط فقط می‏تواند عقد خود را در صورت تخلف ملتزم فسخ كند. اثر حق مستقیم این است كه طلبكار و یا وراث شارط نمی‏توانند ادعاهـی نسبت به قرارداد شارط با ملتزم داشته باشد و مثلا” اجرای شرط را بنفع خود مطالبه كنند و همچنین تمامی آثار تعهد به نفع ثالث از روز درج شرط (نه از تاریخ قبول ثالث) برآن بار می‏شود. به هر حال حقوق ثالت، بستگی تام به قرارداد اصلی دارد.
3-در خصوص روابط بین ثالث و شارط
ماده ۱۱۲۱ تنها ماده ای است كه بطور عموم حق فسخ را برای شارط در نظر گرفته مادام كه ثالث منتفع مفاد شرط را قبول نكرده باشد. این ماده سخنی از روابط قبلی بین آنها كه موجب درج این شرط شده، نیاورده است. بدیهی است در سایـر موارد، روابط بین او و ثالث منتفع، تابع روابط حقوقی قبلی بین آنها می‏باشد. اگر ثالث مشروحا” یا ضمنا” تمایل خودرا به انتفاع از شرط اعلام نمود، دیگر شارط نمی‏تواند از مفاد شرط عدول كند. اگر قبل از قبول ثالث شرط را فسخ كند، لازمه اش فسخ قرارداد اصلی بین او وملتزم نیست، بلكه می‏تواند از ملتزم درخواست كند مفاد شرط را به نفع خودش یا فرد دیگری انجام دهد. فایده شرط به نفع ثالث این است كه شارط می‏تواند بدین وسیله خود را از دینی كه قبلا” ثالث بر عهده او داشته بری سازد یا به نحوی غیر مستقیم هبه ای به وی كند.
تمام آنچه را كه در باب آثار شرط به نفع ثالث بیان نمودیم به جز حق فسخی كه برای شارط در نظر گرفته شده، محصول رویه قضائی است و متن مشخص حقوقی درا ین خصوص در حقوق فرانسه وجود ندارد[3]

…………………..

3-در خصوص روابط بین ثالث و شارط

……………..

گفتارسوم :مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام ایران

…………..

…………….

بنددومتفاوت در شرائط صحت

……………

منابع و مآخذ

1 ـ آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج 2 ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین،قم،[بی تا]

2 ـ ابن‏ادریس حلّی، ابی‏جعفر محمد بن منصور بن احمد؛ کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، الجزء الثانی، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الرابعة، 1417 ه . ق.

3 ـ ابن‏حمزة، ابی‏جعفر محمد بن علی الطوسی؛ الوسیلة الی نیل الفضیلة، تحقیق: محمد الحسون، مکتبة السیّد المرعشی، الطبعة الاولی، قم، 1408 ه .

………………

………………


[1] Les conditions purement potestatives

B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER Obligations -2

-Contrat Litec ۱۹۹۵ n° ۱۲۶۸ ; FLOUR et AUBERT n°462

[3] شماره ۴۷۸ اوبرت وفلور تعهدات ، عمل حقوقی

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

telegram.filenab.com/product-88868-pishineh.aspx

ذخیره شده

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه. توضیحات: 54صفحه فارسی (word) با منابع کامل. دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و …

دانلود فایل مبانی نظری درباره بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان …

zibafile.iranh.ir/2017/08/15/دانلود-فایل-مبانی-نظری-درباره-بررسی-شر/

ذخیره شده

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ – دانلود فایل مبانی نظری درباره بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه دسته: علوم انسانی توضیحات: 54صفحه فارسی (word) با منابع کامل …

دانلود فایل مبانی نظری درباره بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان …

vcp.blogsky.xyz/view470808.html

ذخیره شده

دانلود فایل مبانی نظری درباره بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه. مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه دسته: علوم انسانی. توضیحات: …

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه – …

proje.fileforooshi.ir/مبانی-نظری-بررسی-شرط-نتیجه-ومقایسه-ان-ب/24747

ذخیره شده

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه. توضیحات: ۵۴صفحه فارسی (word) با منابع کامل. دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و …

بررسی شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه با مقایسه شرط …

alifathilawyer.persianblog.ir/post/1279/

ذخیره شده

مشابه

۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ – بررسی شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه با مقایسه شرط نتیجه و فاسخ … در حقوق فرانسه کمتر به نظریه عمومی شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. …. بسیار پیچیده آن بدلیل برخورد با حقوق بین الملل و حقوق اروپائی از ورود در آن …

پایان نامه مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده …

a.elmyar.net/پایان-نامه-مقایسه-شروط-محدود-کننده-و-شر/

ذخیره شده

۶ مرداد ۱۳۹۵ – مبانی نظری مسئولیت، جبران خسارت و شروط محدوده کننده و تحدید کننده … داده که شرط برائت اذن به امری است که نتیجه و اثر آن، عدم ایجاد حق است و تفاوتی با مانندی … تأثیر نظریات حقوقی کامن لا و حقوق فرانسه نیز که هر کدام خاستگاه جداگانه … مختلف با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های موجود، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

تدلیس-مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران

www.urmialawyer.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=7756

ذخیره شده

مشابه

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران … تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با …. کنیم که بموجب آن سقوط تمام یابعض از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود) با وجود ….. حمل بر تدلیس کرد نتیجه عملی این حکم در مقایسه با حقوق انگلیس این است که فروشنده …

[DOC]دانلود پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حقوق خصوصي – …

www.qom.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=be1fd07c-5219-42b4-814a…

مشابه

مطالعه تطبیقی واخواهی در احکام مدنی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس. سلطانی …. بررسی تطبیقی شرط مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای آن. وحدتی …. خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و مقایسه آن با حقوق داخلی. امامی ….. نظریه تحول عقد. وحدتی‌ ….. بررسی قهی، حقوق ماهیت و آثار شرط نتیجه در اعمال حقوقی. وحدتی‌ …

[PDF]ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/811178

ذخیره شده

ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ … و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﮕﻮن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮي ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در. ﺧﺼﻮص ﭼﯿﺴﺘﯽ … ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻠﻞ ﻇﻬﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ در ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ و … ز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﺛﺮي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ …… ي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ. ﺣﺴﻦ … ﺿﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺮاﺋﺖ اﺻﯿﻞ.

[PDF]دریافت فایل – گنج

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/786506

ذخیره شده

ا در معنای عام، موضوع ایجاب و قبول است ، زیرا آن دو از … نطباق و مقایسه با حقوق این کشور و با تکیه بر نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفه و …. نظریه اراده باطنی: …… بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تب …. گیرد آنرا عقد یا قرارداد نامند مانند بیع و اجاره که شرط تحقق آن اراده دو طرف است، …. در حقوق فرانسه.

مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بين‌المللي و …

download-thesis.com/product/مذاکرات-مقدماتی-قبل-از-ایجاب-و-قبول-در-ق/

ذخیره شده

2-1- كلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط ضمن عقد ملحق می دانند 16 … گفتار دوم- مبانی نظری مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران 19 … بند دوم- بررسي آيات و روايات 76 … پنجم- اختيارات نمايندگان دراصول حقوق‌قراردادهاي‌اروپايي و مقايسه آن با حقوق ايران 111 … در حقوق فرانسه، در چارچوب اصل آزادي اراده، نهاد حقوقي مذاكرات مقدماتي الزام‌آور است.

بررسی عقد بیع : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – …

بررسی عقد بیع : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ذخیره شده

در مبحث اول مفهوم شرط ضمن عقد و اقسام و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته … در موارد ابهام و سکوت قانون گذار و استفاده از نتیجه تحقیق در پژوهش های بیشتر موضوع از اهداف … الف) انتقال مالکیت مبیع در حقوق آلمان ب ) انتقال مالکیت مبیع در حقوق فرانسه ج) … و ماهیت شرط ضمن عقد ۱) مفهوم شرط ضمن عقد ۲) ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد – نظریه …

پوریا فایل – 8

pooriafile.rozblog.com/pages/8

ذخیره شده

مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی … قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه …… مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

دانلود رایگان تحقیق در مورد تدلیس – مطالعه تطبیقی در حقوق …

vipdoc.epage.ir/…/module.weblog_Page.24_Action.BlogDataInfo_Lang.fa_FromDate…

ذخیره شده

۲۶ مرداد ۱۳۹۶ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ – داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ, اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﻼم و اﯾﺮان . … بررسی فقهی و حقوقی تاثیر تدلیس بر اراده – مرجع دانلود . …. اندیشه‌های سیاسی اسلام؛ جلد اول: مبانی نظری، نویسنده : دکتر حسن روحانی . … تدلیس درقراردادها درحقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر و انگلیس . … ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ( ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ.

چهل و هشت

scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/issue/view/140

ذخیره شده

در نظام های حقوقی انگلیس و امریکا،مسئولیت شخص برای کیفر عموما به شرط روانی خاصی وایسته است. … روانی و همچنین مبانی منطقی جدیدی برای آموزه مسئوليت کيفری مبتنی بر آن و دفاع از آن به …. در مقايسه آثار مترتب بر تقسیم دعاوی مالی و غیر مالی با آثار مترتب بر تقسیم … بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه صورت گرفته است.

[PDF]اﺻﻮل ﮐﻠﯽ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آ

www.ensani.ir/storage/Files/20160409102013-9902-47.pdf

ذخیره شده

توسط جلالی – ‏2015
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ – و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان. ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﯽ … ﺗﻘﺪم اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮط ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ … ﺳﻮ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻏﻨﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ، از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روﯾـﻪ. ﻫـﺎي … ﻧﻤﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻓﺎﯾﺪة ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎي ﻧﻈـﺮي ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ را …. در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺻﻞ آزادي اداري واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﺒﻬﻢ و اﻧﺘﺰاﻋـﯽ در ﺣـﻮزة ….. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي و ﻧﯿـﺰ.

[PDF]شهروند، حقوق شهروندی، فلسفه، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق …

pantajournals.ir/uploads/pdf/201774184939267.pdf

ذخیره شده

نظریه های حاکم خواهد بود، به خوبی می توان چشم اندازی از پراکندگی را در آن مشاهده. کرد )شریعت پناهی،. 2831. : 21. (. در کنار این. رویکردها، بررسی مبانی حقوق شهروندی در …

[PDF]جدید قانون ( در حقوق کیفری ایران و فرانسه قتل اکراه در مطالعه …

pantajournals.ir/uploads/pdf/201712819304595.pdf

ذخیره شده

امکان اسناد معنوی جرم و در نتیجه مجازات مرتکب را منتفی خواهد ساخت . اکراه از جمله … و در عین حال مطالعه تطبیقی موضوع با حقوق فرانسه نیز در چهارچوب همین … مبانی نظری اکراه. ماده … بررسی مفهوم آن در فقه همراه با کن ….. ودن اکراه در قتل از نظر قانونگذار اسالمی این شرط ….. زراره و مقایسه وضعیت آمر با مکرَه در عدم سقوط قصاص درست نیست.

[PDF]بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر – فصلنامه …

ijmedicallaw.ir/article-1-270-fa.pdf

ذخیره شده

شرط استناد و سببیت را الزم می. داند. … ارکان تشکیل. دهند. ة. این جرم و باالخره مجازات آن. پرداخته شود . الف. : مبانی جرم. انگاری. -1. دیدگاه مبتنی بر عدم جرم. انگاری. مخالفت با. جرم. انگاری. خودداری از کمک مبتنی بر دالیل نظری و عملی ….. جرم خودداری از کمک به مصدومین از حیث عنصر نتیجه در. زمر ….. مقایسه با حقوق کیفری فرانسه خفیف.

تحلیل شروط ضمنی در قراردادها – law – بلاگفا

heydarilaw20.blogfa.com/post-124.aspx

ذخیره شده

مشابه

نحوه تشخيص اينگونه شروط، مباني و منابع آن و رويكردهاي توجيه اين شروط از جمله … لذا در قانون ما مبانی استناد به شروط ضمنی نسبت به فرانسه و انگلستان،که در فصول آتی … این شروط که به شرط صفت،نتیجه و فعل(اثباتاً یا نفیاً) تقسیم می شود با توافق …. باید پذیرفت در حقوق نوشته در مقایسه با حقوق عرفی و کامن لا مبحث شروط …

مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی …

journals.atu.ac.ir/article_2524_0.html

ذخیره شده

برای ارائة پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز … مقایسه با دیگر حقوق بنیادی که در مقایسه با آن بسیار جدیدتر هستند، برای این حق به … از قانون اساسی در افزایش تضمین مالکیت و کارآمدی آن بررسی می گردد. … 43 ) و سلطنت به منزلة مرتبة دانی سلطه از آثار حق شمرده شده و در نتیجه، رابطة حق و :1379.

[PDF]ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺪﻩ – دانشگاه امام صادق علیه السلام

https://www.isu.ac.ir/docs/pdf/Thesis_Listlaw.pdf

ذخیره شده

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ، ﺣﻤﯿﺪ. ﺑﻬﺮﺍﻣﯽ ﺍﺣﻤﺪﯼ ۸ ۱۳۷۴ … ۱۶ ۱۳۷۵ ﺻﻮﻓﯽ ﺁﺑﺎﺩﯼ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺧﯿﺎﺭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ. ﻓﻘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺣﻤﯿﺪ … ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻞ (ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ) ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﻔﯽ …… ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻬﺪﻭﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ ﺍﺷﮑﻠﮏ ۳۹۵ ۱۳۸۷ ﻣﺒﯿﻦ، ﺣﺠﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ …. ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﯿﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻧﺠﺎﺩﻋﻠﯽ.

سرقت مال مشاع

www.hawzah.net/fa/Article/View/80026/سرقت-مال-مشاع

ذخیره شده

مشابه

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است . … رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در … شرط تحقق جرم سرقت این است که، مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . …. بر آرای شعب دیوان کشور در مورد سرقت است، نظریه اول یعنی جرم بودن تخریب مال مشاع توسط احد از …

[PDF]ﻓﻘﻪ، ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ي ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ در ﻫﺎ وﯾﮋﮔﻲ – فقه و مبانی حقوق …

https://jjfil.ut.ac.ir/article_20906_a8e77137b16d756c6cafc6b38c237295.pdf

ذخیره شده

توسط یزدانیان – ‏2010
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. اوﺻﺎف ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻲ … ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « ﺷﺮط. »٢. ٢. ﻣﻄﺮح. ﮐﺮده. و آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ در. اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ. (. ﺷﺮط ﺗﻌﻠﯿﻘﻲ. ) … ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و …… ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪات. ،. ﻧﺸﺮ ﯾﻠﺪا. ،. ﺗﻬﺮان.

ابزار وبمستر – دانشجویان حقوق خصوصی91

basu-law91.blogfa.com/author/basu-law91

ذخیره شده

مشابه

تحلیل شرط مستقیم بودن ضرر قابل جبران و مقایسه آن با رکن سببیت در … تحلیل نظریه «رفاه و خیر» به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران … وضعیت حقوقی معامله اضطراری در حقوق ایران فرانسه و فقه امامیه …. موضوع حقوق مدني بررسي قواعد حاکم بر روابط حقوقي زندگي افراد است. …… نتيجه مباحث اصل اثر نسبي در فقه اماميه

تدليس – مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و … – …

www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=871

ذخیره شده

مشابه

بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس و اسلام و ايران, مانند … كه تحت بررسي است در مورد اشتباه تفاوتهاي بسيار چند در مباني و چه در جزئيات ديده …. اشاره كنيم كه بموجب آن سقوط تمام يابعض از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود) با ….. بيان شمرد حمل بر تدليس كرد نتيجه عملي اين حكم در مقايسه با حقوق انگليس اين است …

موضوع: اثر تحقق معلق علیه در عقد معلق – شرح حقوق به زبان ساده

hoghoghma.blogfa.com/post/20

ذخیره شده

مشابه

2 گفتار اول: تعریف تعلیق و مقایسه آن با مفاهیم مشابه. …. 52 نتیجه گیری . …. البته این تفاوت میان تعلیق و شرط و به تبع آن عقد معلق و عقد مشروط، در مقام ثبوت است. …. مبحث سوم: تعلیق در انشاء منشأ و اثر در این مبحث به بررسی تقسیم تعلیق به …… و حقوق ایران بحث خود رادنبال می کنیم و به مقایسه آن با حقوق فرانسه می پردازیم.

دانلود رایگان پایان نامه در مورد نقد و بررسی روابط مالی زن و …

vipdoc.ir/…/module.weblog_Page.24_Action.BlogDataInfo_Lang.fa_FromDate.2017…

ذخیره شده

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ – در روابط مالی زوجین ایفا می کند را در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می دهیم. پایان نامه های دانلودی … ایران و مقایسه آن با حقوق مشابه در قوانین کشور انگلستان مورد بررسی . … فصل چهارم: نظریه ملاصدرا و نقد نظریه ملاصدرا همانطور که بیان شد اهمیت معاد . … شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر و ماهیت حقوقی آن … شرط …

ازدواج و تابعیت زن ایرانی تبعیض بین زنان و مردان آن چنان …

www.asibha.com/tab-248/index.aspx?nid=268&mId=2268

ذخیره شده

در این مقاله به بررسی تاثیر و تاثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین … علیه زنان» و مواردی از قانون‌ مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این … مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی نیست؛ زیرا این … طبق این نظریه خانواده‌ یک رکن واحد است و برای تامین وحدت، باید تابعیت واحد …

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

مشابه

130, بررسی تاریخچه صور فلکی و تصویر سازی این صور ها, یاسمن فاضلی …… کیفری اطفال در قانون مجازات و تطبیق آن با حقوق فرانسه, بهاره سادات رضاییان …… 1199, آثار شرط در اسناد تجاری و مقایسه آن با مقررات بین المللی (آنسیترال و ژنو), لیلا …

دسته‌بندی پایان نامه های اعتقادات – بانک موضوعات پایان نامه …

mybookbank.blogsky.com/category/پایان-نامه-های-اعتقادات/page/7

ذخیره شده

مشابه

اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن باحقوق فرانسه. اجازه در معامله فضولی ….. بررسی آراء و نظریه های فقهی در تفسیر مجمع البیان (زکات). بررسی آراء کلامی …

[PDF]بررسي جايگاه فقهي و حقوقي تعهّد به ازدواج*1

journals.miu.ac.ir/backend/…/31edefdbc4f48c16a00c4ec3029d5020ccd1c34b.pdf

ذخیره شده

مشابه

بررسـي الـزام آور بـودن تعهّـد بـه ازدواج و بـراي يافتـن راه حلـي كـه بـا فقـه امامـي وفـاق داشـته … در خصـوص» تعهّـد بـه ازدواج« در قالـب صلـح بـا بررسـي كتـب متعـدد فقهـي، نظـري مبنـي …. مفـاد قاعـده، آن اسـت كـه هـر چيـزي كـه عنـوان شـرط بـر آن اطـاق …. بـر خواهـد گرفـت و در نتيجـه بـر اسـاس قاعـدة شـروط، عقـود نامعيـن نيـز الزم الوفـا بـوده و از.

مقالات حقوق بین الملل – حقوق بین الملل در دنیای امروز

hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx

ذخیره شده

مشابه

لذا در جهت پاسخگويي به اين سئوال، ابتدا حقوق داخلي برخي دولتها مورد بررسي … حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند. …. در نتیجه مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است، ندارد. … قبل از سال ۱۹۸۱ در فرانسه داوریهای داخلی از داوریهای بین المللی تفکیک شده …

[PDF]بررسي تطبيقي مسؤوليت مطلق كيفري در حقوق ايران با …

www.jlj.ir/article_11056_aa5f83af17b88d633079449a1ca536de.pdf

ذخیره شده

نتیجه ، جرم انگاري اعمالي بود … بررسی تطبیقی مسؤولیت مطلق کیفری در حقوق ایران … 78 … پس از بررسي تحول تاریخي شرط تقصیر در حقوق کیفري و چگونگي ظهور. اســتثنائات آن، از رهگذر تحلیل مباني نظــري حقوق کیفري، این مفهوم و چگونگي …. خاســتگاه خود، کامن ال، و سپس مقایسه ي تطبیقي یافته هاي تحقیق با حقوق ایران.

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی – استقلال شرط ارجاع به …

www.yaserziaee.blogfa.com/post-321.aspx

ذخیره شده

در نتیجه مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است، ندارد. … چنانچه مشخص گردد قصد طرفین بر این بوده که داور اختیار بررسی و اتخاذ … اما در مورد داوریهای بین المللی، رویه قضایی فرانسه استقلال شرط داوری را پذیرفته بود ….. با توجه به مبانی نظری که اشاره کردیم و نیز تفسیری که از ماده ۴۶۱ قانون آیین …

[PDF]ﭼﮑﯿﺪه

www.glaw.ir/UserData/News/Body/Document/1.pdf

ذخیره شده

مشابه

رﮐﻦ ﻣﺎدي ﺑﺰه ﮐﻼﻫﺒﺮداري ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ و ﺑﺮاي وﻗﻮع اﯾﻦ ﺑﺰه ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﮕﯽ آن. ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ و … ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ … در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮدن ﻣﺎل دﯾﮕﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ رﮐﻦ ﻣﻌﻨﻮي … را در زﻣﯿﻨﻪ رﮐﻦ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﮐﻼﻫﺒﺮداري ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔ … ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﺳﻬﻮﻟﺖ ارﺗﮑﺎب ﮐﻼﻫﺒﺮداري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺟـﺮاﯾﻢ و ﻣﺤﺴـﻮس ….. در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ.

عناوین پایان نامه ها – دانشکده حقوق و علوم اجتماعی – دانشگاه …

law-social.tabrizu.ac.ir/fa/page/1742/عناوین-پایان-نامه-ها
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍دگ‍اه‌ و ن‍ظری‍ه‌ ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ج‍ام‍ع‍ه‌م‍دن‍ی‌ …. ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ طلاق‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ در دو ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌ و س‍رپ‍ل‌ ذه‍اب‌ در س‍ال‌۸۰- …… روح‍ی‍ات‌ و اث‍رات‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌ در اوض‍اع‌ اروپ‍ا خ‍اص‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ….. راب‍طه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (م‍ی‍زان‌ ب‍ارن‍دگ‍ی‌) ب‍ا ح‍ق‍وق‌ زن‌ …… ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍رط ف‍س‍خ‌ و ف‍اس‍خ‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌.

توافق بر خسارت در قراردادها – گروه وکلای یاسا

https://www.yasa.co/مطالبه-خسارت-عدم-انجام…در-انجام…/توافق-بر-خسارت-در-قراردادها

ذخیره شده

در مقدمه نظری اجمالی به مبانی عقود و قراردادها، شروط قراردادی، و سپس مبحث … در شرط خسارت توافقی در حقوق ایران در یك مقدمه، چهار بخش و یك نتیجه ارائه خواهد شد … پس از آن مبحث شرط خسارت توافقی را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسی نموده و …. در یك عبارت این مبانی الهام فانونگذار از نظام حقوقی فرانسه، و عدم تغایر آن با حقوق اسلام است …

اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری

hoquq.iict.ac.ir/article_22573.html

ذخیره شده

چکیده اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل … آن در قالب قوانین در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. … بررسی قوانین مربوطه نشان می‌دهد اصل سرزمینی‌بودن بر مصادیق گوناگون …. انگلیسی داشت، حقوق اتباع فرانسه را در ارتباط با حقوق اخلاقی وی قائل شد.

موضوعات پایان نامه و مقاله – تالار علمی فقاهت

mobahathah.ir/showthread.php?tid=722&action=lastpost

ذخیره شده

۱۰ خرداد ۱۳۹۵ – 4پست – ‏2 نویسنده
فهرست پایان نامه های دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران … ايفاي دين از جانب غيرمديون (بررسي ماده 267 قانون مدني و تعارض آن با ماده 55 … شیوه ضمانت اجراهای حاکم بر شرط فعل در رویه قضایی …. مبانی فقهی وحقوقی خسارات ناشی ازبازداشت درحقوق کیفری ایران مطالعه تطبیقی باحقوق فرانسه وانگلیس

حقوق کار و قرارداد های آن – حقوق خصوصی

sabrlaw-68.persianblog.ir/post/3/

ذخیره شده

مشابه

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ – نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه . ….. معهذا از مطالعه مؤلفات حقوق مدنی فرانسه قبل از انقلاب این قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمی شود .

حق اوجاغی – اکراه به قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه -خلیل …

lawanjoman.blogfa.com/post/78

ذخیره شده

مبحث اول: مبانی نظری اکراه … شبهات فوق بررسی مفهوم اکراه و اجبار را در کنار یکدیگر امری لازم و اجتناب … اما با توجه به اینکه اکراه در قوانین کیفری بعد از انقلاب به تبعیت از فقه مورد توجه قانونگذار اسلامی قرار گرفته است؛بررسی مفهوم آن در فقه …. از این مبحث نتیجه می شود؛اکراه که در قوانین جزائی بعد از انقلاب و به تبعیت از …

مباني نظري اصل استقلال موافقتنامه داوري از قرارداد اصلي در …

www.mofidu.ac.ir/DesktopModules/…/ArticlesViewPrintable.aspx?TabID…

ذخیره شده

مشابه

موضوع اين مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي و تبيين مباني نظري … نيز بايد فسخ شده تلقي شود و در نتيجه داور صلاحيت رسيدگي به اختلاف را ندارد. … ايجاد اشکال ميکند که داور در بررسي ماهيت قرارداد اصلي، حکم به بطلان آن صادر ميکند. …. مؤلفين فرانسوي درخصوص مبناي اصل مورد بحث، به اظهار نظر پرداختهاند.

[DOC]ازدواج و تابعیت زن ایرانی

https://www.muslimapedia.com/بانک…/2550_b97994bf7b996f1e2a291119cbb4999…

ذخیره شده

در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین … و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را … و قواعد حل تعارض[2] قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی نیست؛ زیرا این … طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد …

بررسی نهاد داوری در حقوق ایران – موسسه حقوقی ملک پور

بررسی نهاد داوری در حقوق ایران

ذخیره شده

۲۷ مهر ۱۳۹۵ – در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین‌الملل شرط ارجاع به داوری دیده می‌شود. … برآیند عرفهای بازرگانی و متفاوت با حقوق دولتی است، فیصله خواهد یافت. … تا ۶۸۰) که از قانون آیین دادرسی پیشین فرانسه گرفته شده بود، حدود شصت سال از ….. و علمای حقوق نیز بر آن تأکید کرده اند و نظریه مخالف به ندرت دیده می شود.

6-4. چهارچوب تعيين شاخص‌ – مشاهده جزئیات – سازمان ثبت اسناد …

sherkat.ssaa.ir/SubjectView/tabid/1857/Code/1401/Default.aspx
جدول 4-3 : مقایسه امضای الکترونیکی که در ایران، کانادا، آمریکا ، فرانسه و اروپا. ….. بررسی مولفه ها و مشخصه های سازمان ثبت اسناد و املاک در دوازده کشور منتخب می باشد …. بودن سازمان، صفي يا ستادي بودن و مباني آن مشخص ميشود) و راهبرد سازماني(نشان دهندة …. ارزيابي كمي به نوعي از ارزيابي اطلاق كه نتيجه آن، بي‌واسطه، يك عدد مشخص …

حقوق زنان: بررسي تابعيت زن ايراني در حقوق ازدواج – موسسه …

www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=3324

ذخیره شده

مشابه

۴ فروردین ۱۳۹۰ – در اين مقاله به بررسي تأثير و تأثر متقابل نکاح و تابعيت در صورت اختلاف … و موادي از قانون مدني مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در نتيجه اين پژوهش معلوم مي … به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابي اساسي و مستدل در مباني نظري اعمال شود. … و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجين تبعه يک دولت باشند، سپس يکي از آنها …

پیام آفتاب – جایگاه عقد در قانون مدنی فرانسه

www.payam-aftab.com/fa/doc/news/350/جایگاه-عقد-قانون-مدنی-فرانسه

ذخیره شده

مشابه

محدوده شبه عقد و دایره شمول آن در حقوق انگلیس و فرانسه یکسان است. … هر چند که در کتب حقوقی انگلیسی این دو مورد به هیچ وجه زیر یک عنوان بررسی نشده‌اند؛ با … خاطر تقصیر مسؤولند، منعقدکنندگان قرارداد در انگلیس غالباً به خاطر نقض شرط ضمنی … (در انتقاد از این نظریه باید گفت که آنچه طرفین مقرر نموده‌اند، بیش از این معنی نمی‌دهد …

پایان نامه تأثیر کاهش ارزش پول در میزان مسئولیت مدیون | هفت …

haftaseman2017.ir/1395/05/26/پایان-نامه-تأثیر-کاهش-ارزش-پول-در-میزان/

ذخیره شده

پایان نامه بررسی مقایسه نگرش به خیانت زناشویی در دانشجویان · پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا در … در سالهای اخیر، مسئله کاهش ارزش پول و ارتباط آن با ربا در ایران اسلامی مورد توجه برخی از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی واقع شده است. … فصل دوم : تاریخچه موضوع … مبحث سوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت … نتیجه گیری

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق …

6876zxta.01k.ir/

ذخیره شده

با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات … تحقيق در مورد اجراي عين تعهد در حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس …. اهلیت، درج شرط در تعهدات و مواردی دیگر که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده … ها و اسناد بین المللی، در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه – ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

abolghasemshamabadi.blogfa.com/post/747/ماهیت-حقوقی-اجاره-به-شرط-تملیک

ذخیره شده

مشابه

۲۷ تیر ۱۳۹۱ – مطابق نظریه فوق آنچه که در اجاره به شرط تملیک،موردنظر متعاملین است …. اما در قرارداد اجاره به شرط تملیک،از آنجا که نتیجه قرارداد انتقال مالکیت مورد … برخی از حقوقدانان در مورد ماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک،آن را با عقد بیع مقایسه نموده و با ….. به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه،پایان نامه …

[DOC]دانلود(237 بار) – حق گستر

www.haghgostar.ir/مقالات/جزا-و…/1235_8990fca4f697b2c03430f523f147500c.html

ذخیره شده

پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می گردد. … بررسی نظریات مربوط به مبانی نظری و علمی جرم شناسی نهاد تعویق صدور حکم این نکته را … قانون مجازات اسلامی نیز با تأسی از قانونگذار فرانسوی،هیچ تفکیکی میان ….. آیا با توجه به نتیجه ارزیابی و مقایسه، اقداماتی باید در راستای زندان زدایی …

مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه …

clk.journals.pnu.ac.ir/article_601_126.html

ذخیره شده

مشابه

در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه … در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در … قرارداد، اجرای پیش از موعد، مبانی، حقوق ایران، حقوق اسلام، اسناد بینالمللی ….. ﻫ) مقایسه اسناد …. نظری دیگر، اجل از اوصاف ثمن می باشد و چون وصف تابع موصوف است، در نتیجه به …

تخصصی حقوق و فقه – توافق بر پرداخت خسارات در معاملات – …

hoghough85.blogfa.com/post-2552.aspx

ذخیره شده

۲۸ مرداد ۱۳۹۰ – پرداخت اين خسارت يا بوسيلة ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام … در مقدمه نظري اجمالي به مباني عقود و قراردادها، شروط قراردادي، و سپس … پس از آن مبحث شرط خسارت توافقي را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسي نموده و …. در يك عبارت اين مباني الهام فانونگذار از نظام حقوقي فرانسه، و عدم تغاير آن با حقوق اسلام است.

خورشید قانون – سرقت مال مشاع

sunlaw.blogfa.com/post-9.aspx

ذخیره شده

مشابه

از جمله مباحثي كه در ركن مادي اين جرم بررسي مي شود، اين است كه آيا وصف اشاعه، در مال … و رويه قضايي ايران و مقايسه آن با حقوق ساير كشورها، بويژه فرانسه، به اين نتيجه رسيده … شرط تحقق جرم سرقت اين است كه، مال ربوده شده متعلق به غير باشد . ….. و نوع مجازات آن تاثيري در ماهيت امر ندارد، از اين رو از روايات و نظرات فقهي نيز نظري كه …

دادگستر – بررسي تحليلي كنوانسيون بيع بين المللي كالا …

www.dadgostar.blogfa.com/post-20.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسي تاثير اين ناتواني در اعمال حق فسخ خريدار از منظر كنوانسيون بيع … دارد، با تكيه بر مباني و استدلالهاي تازه و نگاهي همسو با نيازها و مطالبات امروز ميتوان از …. براي اجتناب از اين نتيجه نامطلوب و ايجاد تعادل ميان حقوق فروشنده و خريدار، بند ياد ….. در كنوانسيون بيع بينالمللي كالا (۱۹۸۰ وين) و مقايسه آن با حقوق انگليس، فرانسه …

حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب – ستاد حقوق بشر

www.humanrights-iran.ir/news-29980.aspx

ذخیره شده

مشابه

۱۷ دی ۱۳۹۱ – این نظریه بر این امر تأکید دارد که اصولا حقوق بین الملل از نظر مبانی، تشکیلات، قلمرو و موضوع و نیز از جنبه اجرا با حقوق داخلی … رابطه حقوق داخلی با حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام …. موادی از اعلامیه حقوق بشر به بررسی آزادی ها و حد و مرز آن ها پرداخته است. …. مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله اقلیت های دینی و مذهبی.

كنوانسيون حقوق كودك و مقايسه آن با مباني اسلامي حقوق كودك – …

https://www.hoghooghdanan.com/omoomi/2539-1390-09-05-07-37-19.html

ذخیره شده

كنوانسيون حقوق كودك و مقايسه آن با مباني اسلامي حقوق كودك … در تحقیق پیش رو با بررسی چگونگی تحول حقوق کودک از منظر مکاتب پنج … نسب نيز الزاماً از طريق پسر(مرد) امتداد پيدا مي كرد، در نتيجه نقش فرزند پسر از …. از نظر وجه نظري حضانت تا 2 سال را بطور مطلق با مادر و براي دختر تا 7 سال مادر را از نظر حضانت ارجح دانسته‌اند.

بررسی مبانی تسلیم در عقود (منتشر در پیام آموزش شماره37) | …

magazine.shme.ir › حقوق مدنی «عقود»

ذخیره شده

مشابه

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ – عده‌ای تسلیم را یک عمل حقوقی مستقل از عقد می‌دانند، عده‌ای آن را فاقد ماهیت … کلید واژه‌ها: تسلیم، عقود، بیع، حقوق فرانسه، قانون مدنی، ماهیت، مبنا … و مقرر می‌دارد: «در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض كند». … در تقویت مبانی نظریه گروه اخیر می‌توان گفت در طرف مقابل تسلیم، …

خبرنامه مقالات حقوقی منتشره در کشور شماره 20 – مجله حقوق …

droitpublic.sdil.ac.ir/newindex.aspx?pid=99&ArticleID=68351&title…

ذخیره شده

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ – بررسي مقايسه اي شاخصهاي کلي رفتارهاي پرخطر مجرمين ورزشکار و غير … حقوق کيفري، جرم شناسي نظري، جرم شناسي کاربردي، بزه ديده شناسي، … تحليل حقوقي اندراج شرط در ضمن ايقاع و آثار آن ….. مفهوم تسري تعهدات و مسؤوليت مدني به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه ….. مباني نظري مداخله ي دولت در مسئله ي حجاب.

سخن حق – اقاله قرارداد مشروط

juridique.blogfa.com/post/52

ذخیره شده

ما در این جستار بر آنیم که اقاله ی قرارداد مشروط را مورد بررسی قرار دهیم تا تبیین … هم چنین قانون مدنی ایران اقاله قرارداد را باعث بطلان شرط ضمن آن می داند که اگر … 2- گروهی دیگر اقاله را بیع شمرده اند؛ بدین تعبیر که در نتیجه تراضی، مبیع به ….. هیچ کدام از نظریه ها را قبول ندارند[36]، اما به نظر می رسد که نظر اخیر با حقوق ما سازگارتر …

پورتال حقوقی محمدرضا متین فر – لیست کامل مقالات حقوقی

www.matinfar.blogfa.com/post-489.aspx

ذخیره شده

بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا … مسئوليت بين المللي دولت در نتيجة اعمال افراد … مقدمه اي بر مطالعه تطبيقي منابع و مباني نظام حقوقي اسلام و سيستم حقوقي روم … سازمان قضائي انگلستان و مقايسه آن با سازمان قضائي فرانسه، امريكا ….. رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق

سایت حقوقی دکتر محمد طاهر کنعانی – جزوه ی حقوق تطبیقی

drkananilaw.blogfa.com/post-66.aspx

ذخیره شده

مشابه

از بررسی آنها نظام خانوادگی تطبیقی بوجود می آید. 2- مطالعه …. نتیجه گیری از این بحث این که به طور کلی در جهان ما سه دسته قواعد عام هستند که به سمت یکنواختی پیش می روند. ….. 1) قابل مقایسه بودن نظام های حقوقی : در این مورد چند نظریه وجود دارد. … مثال : واژه عقد یا قرارداد در حقوق ما با حقوق contract و contrat در حقوق انگلیس یا فرانسه .

تحولات مالکیت فکری و مبانی نظری آن – ویستا

vista.ir/article/329567/تحولات-مالکیت-فکری-و-مبانی-نظری-آن

ذخیره شده

مشابه

۶ مرداد ۱۳۸۷ – اگرچه «نظام امتیاز» با حقوق مالکیت فکری فاصله زیادی داشت و در آن هیچ گونه … به خصوص در حوزه امور ادبی را به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم: … این نظام در فرانسه توسط فرانسیس اول در سال ۱۵۲۱ تأیید شد و در سال … نتیجه اندیشه‌های قرن شانزدهم، نظریه دولت مطلقه است که مفهوم آن و رابطه آن با مالکیت مورد سخن است.

نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی …

modaghe.blogfa.com/post-61.aspx

ذخیره شده

مشابه

نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در … این قرابت و همسویی مبنایی را می توان در مقایسه ماده 1583 قانون مدنی فرانسه با ماده … بر مالکیت ، جلوگیری از معاملات معارض بر روی مال واحد و در نتیجه اعطای ثبات ….. كه با كمترين تغيير در قواعد ماهوي و بيشترين سازگاري با مباني نظري نتايج عملي …

مرور زمان – ویکی فقه

wikifeqh.ir/مرور_زمان

ذخیره شده

کتاب (مرور زمان) اثری است که به بررسی فقهی حقوقی امکان قبول مرور زمان می‌پردازد. … عرفی) و (مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی) و جمع بندی و نتیجه گیری پایانی پی می‌گیرد. … در فصل دوم کتاب در بیان مجاری مرور زمان، ابتدا مرور زمان مدنی، انواع و مبانی آن، … متن نظریه شورای نگهبان را می‌توان چنین تجزیه و تحلیل کرد که از نظر این شورا …

[DOC]مسئولیت آمر

interpol.jrl.police.ir/backend/…/a4da7e6713aa45855f7f6c0c07c53639eda41d6a.docx

ذخیره شده

مشابه

د- ضرورت عمل: اگر حق تشخیص قانونی بودن دستور و مسئولیت آن را بر عهده … حال پس از بررسی مبانی نظری تحقیق، شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی … آمر دارای ویژگیهایی باشد که در نتیجه داشتن این ویژگیها چنانچه مأمور از اجرای امر تخطی کند مأمور مسئول شناخته شود. … این شرط در مطالعه مواد قانونی مربوطه به خوبی به دست میآید.

بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: …

jsi-isa.ir/article_21097.html

ذخیره شده

نتیجة حاصله از پژوهش مذکور با نمونه‌ای 500 نفری به روش اتفاقی آن بوده است که مجموعه‌ای از … به‌علاوه گروه نوع‌دوست در مقایسه با گروه بی‌تفاوت دارای همدلی بیشتر، …. و سرمایه اجتماعی با این‌که در مبانی نظری مرتبط با بیتفاوتی اجتماعی به آن‌ها اشاره … بعدها این واژه یونانی به زبان فرانسوی برگردانده و apathie خوانده شد پس از این بوده …

[XLS]حقوق-خصوصی.xlsx – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2016/02/حقوق-خصوصی.xlsx

ذخیره شده

15, 14, لعیا برادران, جعفرجمالی, سهیل طاهری, شرط ذخیره مالکیت فوشنده در عقد بیع, 91 … 43, 42, علیرضا مصدق, غفور خوئینی, علی زارع, مبانی نظری اقدام مدیر فضولی به قصد … طبائی, جعفر جمالی, مطالعه تطبیقی رهن اموال غیر مادی در حقوق ایران و فرانسه, 92 … علی زارع, اثر تحریم بر قراردادهای بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران, 93.

بررسي حقوقي شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد وكالت | مهرداد …

بررسي حقوقي شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد وكالت

ذخیره شده

۱۲ شهریور ۱۳۹۳ – شرط عدم عزل ضمن عقد وكالت از موضوعاتي است كه هم از لحاظ نظري بسيار مهم و … در گفتار چهارم مباني موجه شرط عدم عزل ضمن وكالت مورد بررسي واقع شده و … نتيجه اينكه، اگر شرط (خواه ضمن عقد منعقد شود يا پس از آن) وجودي …… در فرانسه حق فسخ از قواعد مربوط به نظم عمومي نمي‌باشد ولي در اين مورد ذكر دو نكته ضروري است.

اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/MAYBODLAW01

ذخیره شده

مطالعه مروری تحلیل و بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت · چالشهای وکالت … اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی · بررسی فقهی … مبانی نظری مصونیت وکیل ….. مقایسه حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و فرانسه.

مجموعه مقالات پیرامون حقوق بشر اسلامی – شبکه اجتهاد

ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=11764

ذخیره شده

مشابه

بررسی و ارزیابی کار ایشان از نظر تنظیم مواد حقوق بشر اسلامی و مقایسه آن‌ها با حقوق بشر غربی؛3. …. نتیجه بررسی تطبیقی مفهوم «ضرورت نظامی» در فقه امامیه و اسناد بین المللی حقوق … این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می‌دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به … «پژوهشی پیرامون مبانی حق کرامت انسان در منابع احکام»

وبلاگ هواداران پروفسور امیرناصر کاتوزیان – تعليق در …

www.drkatouzian.blogfa.com/post/105

ذخیره شده

تعهد در صورتي معلق است كه تحقق آن موكول بحادثه خارجي شود اگر طرفين اثر عقد را … حال اين پرسش بميا مي آيد كه آيا اناطه اثر عقد بر وقوع شرط نتيجه تعليق در انشا است يا ….. نيز متناسب با ماهيت آن است و با حقوق و تكاليف وضع اصلي تفاوت كامل دارد. ….. مقايسه حقوق _ بموجب ماده 1179 قانون مدني فرانسه وقوع شرط اثر قهقرائي دارد و …

قرار و انواع آن در آیین دادرسی – جهان حقوقی

www.law-world.ir/20112-آیین-دادرسی…/149725-قرار-و-انواع-آن-در-آیین-دادرسی.html

ذخیره شده

مشابه

ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود. … و صدور قرارهای مقتضي می باشد از قبیل: ارجاع به امر کارشناسی و اخذ نظریه کارشناس و . … انواع قرارهای اعدادی و بررسی ماهیت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار می گیرد. …. 1- یزدانی، نوذر، قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه، رساله …

آقای دکتر محمد عیسائی تفرشی – دانشگاه البرز

www.alborzq.ac.ir/2013-10-17-07-40-06/2013-11-10-06-16-18/1116-dr-t

ذخیره شده

اصول و مبانی حقوقی مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با … نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متفابل (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس) … بررسی تحلیلی- تطبیقی نطام حقوقی تأمین سرمایه شرکت سهامی عام در حقوق … مباني مسئوليت ناشي از تخلف از اجراي تعهد (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و فرانسه).

[PDF]فقه، اصول و حقوق

pazhuhesh.ir/uploads/فقه،_اصول_و_حقوق_-_28.pdf

ذخیره شده

فقه و مبانی حقوق اسالمی … بازخوانی اصل »میراث مشترك بشریت« و تفاوت های آن با مفهوم »نگرانی مشترك بشریت … حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری، مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، …. بررسی فقهی شرط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر از نظر زمان و …. مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس.

ديده بان – حقوق اساسی مقایسوی

dedaban.blogfa.com/post/56

ذخیره شده

مشابه

ژان بُدن عالم سياسي قرن شانزدهم فرانسه که «پدر» فرضيه حاکميت لقب گرفته است، زماني … آن ها با حکومت هاي دموکراسي سوق داد و بارديگر حقوق اساسي با ريشه ها و مباني و … و تطبيق آن با حقوق اساسي پس از فروپاشي کمونيسم و قانون اساسي که بعد از …. هرگونه مقايسـة بدون بررسي اثرات عوامل مزبور نتيجة سطحي و غيرمستند و فاقد …

اصل مقاله

clr.modares.ac.ir/article_16326_9b7f5e23288407f53ba05f71957d527e.pdf

توسط چاپ دوم – ‏2016
ها، مقدمه، بدنه اصلي، نتيجه. گيری، فهرست …. نحوی باشند كه ضمن بررسي و نقد قوانين ایران و نظریه. های حقـوقي …. المللي كاال و. مقایسه آن با حقوق ایران … علي مصلحي. استقالل شرط داوری از قرارداد داوری … مشابه در حقوق ایران، بریتانيا، آمریکا و فرانسه.

فصلنامه مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)، شماره …

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6696&Number=73

ذخیره شده

مشابه

مطالعه تطبيقي مباني مسووليت مدني ارائه كنندگان خدمات اينترنتي حميد ابهري، حميد ميري ص 1 مشاهده متن [PDF 207KB]. مطالعه تطبيقي نظريه «از دست دادن فرصت» بررسي اجمالي حقوق اروپا و ايالات … اعمال حق راي در حقوق انتخابات سياسي ايران و فرانسه … تعهدات و الزامات طرفين قرارداد انتقال فناوري و تطبيق آن با حقوق ايران، كامن لا و …

پایان نامه های دفاع شده پردیس فارابی دانشگاه تهران – …

adlpub.com/پایان-نامه-های-دفاع-شده-پردیس-فارابی-دا/

ذخیره شده

مشابه

۱۳۷۵/۰۸/۱۷, ۱۳۷۴/۱۲/۳, دکترگلدوزیان, دکتر آشوری, «نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق ….. «بررسی حقوقی شرط وجه التزام در حقوق ایران و اسلام وتطبیق آن باحقوق انگلیس» ….. «وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری در فرانسه ومقایسه آن با حقوق …

دانشجويان ارشد جزا 89 – جرم شناسی

criminallawstudent.blogfa.com/post-42.aspx

ذخیره شده

مشابه

-ویژگی جرم‌شناسی و تفاوت آن با حقوق کیفری … -جرم‌شناسی کاربردی، پیشگیرانه، انتقادی و بالینی را بررسی می‌کنیم … یکی درگیر از جرم‌شناسان فرانسوی به نام گستن در واقع طبق تقسیم‌بندی وی جرم از دو حالت … از جمع مطالب به این نتیجه می‌رسیم که موضوع علوم جنایی از یک سو شامل مطالعه جرم‌انگاری و ….. فرضیه اصلی این نظریه.

مقاله شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه

bankmaghale.ir/مقاله-شرط-فعل-در-حقوق-ايران-و-فرانسه/

ذخیره شده

مشابه

مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام – ایران ۴۶ تفاوت در … از اینجا تفاوت شرط نتیجه با شرط فعل روشن می شود. اگردر مثال … در حقوق فرانسه کمتر به نظریه عمومی شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. بیشتر … قبل از معادل یابی در زبان فرانسه لازم می دانیم معنای شرط را در زبان عرب و اصطلاح علم حقوق به بررسی بگیریم :

مقايسه نظام ولي فقيه با ساير نظام ها | پرسمان دانشجويي – …

www.siasi.porsemani.ir/node/42

ذخیره شده

مشابه

نوشتار حاضر به مقايسه اين نظام با نظام هاي سکولار، استبدادي، فاشيسم، … تفاوت در مباني مشروعيت … در بررسي اين موضوع ابتدا ويژگي هاي حكومت استبدادي را مطرح و آنها را با … او از قانون اساسي، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مي گردد. … بنابراين مطلقه بودن ولايت فقيه، به معناي بي قيد و شرط بودن اعمال قدرت او …

[PDF](ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ) ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ) ﻭ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻲ Human Rights ) ﻭ

www.aja.ir/portal/file/?94637/حقوق-بشر.pdf

ذخیره شده

ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ( droits lhomme. ) … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﻳﻨﻲ … ﻛﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﻧﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻪ … ﻧﻘﺾ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻡ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ …. ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ، ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺏ، ﺑﻪ … ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻈﺮﻱ.

مبانی «میزان بودن رأی ملت» و «جمهوریت» در نظام جمهوری اسلامی

www.imam-khomeini.ir/…رسانی/…/مبانی_«میزان_بودن_رأی_ملت»_و_«جمهوریت»_در…

ذخیره شده

مشابه

۱۱ فروردین ۱۳۹۳ – آنچه تاکنون آمد به مقایسه دیدگاه امام خمینی با دیدگاهی که ممکن است قید … اما مراد از «مشروعیت حکومت» اعتبار و حقانیت حکومت است و برخی آن را در معنای قانونیت … رضایت و رأی مردم در اصل حکومت و انتخاب زمامدار در جامعه اسلامی یک شرط شرعی …. در واقع مشروعیت حکومت های غربی عملاً بر ماکیاولیسم یعنی نظریه ای که …

[PDF]ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺰﺍﻳﺎ، ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

rc.majlis.ir/m/report/download/729110

ذخیره شده

مشابه

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ. ﻣﻲ … ﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈـﺎﻡ … ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺁﻟﻤـﺎﻥ، ﻓﺮﺍﻧﺴـﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﻤـ. ﺎﺭﻙ …. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ. ۱۳۷۶. ، ﺍﻧﺠـﺎﻡ .1 … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺻـﻼﺡ ﻧﻈـﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸـﻨﺎﻣﻪ …. ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ ﺣﻘـﻮﻕ ﻭ.

[PDF]اصل مقاله

www.cilamag.ir/article_18152_d6ea3cdd0b6bb5bcb3e6f2d3645d8820.pdf

ذخیره شده

ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳي ﻣﻮﺿﻮع را از ﻟﺤـﺎظ ﻧﻈـﺮي و … ﻣﺒـﺎﻧي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠـﻞ ﺧﺼﻮﺻـي در اﺳـﻼم ﺗﺤـﺖ. ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻي اﺳـﻼﻣي. ﺑﯿــﺎن ﻣي. ﺷــﻮد. ﻧﻤﻮﻧــﻪ …. اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺣﻘـﻮق آﻧﻬـﺎ، در ﺗﻌـﺎرض آﺷـﮑﺎر … ﺷﺮط. « رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ. ﮐﺎﻣﻠﺔاﻟﻮداد. » در اﻣﻮر. ﺣﻘﻮﻗي. و ﻧﯿﺰ در اﻣﻮر ﺟﺰاﯾي، در اﯾـﺮان،. ﺗــﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻣ … ﻧﺘﯿﺠـــﻪ. اﯾﻨﮑـــﻪ. ﭘـــﺲ از ﻟﻐـــﻮ. ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺧﺎرﺟﯿﺎن را در. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ.

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن – آفتاب

www.aftabir.com › مقالات › اجتماعی › حقوقی

ذخیره شده

مشابه

۲۰ بهمن ۱۳۸۸ – نتیجه این دیدگاه آن است که حقوق تطبیقی به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقایسه ومقارنه … وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و … از نظر اینان، ویژگی متمایز کننده دیگر نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک روش، این …. ۱) تسلط به زبان خارجی: پیش شرط مهم آموزش حقوق تطبیقی.

[PDF]بررسی تأثیر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده بر ایجاد …

qjfep.ir/article-1-142-fa.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮرﺳﯽ. ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ. ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و زودﺑﺎزده. ﺑﺮ. اﯾﺠﺎد. اﺷﺘﻐﺎل در اﺳﺘﺎن. ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺸﻮر. 1. ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺴﯿﻦ. زاده. اﺳﺘﺎد …. آن اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح. ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در. ﺧﻼﺻﻪ … در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل. 1388 …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ. 2-1 . ….. ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮی ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺮد ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و. دﺳﺘﻤﺰد ﺑﯽ. ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺪون.

[PDF]Comparative Analysis of Criminal Absolute Liability in Iran’s …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4009813917803.pdf

ذخیره شده

مشابه

پس از بررسي تحول تاریخي شرط تقصير در حقوق كيفري و چگونگي ظهور. اســتثنائات آن، از رهگذر تحليل مباني نظــري حقوق كيفري، این مفهوم و چگونگي. پيدایش و تحول …. خاســتگاه خود، كامن ل، و سپس مقایسه ي تطبيقي یافته هاي تحقيق با حقوق ایران ….. فرانسه محكوميت وي را به دليل مطلق نبودن این جرم و فقدان سوءنيت نقض كرد. 2.

تابعیت زن در حقوق داخلی ایران – انجمن حقوق بین الملل ایران | …

www.iail.ir › خبرنامه › اخبار انجمن › اخبار کمیسیون آموزش

ذخیره شده

۶ مهر ۱۳۹۴ – (نظریه مشورتی، مورخ ۱۳/۲/۱۳۴۶، ص ۹۹) به علاوه در ۵ ماده ۹۶۷ ق. … اما مقایسه ظاهر بندهای ۵-۴ در خصوص مادر ایرانی و خارجی این نتیجه به … به طوری که در مورد زنی فرانسوی که شوهرش تبعه یونان بود و پس از …. تحصیل تابعیت شرط شوهر آن را به زن تحمیل نمود؛ زیرا با حقوق ملی زن مغایر است. … مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

دادگستر – بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران

hamidkhanzadeh.blogfa.com/post-62.aspx

ذخیره شده

مشابه

در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. … از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت … دورکیم جامعه ‌شناس مشهور فرانسوی می‌ گوید: ما می ‌توانیم وجود یک سلسله از …. از این رو شرط تحقق جرم مدنی و شبه جرم تحقق خسارت است؛ لیکن در یکی قصد در …

[PDF]اصل مقاله (453 K) – پژوهشنامه بازرگانی

pajooheshnameh.itsr.ir/article_13703_f40f58719c5506fb1e501c33cd95783b.pdf

ذخیره شده

بررسي رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادي با استفاده از … تجربه کشورهاي مختلف جهان در مورد آزادسازي تجارت و گسترش آن گویاي این. امر است که این … نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت تجارت و رشد اقتصادي با توجه به کارایي نهادهاي موجود. در هر جامعه است. … مكتب، مهم ترین نظریه طرفدار تأثیر مثبت تجارت بر رشد اقتصادي است.

حقوق تا حقوق – حقوق کار

www.edalatara.blogfa.com/cat-2.aspx

ذخیره شده

مشابه

معهذا از مطالعه مؤلفات حقوق مدني فرانسه قبل از انقلاب اين قطع رابطه با حقوق رم ….. قبل از بررسي نظريه كارگاه و انتقادات وارد بر آن ،درباره تغيير نام قرارداد كار ، به ….. به مورد، با توجه به مباني آن تحليل كنيم و از آنجا كه راه حلهاي نو از لحاظ حقوق ما و در مقايسه با …. نتيجه چنين نظري آن خواهد بود كه انتقال كارخانه يا شركت يا موسسه محل خدمت …

بررسی اصول ومبانی لیبرالیسم – پایگاه اطلاع رسانی مباشر

m90.parsiblog.com/Archive/بررسي+اصول+ومباني+ليبراليسم/

ذخیره شده

مشابه

۱ تیر ۱۳۹۳ – واژه لیبرال (Liberal) یک واژه فرانسوی، به معنای فرد آزادی خواه یا هوادار آزادی است. … نتیجه این نهضت، پیدایش فرقه پروتستان[3] بود. … لیبرالیسم با نفوذ نظریه سودگرایی یااوتیلیتاریانیسم در این دوره که بر فرد و ….. بر اساس آن امور عمل کند؛ البته تا جایی که با حقوق دیگران و چارچوب قانون موجود سازگار باشد.[4].

[PDF]ادي ﻃﻠﺐ ار ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻬﺎد اﻧﺘﻘﺎل – مجله تحقیقات حقوق خصوصی و …

jlap.srbiau.ac.ir/article_6524_a72cf5c879f8f173a5f4dd7597b2cfa1.pdf

ذخیره شده

توسط بزرگمهر – ‏2009
در آﻏﺎز، ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﻓﻮت داﺋﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﺮي ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﺮﻓﺖ. 4(. ) و در ﻧﺘﯿﺠﻪ. آن،. ور. ﺛﻪ. ي ﻣﺘﻮﻓ … ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل. ارادي ﻃﻠﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ … ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ … ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﻫﺒﻪ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺎﻣﯿﻪ، ﻗﺒﺾ، ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﺗﻠﻘّﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و …. ﺑﻮد، ﺑﻪ رﺳﻤﯿ ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬ ﺪات ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺣﻘﻮق روم ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺎﺻﻠﻪ. ﮔﺮﻓﺖ.

[DOC]Word – دانشگاه آزاد یاسوج

iauyasooj.ac.ir/my_doc/iauyasooj/sooratjalasat/42.docx

ذخیره شده

۲۸ دی ۱۳۹۵ – نتیجه طرح پژوهشی آقای دکتر محمد جوادکیانی با عنوان “بررسی خواص …. حقوق جزاوجرم شناسي ، تحت عنوان ” بررسی نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری … شهرک های صنعتی و جایگاه شرط داوری در آن ” باراهنمايي دكتر بهرام پناهنده مطرح و ….. در قوانین موضوعه ایران و تطبیق آن با حقوق فرانسه ” باراهنمايي دكتر مهران …

Doctrine Of Law – حقوق تطبیقی

www.doctrineoflaw.blogfa.com/cat-16.aspx

ذخیره شده

مشابه

۲۰ آذر ۱۳۸۹ – Doctrine Of Law – حقوق تطبیقی – وبلاگ بحث و بررسي مسايل متنوع حقوقي، … شود؛ به شرط اينكه امضاي حداقل پانصد نفر از شهروندان فرانسوي را كه عضو مجلس …. بلكه مباني و پايه‌هاي آن بر اساس آراي قضايي دادگاه‌هاي سلطنتي استوار گرديد. … آگاهي صحيح و درست از حداقل يك نظام حقوقي خارجي و مقايسه آن با حقوق داخلي …

عناوین پایان نامه های رشته حقوق – تهران رساله

tehranresale.ir/2014/11/05/عناوین-پایان-نامه-های-رشته-حقوق-دانشگا/

ذخیره شده

۱۴ آبان ۱۳۹۳ – شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق … ایران و فرانسه. بررسی ومقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش باقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح …. جرم سیاسی و بررسی تطبیقی آن با حقوق جزای اسلامی ….. بررسی شرط تازگی در حقوق اختراعات ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا.

[PDF]مقایسه تطبیقی محدودیت های حاکم بر آزادی مطبوعات در نظام …

www.irnashr.com/attachment/179725.pdf

ذخیره شده

شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت … از آزادی مطبوعات و چارچوب های آن در دو نظام حقوقی به دست آید و هم با بررسی … این آزادی، نه یک مانع بلکه شرط بقای دولتی الیق و الزمه توسعه پایدار است و هر … ترتیب است : “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالم ….. نتیجه گیری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *