دانلود مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی،

مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی،

مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی،
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 2
فرمت فایل docx
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی،

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی


توضیحات: 28صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق و علوم سیاسی و مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

گفتار اول- نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی

مساله ای که در رابطه با حوزه نفت بد فهمیده شده است و یا سعی بر بد فهمیدن آن می شود؛ آن است که در دنیای تجارت، نفت خام هم کالایی است نظیر کالاهای تجاری دیگر. در حالی که آن به عنوان یک ماده اولیه که در رشد و توسعه اقتصادی و تولید کالاهای دیگر نظیر کالاهای صنعتی نقش کلیدی دارد کالایی سیاسی حیاتی و راهبردی محسوب می شود که برای رشد پایدار اقتصاد جهانی حیاتی و حائز اهمیت است.[1]

……………

بند اوّل- مساله معضل در اولویت امنیتی بودن نفت خام برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده

به درستی قابل درک است که نفت به دلیل نقشی که در سایر بخش های اقتصادی دارد و به علت کمیابی آن یک موضوع بین المللی خطر ناک محسوب می شود؛ چرا که نقش این کالای راهبردی در رشد و توسعه پایدار کشورها و به ویژه رشد و توسعه پایدار قدرت های بزرگ، آن را به یک مقوله امنیتی برای آن ها تبدیل نموده است………….

………………

هم چنین، برخی از کارشناسان حوزه نفت سیاسی عقیده دارند که اغلب جنگ های معاصر به منظور کنترل منابع نفت جهان صورت گرفته است و معمای جنگ های اخیر به این حقیقت باز می گردد که تامین نفت برای قدرت های بزرگِ اقتصادی از اولویت امنیتی بالایی برخوردار شده است. بر این اساس، برخی از کشورهای نفت خیز یا از طریق دیپلماتیک(عربستان سعودی) با بهای اندک از قبل متعهدِ به تامین نفت قدرت های بزرگ سلطه گر شده اند، و یا نظیر لیبی و عراق با بهانه های مضحک به سمت اضمحلال سوق داده شده اند.[2]

در این رابطه، کیسینجر وزیر خارجه اسبقِ ایالات متحده امریکا یاد آور می شود؛ نفت مهم تر از آن است که کنترل آن به اعراب واگذار شود و چنان چه در این رابطه شما صدای پای جنگ را نشنوید، بایستی کر باشید… او سپس ادامه می دهد؛ کنترل نفت مساوی با کنترل دولت هاست، همان گونه که کنترل غذا برابر با کنترل ملتها می باشد.[3]

……………….

بند دوّم- تعارضات مالکیتی بر منابع نفت

…………………

بند سوّم- محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حوزه نفت

……………..

بند چهارم- فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی نفت

……………….

گفتار دوم- نفت خام و مساله پیک نفتی[4]

………………..

بند اوّل- شمای عرضه انواع انرژی در سال 2012[5]

………………

گفتار سوّم- حقوق بین الملل و حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی(منابع نفت)

………………..

بند اوّل- حق حاکمیت دولت ها بر منابع نفت

…………………

بند دوّم- دولتی بودن منابع نفت در کشورهای در کشورهای نفت خیز

……………..

منابع فارسی

بایگانی‌ها مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت …

www.titilefile.ir/tag/مبانی-نظری-تحلیل-حق-فرد-به-شناسایی-شخصی/

ذخیره شده

۶ روز پیش – دانلود برترین فایل مبانی نظری( مبانی نظری تحلیل حق فرد به … فایل مبانی نظری( مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی، · دانلود …

[PDF]راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑ – فصلنامه نوآوری و …

innovation.saminatech.ir/WebUsers/innovation/…/OK/13941030101649899-F.pdf

ذخیره شده

ﻣﺮوزه ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت … ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم آن، ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات. ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ از ﻣﻌﻤﻮل. ﺗﺮﯾﻦ …. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي، ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ … ﺎي ﻧﻔﺘﯽ. ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد، ﻧﻮع. ﻧﻔﺖ ﺧﺎم. و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن. اﺳﺖ. ؛. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺖ.

بایگانی‌ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق – دانلود پروژه و فایل …

proje.fileforooshi.ir/category/علوم-انسانی/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق

ذخیره شده

مبانی نظری بیماری صرع، اپیدمیولوژی صرع، بیماران مصروع. مبانی نظری بیماری …. مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی،. مبانی نظری نفت خام به …

[PDF]مدل مفهومی از ساختار تغییرات قیمت نفت در بازارهای … – …

ekteshaf.nioc.ir/article-1-1858-fa.pdf

ذخیره شده

انرژی همواره به عنوان یک سیستم پیچیده مطرح بوده اند که ابعاد مختلفی از جمله. اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فناوری و سیاسی را در بر می گیرد. مهم ترین عامل. کلیدی که … آتیهای نفت خام، حلقه های اثرگذاری تقاضا و قیمت بر روی حجم معاملات آتیها،. حلقه اثرگذاری ….. نفت، با بررسی مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته. در خصوصی …

[PDF]ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/519014

ذخیره شده

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻃﻮل دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و. ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات …. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی …. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ در واﻗﻊ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻨﻮع ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دارد … ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ،.

44 – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=44&q=منابع+استراتژیک+شرکت
مقاله حاضر به بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری … نفت به عنوان یک کالای استراتژیک بیش از یک قرن است که زندگی سیاسی و … بعد از بیان سوالات و فرضیه‌های تحقیق در بخش اول، مبانی نظری را در بخش دوم و در … و نفت خام غیرمتعارف (عمدتاً سنگین، فوق‌سنگین، شیل‌های نفتی و ماسه‌های نفتی) و …

خانه/بررسی تأثیرات رانت‌جویی و فساد ساختاری بر راه‌اندازی …

econo.mefa.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object…CategoryID…

ذخیره شده

مشابه

۳۰ فروردین ۱۳۹۴ – نفت یکی از با‌ارزشترین کالاهای قرن حاضر است؛ به‌طوری‌که به عنوان کالایی … لذا در سالهای اخیر قیمت نفت به عنوان یک پارامتر اثرگذار در تحلیلها و … و حسابشده، نقش به‌سزایی در افزایش اقتدار سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و … در ادامه اصلیترین عواملی که در عدم راهاندازی بورس نفت خام پایدار در …. مبانی نظری.

مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض – پوریا فایل – رزبلاگ

pooriafile.rozblog.com/pages/7

ذخیره شده

تعداد صفحات فایل: 28. مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی،. قیمت فایل فقط 20,000 تومان. خرید. مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی …

بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده …

edp.alzahra.ac.ir/article_2072.html

ذخیره شده

توسط پورعبادالهان کویچ – ‏2015
برای تحقق شرایط مطلوب لازم است نوسانات نرخ ارز به‌عنوان عامل مؤثر بر قیمت سهام در … نفت با اهمیت تلقی می‌شود؛ چرا که عامل راهبردی برای تأمین انرژی و تهیه مواد اولیه … در ادامه، ابتدا مبانی نظری پژوهش و پیشینه تجربی را به صورت کوتاه مطرح …. نتایج نشان داد که یک بردار هم‌جمعی بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای کلان پولی وجود دارد.

جهان نيوز – مبانی، اصول و راهبردهای تحولی علیرضا زاکانی …

www.jahannews.com/…/مبانی-اصول-راهبردهای-تحولی-علیرضا-زاکانی-دولت-یازدهم

ذخیره شده

بعد از آن با شرکت در آزمون تخصص، به‌عنوان دانشجوي دوره تخصصي پذيرفته شد. … ت‌) نوع فعاليت در يک سازمان تخصصي ورزشي، علمي، فرهنگي، سياسي يا . ….. نقد مبانی نظری، راه، روش و برنامه رقبا را صحیح و تخریب شخصیت دیگران و پرداختن ….. طبیعی در اطراف ایران و توسعه صادرات نفت خام به بازارهای سنتی آسیایی و اروپایی

ساختار مدیریت درآمدهای نفتی در نروژ و گذار از دولت رانتیر

prb.iauctb.ac.ir/article_525719_112680.html

توسط سلطانی – ‏2016
نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی … گذاری در میادین نفتی سایر کشورها و یا خرید منابع نفتی، به عنوان یک کالای اولیه، اقدام به … الف – مبانی نظری: رانتریسم و مدیریت درآمدهای نفتی ….. از فروش نفت خام خود را صرف هزینه های جاری می کنند نروژ با پس انداز کردن آن در یک صندوق …

کاربرد الگوی عقلایی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی برای تولید …

jiee.atu.ac.ir/article_1896.html

توسط غفاری – ‏2016
مبانی نظری این پژوهش، موضوع بخش پنجم است. … بهعنوان نمونه آلیسون[9] این الگو را در سیاست خارجی و روابط بینالملل تحت عنوان … از این‌رو، تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز در یک رویکرد عقلایی و منطقی، … با توجه به حجم زیاد کندانسه در این مخزن و قیمت بالاتر کندانسه نسبت به نفت خام، اعمال سیاست‌های تولید غیرصیانتی از این …

پايان نامه هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران

alborz.ut.ac.ir/ThesisDefendedList.php

مشابه

دکتر محسن نظري, شناسايي و تحليل قابليت هاي موثر در كسب مزيت رقابتي كانال هاي … ارتقاء سطح كيفي زندگي در طراحي خانه اي همساز با معماري پايدار)طراحي يك برج …. دکتر محمد رحيم اسفيداني, بررسي عوامل موثر بر نگرش و تمايل به خريد كالاي مد لوكس … از تكنيك AHP به منظور تدوين استراتژيهاي تامين كالا در پروژه هاي نفت و گاز …

دولت رانت‌خوار – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/دولت_رانت‌خوار

ذخیره شده

رانت سیاسی:به مواقعی که دولت واحزاب صاحب قدرت که توزیع وتصمیم گیری درخصوص … رضاشاه نخستین کسی بودکه سهم درآمدهای نفتی رادردرآمدهای دولت افزایش داد وآنرا … دولت ایران داشته به عنوان یک متغیرمستقل، نظام اقتصادی وسیاسی ایران راتحت … درحالیکه وظیفه اصلی واولیه هردولتی باید تأمین امنیت و ارائه کالاها وخدمات عمومی …

9 گام کلیدی در تبیین، توسعه و اجرای سیاست بازآفرینی شهری

donya-e-eqtesad.com/news/88B86D9A-92F4-4522-A149-97FF4B4A9B4F

ذخیره شده

۸ اسفند ۱۳۹۵ – در راستای توجه دولت یازدهم به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در سراسر … موجود، سیاست جدیدی را در قالب یک دستورکار شهری نوین با عنوان بازآفرینی شهری ارائه کرده است . … گام اول – تبیین چارچوب نظری، تدوین اصول، مبانی، سیاست‌ها و راهبردهای …. تحول قیمت‌گذاری نفت خام عراق برای آسیا · یک فرمانده ارشد داعش در …

[DOC]تبیین اقتصاد مقاومتی

markazi.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=ab95cc9e-d405-4824-ab4e…

ذخیره شده

مشابه

توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. … حوزه‌های فرهنگ و سیاست را در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده‌اند. … به این منظور، در مرحله‌ی بعد، به تبیین اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان بستر … پایین که مصداق بارز این موضوع وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام است.

[PDF]ﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ – دانشگاه آزاد …

jlap.srbiau.ac.ir/article_7907_20bcb54b3bcd4dc36ef871d4f1b67ed1.pdf

ذخیره شده

توسط ساعی – ‏2012
ﻫﺎي دوﻟﺖ در اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي. ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ … ﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ، در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد . ﺑﻪ … ﻫﻤﺎن. ﮔﻮﻧﻪ. ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎ. ي. ﻧﻔﺘ. ﯽ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻋﺎﻣﻞ. اﺻﻠ. ﯽ. ﺷﮑﻞ. ﺮﯿﮔ. ي. دوﻟﺖ راﻧ. ﺘﯿ. ﺮ در ﺣﻮزه ﺳ … ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻي ….. ﺷﺪه، ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و راﻫﺒﺮدي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ …. ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ را ﺑﻪ …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ.

Fars News Agency : اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از …

www.farsnews.com/printable.php?nn=13930401001076

ذخیره شده

۲۹ تیر ۱۳۹۳ – مبانی نظری و نمونه‌های تجربی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از نفت … که تولید کالاهای قابل تجارت به خاطر درآمد نفتی با آن مواجهند، یک فرصت … که به واسطه‌ی اکتشاف نفت، بیش از هر چیزی، به عنوان یک اقتصاد نفتی شناخته شده است. … که از طریق فروش مواد خام خود، کسب درآمد می‌کنند، بروز و ظهور پیدا می‌کند.

حزب اعتدال و توسعه – منشور توسعه اعتدالی

www.hezbet.ir/vsdemr8bda1j15i.b9bj.html

ذخیره شده

جامعه ایران همراه با جامعه جهانی در دوران گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی قرار … بررسی هر یک از این رخدادها و علل پیدایش آن‌ها برای نسل جوان و فرهیخته، و … کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، فرار سرمایه و نیروی انسانی به خارج از … تولید علم و دانش و تبدیل مبانی نظری دینی به برنامه‌های اجرایی و عملیاتی نمودن آن می‌دانیم.

نتیجه جستجو ( ۱۱ مدرک ) صفحه ۱ از ۲ صفحه

www.did.ir/search/result.aspx?field1=subject&term1=صرفه‌جویی

ذخیره شده

مشابه

توجه به مفهوم‌شناسی، مبانی نظری رابطه اصلاح الگوی مصرف و توسعه و . … اولویت‌بندی در مصرف کالاهای اساسی و دقت در هدر ندادن عمر و اهمیت مدیریت زمان، … می‌توان دریافت که سیاست خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت دولت، به شدت … بر اساس آمار منتشر شده متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران معادل 155 میلیون تن نفت خام است.

[PDF]نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی – …

ejip.ir/article-1-258-fa.pdf

ذخیره شده

ﻧﻔﺘﯽ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی. : اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. ) اﻟﯿﺰاﺑﺖ. ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ. 1. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ. ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ …. اﻧﺪﯾـﺸﯿﺪن ﺑـﻪ. آﯾﻨﺪه. ای ﺑﺪون اﺗﮑﺎء ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ار. زی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﮔـﺮو ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ … و ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈـﺮی در ﻣـﻮرد ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﻬـﺮه. وری، ﻧـﺮخ ارز و آز. ادﺳـﺎزی ﺗﺠـﺎری ﺑـﺮ ﺻـﺎدرات …. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ. ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿـﺎی واردات. ﮐـﺎﻻ و ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘـﯽ اﻫﻤﯿـﺖ. ﺑﺴﯿﺎری. در ﺳﯿﺎﺳﺖ.

یک مطالعه هم‌انباشتگی پانلی از تجارت خارجی و مصرف انرژی : …

www.jmsp.ir/article_10859.html

ذخیره شده

سیاست‌های راهبردی و کلان …. انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های مهم در تولید کالاها و خدمات محسوب شده و نقش مهمی را در … خارجی، جمعیت، درآمد، پیشرفت تکنولوژی و قیمت نفت را به عنوان مهمترین عوامل … در بخش سوم به مبانی نظری و ساختار الگو پرداخته می‌شود. …. به شمار می‌رود و ضعف آن آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.

[PDF]بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران – فصلنامه …

jpbud.ir/article-1-117-fa.pdf

ذخیره شده

ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر و ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺖ در ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺒﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﻮع ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ … ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺠﺎرت و رﺷﺪ …. ﮐﺎﻻﻫﺎی. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ای، ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت، ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ. ،ای. و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻧﺘﻘﺎل. Downloaded from jpbud.ir at ….. ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ روش ﺣﺼﻮل ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻮﯾﻦ. ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ . ﺳﯿﺎﺳﺖ … اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪاوم در ﯾﮏ دوره ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯽ.

سیاست پژوهی هدفمند کردن یارانه ها

ippra.com/بورس،-سرمایه-گذاری-و-تجارت/228-yaraneh.html

ذخیره شده

مشابه

به بیان دیگر رقابت‌پذیری نیازمند ظهور شهرها به عنوان یک واحد بهم پیوسته است اما این ….. ﺣﺠﻢ ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژی و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ از 2/136522 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل 1379 ﺑﻪ 7/649222 … ﻃﯽ دوره ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺮژی از 18/4 ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ 15/14 ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ….. براساس مبانی نظری موجود در حوزه حمایت اجتماعی، سیاست پرداخت یارانه عام …

دکتر مسعود درخشان » اقتصاد مقاومتی در کلام دکتر درخشان

mderakhshan.ir/1392/07/242/

ذخیره شده

از ديدگاه من همه کساني که در واردات کالاهاي مصرفي سرمايه‌گذاري کرده و فعال هستند و همه … گذشته به وجود آمده و در راس آن وابستگي به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام است. … وي در ادامه تصريح کرد:‌اقتصاد مقاومتي يک نظام اقتصادي بسته نيست و چنين ديدي … وي در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال، مقامات کشور مسئله تورم را چگونه حل مي‌کنند؟

فروش حداکثری نفت خام و افزایش واردات کالاهای لوکس در دولت …

kayhan.ir/fa/…/فروش-حداکثری-نفت-خام-و-افزایش-واردات-کالاهای-لوکس-در-دولت-یاز…

ذخیره شده

۳ بهمن ۱۳۹۵ – فروش حداکثری نفت خام و افزایش واردات کالاهای لوکس در دولت یازدهم … نفت خام و پس گرفتن بازار از دست رفته آن را به عنوان یک پیروزی … با شروع به کار دولت یازدهم، مشخص شد که فروش بیشتر نفت و بدست آوردن سهم … مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی یکی …

[PDF]اﺛﺮ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان

www.ensani.ir/storage/Files/20150606132324-9662-263.pdf

ذخیره شده

مشابه

۱۶ خرداد ۱۳۹۴ – ﻧﻔﺘﯽ و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از … ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ. ﻫﺪف. ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ. ﻣﻬﻢ. ﻣﻮرد. ﻧﻈﺮ. دوﻟﺖ. ﻫﺎ. ﺑﻮده. و. اﻫﻤﯿﺖ. اﯾﻦ. ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﻪ اﻧﺪازه. ای … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی. ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ. در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد . ﺑﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ …. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

[PDF]ﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾ – فصلنامه مطالعات …

ca.ipisjournals.ir/article_24262_0b47f932abda1601157e53000abf1a18.pdf

ذخیره شده

ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺻـﻞ ﮐﻠـﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن،. ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ. ﺑﻪ ﻓﺮد و وﯾﮋه. اي در ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ … اﻫﻤﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ درﺣـﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ . اﯾـﻦ … ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو روﯾﮑﺮد ﻧﻈـﺮي واﻗـﻊ … آﺛﺎر ﻣﮑﺘﺐ ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﻣﺒﺎﻧﯽ واﻗﻊ ….. ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري را ﺑـﻪ وزن. 29 … ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ و ﺷﺮﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﯽ آن در ﺣﺎل اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم از.

[PDF]ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﺮﻈﻧ ﯽﻧﺎﺒﻣ تاﺰﯾﺎﻤﺗ و تﺎﮐاﺮﺘﺷا ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻣﻼﺳا يرﻮﻬﻤﺟ رد ﻪﻌﺳﻮﺗ ي …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4002713952301.pdf

توسط MS Shahedani – ‏2016
ﺑﻪ. اﻫﺪاف. اﻗﺘﺼﺎدي. آن. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﺗﻮﺳﻌﻪ. در. ﻫﺪف. ﮔﺬاري. و. ﺳﯿﺎﺳـﺖ. ﮔـﺬاري. از. ﻣﺒـﺎﻧﯽ …. راﻫﺒـﺮدي. ﻗـﺮار. دارد. ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻫـﺮ ﯾـﮏ از. ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ …… ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد؟ … ﮐﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳـﯽ ﮐﺸـﺎورزي، روﯾﮑـﺮد ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات و در …. ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻـﺎدرات ﻏﯿـﺮ … ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻧﯿﻤ.

[DOC]كنترل برنامه ريزي شده بحران – مدیریت توسعه منابع انسانی

hrm.niordc.ir/uploads/eghtesad_5860.doc

مشابه

تهيه و تدوين : محمد ميرزائي – مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه … در برخي ملتها مقوله پس انداز ارزش است و در برخي ديگر مصرف به عنوان يك ارزش تلقي … اصلاح الگوي مصرف در هر يك از گروههاي كالايي ياد شده ضرورت دارد . …. در اين خصوص، از جمله سياست هاي قيمتي در دست بررسي مي توان به سياست هاي اصلاح …

[DOC]بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به …

irmodir.com/wp-content/uploads/2017/06/modiriyate-strategy_5269.doc

ذخیره شده

استراتژي را ايجاد يك مزيت منحصر به فرد براي تمايز سازمان از رقبا تعريف مي كنند … و هنر بكار گرفتني نيروهاي سياسي ، اقتصادي ، رواني و نظامي يك ملت يا گروهي از …. برنامه ريزي به آن دسته از اقداماتي عنوان مي شود كه مشتمل بر پيش بيني اهداف و …… از جايگزيني واردات به توليد و صادرات كالاهاي غير نفتي معطوف نمائيم بايد توجه …

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮي ارزي ﭼﮑﯿﺪه – فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی – …

jmbr.mbri.ac.ir/article-1-100-fa.pdf
ﻫﺎ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ … ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫـﺎي ﭘـﻮﻟﯽ و ارزي. ،. ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ. ﺑﻪ … راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ارزي در راﺳﺘﺎي اﻫـﺪاف ﮐـﻼن اﻗﺘﺼـﺎدي و ….. وارﯾﺎﻧﺲ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﯾـﮏ ﭘﺮﺗﻔـﻮي ﺑﻬﯿﻨـﻪ از ارزﻫـﺎي ….. ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان. « ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي. ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزي ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫـﺎي ﻣﺮﮐـﺰي و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ….. ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎي.

-درآمدهاي نفتي-درآمدهاي ايران- | پرسمان دانشجويي – اندیشه ی …

www.siasi.porsemani.ir/node/855

ذخیره شده

مشابه

راهكارهاي كاهش وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي چيست؟ … تا اينكه در سال 1376 برنامه اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاى حاصل از صدور نفت خام در سازمان برنامه و بودجه وقت …

نیاز مبرم به نظریه‌پردازی – farspage / news / وبگردی

farspage.com/n/44/8lo7b

ذخیره شده

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ – به عنوان مثال موضوع اقتصاد سیاسی (به مفهوم تقسیم کار ملی بین دولت و بخش‌های غیر … و نظریه‌پردازان برای تدوین مبانی نظری اقتصاد ایران تشکیل شود. … از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی سپری شده است و توسعه دانش فنی در … وزارت امور اقتصادی و دارایی که یک نهاد فرابخشی و راهبردی است، تغییر کرده است.

[PDF]اصل مقاله

pir.iaush.ac.ir/article_9819_362c9e086b3f7480d20af9f70f296be2.pdf

ذخیره شده

توسط نیاکوئی – ‏2015
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ – … ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﺑـﻪ. ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ اﻣﺮوزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻳﻚ ﻛﺎﻻي اﻗﺘ … در اﻳﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر اﺑﺘـﺪا ﺑﺤﺜـﻲ ﻧﻈـﺮي در ﻣـﻮرد ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧ. ﻈـﺮي … ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ اﻧﺮژي. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ … ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي. ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. … ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻳﺶ در ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل … درﺟﺪاول زﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺮژي در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر وﻳﮋه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و.

ایرنا – کارشناسان: بسته اقتصادی دولت بعد از مهارتورم 40 …

www.irna.ir/fa/News/81829160/

ذخیره شده

مشابه

۱۷ آبان ۱۳۹۴ – عسلی معتقد است: با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل … از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی برای یک دلار را اکنون بیش از 50 هزار … دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار، خارجی ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و …. به گفته مردوخی ،سیاست گذاری و تعیین استراتژی توسعه صنعتی به عنوان زمینه رشد …

[PDF]ل وا ﻓﺼﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺮی ﻣﺒﺎﻧﯽ

mrfarzin.ir/Portals/0/کتابها%20و%20مقالات/…/3فصل%20اول.pdf

ذخیره شده

ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم. ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد . •. اﯾﺮان ﺟﺰ. ء. ده ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ. : ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ. اﯾﺮان. ﺑﺮ روی … ﺑﻪ. ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ . ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ. اﮐﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﻋﺒﻮر ﺧﻄﻮط. ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ….. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻄﻮط راﻫﺒﺮدی رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ …. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﮐﻼن. در. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. اﻗﺘﺼﺎدی. ﮐﺸﻮر. ﻫﺎ از اوﻟﻮﯾﺖ. ﻓﺮاواﻧ. ﯽ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ …

انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14820

ذخیره شده

مشابه

در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت ، تولید … کالاها و توزیع رشد سریع کسری بودجه دولت افزایش شدید نقدینگی و تورم به همراه رشد … لذا بر این اساس در پایان سال 61 لایحه ای تحت عنوان برنامه اول توسعه اقتصادی، … در دهه دوم پس از انقلاب اسلامی و یک سال پس از پایان جنگ دولت برنامه اول توسعه را …

[PDF]توسعه اقتصادي و برنامه ريزي – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/MAEconomicsTose.pdf

ذخیره شده

مشابه

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﮐﺮدارﻫﺎي ﻣﺎدي اﻧﺴ … ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ …. ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ، اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز، ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و …. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي، روﯾﮑﺮد ﻧﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ و روش … راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ….. ﺟﻤﻊ ﺳﺎزي ﮐﺎﻻﻫﺎ ….. ﻫﺎي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز و ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻓﺮآورده و ﺑﺮق ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺮان.

بازسازي هويت ملي؛ چرا و چگونه؟ (گفت و گو مجله چشم انداز …

www.mhrafieefanood.com/بازسازي-هويت-ملي؛-چرا-و-چگونه؟-گفت-و-گو/

ذخیره شده

3ـ او به‌عنوان يك “مهندس با تجربه” با توليد، توسعه، صنعت و اقتصاد ارتباط عملكردي دارد و در كارخانه كار كرده است. گرچه از مطالعه و غور در مباني تئوريك هم كوتاهي نكرده است. …. آيا شعار ما كه “صادرات كالاي خام و واردات كالاي مصرفي” است، حكايت از اين نمي‌كند … نفت مقايسه كرد، ولي مي‌توان حفظ و توسعه استقلال اقتصادي، فرهنگي و سياسي …

ژئوپلیتیک – ایران، نفت و نظام بین الملل

geopoliticss.blogfa.com/post-4.aspx

ذخیره شده

مشابه

نفت به عنوان یک کالای مهم در ابعاد مختلف سیاست داخلی و بینالمللی واحدهای سیاسی به … ادبیات و مباحث نظری تحقیق … با اصول و مبانی ژئواستراتژیک ارتباط دارند و در بسیاری از راهبردهای اعلامی و اعمالی از ….. بنابراین می توان گفت که در عصر حاضر نفت به صورت سوخت اصلی و شاید مهمترین و غیر قابل اجتنابترین مادۀ خام در تمدن …

پول‌پاشی در اقتصاد؛ استرلیزه‌کردن تا توزیع هلیکوپتری :: …

www.icana.ir/Fa/News/…/پول‌پاشی-در-اقتصاد؛-استرلیزه‌کردن-تا-توزیع-هلیکوپت…

ذخیره شده

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ – عمده روش‌های مذکور، به گونه‌ای «پول‌پاشی» از منابع دیگر برای تأمین مخارج دولت به شمار می‌روند. … یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می‌شود. …. (تسلط مالی و تسلط نفتی(3)،; تغییر قیمت نهادها یا کالاهای در اختیار دولت، ….. داخلی نفت خام و گاز طبیعی را به اموری‌مندرج در جدول 6 اختصاص دهند.

[PDF]ﭼﻜﻴﺪه – معاونت امور مهندسی – وزارت نفت

dsm.mop.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=1aa2cbb1-f3b4-4706-b054…

ذخیره شده

مشابه

۲۹ اسفند ۱۳۹۲ – ﮔﺬاري ﻛﻼن در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻛﻪ از ﺣﺪود ﻳﻚ. ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ … ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي … ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﺗﻬﻴﻪ. ﺳﻨﺪ. راﻫﺒﺮدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ در. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ. را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد …. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. ،). اﻃﻼﻋﺎت،. ﺳﺨﺖ. اﻓﺰار. و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ. ﺗﻬﻴﻪ. ﻛﺎﻻ. و. ﻋﺮﺿﻪ. ﺧﺪﻣﺎت …. ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ….. ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎﺳﺖ.

[PDF]رﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻠّﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﺛﺮ – اﯾﺮان

jqe.scu.ac.ir/article_11400_d040ae3cf0eec9ddf485d0fb2962677a.pdf

ذخیره شده

توسط راسخی – ‏2013
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﮑﻤﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي. ﺗﻮﺳﻌﻪ ا … ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ … ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ، ﻧ …. از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدﻫﺎي رﯾﺴﮏ … ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻏﯿﺮرﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ را دﭼﺎر رﮐﻮد ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ….. اﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻮك.

موانع تحقق اجرای اقتصاد مقاومتی – روزنامه جام جم

press.jamejamonline.ir/Newspreview/2012553327374428849

ذخیره شده

مشابه

اگر از یک سیاست ابلاغ شده که روی آن بسیار بحث کارشناسی صورت گرفته تعریف … متاسفانه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کل منسجم دیده نشده است. …. اگر درباره یک موضوعی مبانی فکری نظری را در نظر نگیرند وقتی به حیطه تفکر می‌رسیم با مشکل مواجه می‌شویم. … دولت اکنون روی فروش بیشتر نفت خام و خام فروشی تاکید دارد.

نقش تعامل و تقابل سیاست خارجی آمریکا و روسیه در توسعه …

psq.kiau.ac.ir/article_523759.html

ذخیره شده

سازمان مقاله نیز چنین است که ابتدا مبانی نظری می‌آید، سپس به منطقه قفقاز جنوبی … اما گاه سیاست خارجی که توسط یک کشور اتخاذ می‌شود و منافع ملی آن کشور را برآورده … منابع نفت و گاز دریاچه خزر، موجب شده است که آمریکا منابع اقتصادی و راهبردی مهمی در ….. نفت، این ماده خام، در شرایط فعلی از نظر ارزش مهم‌ترین کالایی است که در سطح …

[PDF]ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي ﻓﻨﺎوري – موسسه مطالعات بین المللی انرژی

www.iies.org/Data/CourseAndWorkshop/CourseAndWorkShopCalendar.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻫﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻧﺮژي ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. •. ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه. وري. -2. اراﺋﻪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ … ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺿﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ. از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺗﺎق ﻓﮑﺮ وزارت ﻧﻔﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان …… (ﻣﺒﺎﻧﯽ. )2. SAP Overview. // //. 1208. دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ. 1. BPMN 2.00. // //. 1209. دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ.

[DOC]عملیات روانی، تحریم اقتصادی، امنیت انرژی، اتحادیۀ اروپا، …

www.swar.ir/…/jaygah%20amalyat%20ravani%20dar%20farayand%20tahrim%20naft…

ذخیره شده

مشابه

در حوزۀ انرژی، زهرانی (1387) مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با … عملیات روانی بهویژه توسط امریکا، باعث شد تحریم نفتی ایران به عنوان یکی از اجزای … در حالت چندجانبه، تحريمها از سوی بيش از يك كشور صورت می‌پذيرد؛ در اين … راهبردی امنیت ملی امریکا دارای دو رکن اساسی یعنی سیاست ملی انرژی و سیاست ملی …

درآمدي بر مکاتب اقتصاد سياسي – فرزاد کلبعلي – مرکز …

www.aryassc.com/Fa/?cod=17

ذخیره شده

مشابه

از آنجا که اين ديسپلين ها در نوع خود به عنوان محصول تفرق اقتصاد سياسي کلاسيک … مارکس در مباني نقد اقتصاد سياسي در همان صفحات اول مي نويسد: موضوعي که پيش …. در يونان باستان اگر چه «بازار آزاد کالا» در شکل ابتدايي خود وجود داشت، ليکن از ….. در واقع و در نهايت مي توان گفت مرکانتيليسم به عنوان يک سيستم نظري و يک …

معاونت امور مجلس/اهداف، سیاستها و برنامه های بانک مرکزی در …

www.omoremajles.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object…fb13…

ذخیره شده

این بندها عبارتند از: ** تدوین سیاست های پولی و اعتباری متناسب با سیاست های کلی … برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اقدام به تدوین گزارش’اهداف، سیاستها و … در چارچوب نظری ارایه شده، حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهایی و عملیاتی … از مقوله اثرپذیری اقتصاد ایران از تحولات بازارهای جهانی نفت خام متاثر بوده است.

سیاست های کلی نظام-متون عمومي – مرکز ارتباطات مردمی ریاست …

www.saamad.ir/portal/home/?generaltext/37042/37051/متون%20عمومی

ذخیره شده

مشابه

در این سیاست های ابلاغی که به عنوان راهنما ی دستگاههای اجرایی ، تقنینی و نظارتی … دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با … 14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت … یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و …

نسیم آنلاین | ویژگی های رئیس ‌جمهور در تراز تمدن بز …

www.nasimonline.ir/…/ویژگی-های-رئیس-جمهور-در-تراز-تمدن-بزرگ-ایرانی-اسلامی

ذخیره شده

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مبانی نظری و فرایند تصویب، از جایگاه ویژه ای … چالش هایی که جامعه ایرانی در یک قرن اخیر با آنها مواجه بوده، موضوعاتی … و به همین دلیل در مقاطع مختلف، شرایطی را به عنوان ویژگی های مورد انتظار خود از …. به راحتی می توانیم به جای صادرات بسیاری از مواد خام از قبیل نفت، گاز و.

تجارت آزاد محصول توسعه اقتصادی – اقتصاد ایرانی

www.ireconomy.ir/fa/page/25606/تجارت+آزاد+محصول+توسعه+اقتصادی.html

ذخیره شده

۶ مرداد ۱۳۹۵ – به گزارش شرق، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره اظهارنظر اخیر … «به عنوان یک ضرورت به این مسئله نگاه می کنیم، چراکه پیوستن به … مروری بر مبانی نظری … به دست آوریم؛ بلکه هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در …. همچنان به صادرات مشتقات نفت و گاز وابستگی شدید داریم و خام فروشی از …

[PDF]شماره ویژه پایان نامه – مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي …

www.nioclibrary.ir/taze-ha/449/newtitles.pdf

مشابه

ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ. (. ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻗﻄﺐ هﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺗﺠﺎري، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ. ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ. ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮاي دﺷﻤﻦ ﺑﺎ. ٧. /%. ١. و ﻧﺰدﻳﮑﻲ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﮐﻤﮏ در ﻣﻮااﻗﻊ.

[PDF]ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺒ – فصلنامه …

iiesj.ir/article-1-362-fa.pdf

ذخیره شده

ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻧﻔﺖ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. اﻧﺮژي. ﻫﺎي ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻣﺼـﺮف ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ. ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي. ﺑﻪ،. ا. رﺗﺒﺎط. ﻣﯿﺎ. ن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺴﺘﮕﯽ … ﯾﮑـ. ﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺤـﺖ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. -1. اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، اﺗﺮﯾﺶ، ﺑﻠﮋﯾﮏ، ﮐﺎﻧﺎدا، داﻧﻤﺎرك، ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤـﺎن، اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ، …… واﺣـﺪ ﮐﯿﻠـﻮ. ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم. ،. ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر. ﺑﻪ،. ﻋﻨﻮان. ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي. ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺮاﻧﻪ.

منافع پنهان در پس ایدئولوژی بازار – برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/516271/منافع-پنهان-در-پس-ایدئولوژی-بازار

ذخیره شده

در تلقی جدید، بازار به عنوان یک ساز و کار هماهنگی در نظر گرفته شد و باز هم به طور … یعنی تاجران پول، خام فروش ها و رانتخواران در اقتصاد سیاسی ایران همواره طرفدار جدی … بیندیشد یا مبانی نظری آنان را نقد کند، به بی سوادی یا بی اخلاقی متهم می کنند. … دولت، نخست در اتاق بازرگانی مطرح می شود، مشاور اقتصادی رییس جمهور راهبردهای …

سراب واقعیت از رویای دولت بیطرف در ایران – وبسایت رسمی …

dr-zarei-ma.ir/1395/10/24/175/

ذخیره شده

۲۴ دی ۱۳۹۵ – از دولت می توان به عنوان بزرگترین سازمان درونی اداره هرکشور نام برد چرا که …. بنا به سیاست خارجه کشور و اذعان دولت در سازمان ملل به عنوان یک دولت بی طرف شناخته می شوند. …. توان گفت همه حکومت های ایدئولوژیک به علت مبانی فکری و عقیدتی که … در مجموع در می یابیم که این خطوط انتقال انرژی یا همان نفت خام به دنیا …

دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران – دانش سیاسی

danesh.journals.isu.ac.ir/article_15_4.html

ذخیره شده

مشابه

توسط پوراحمدی – ‏2010
پیرو چنین ملاحظاتی، برای ایران به‌عنوان کشوری که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز در … شدن نگاه بلند‌مدت و راهبردی به مسائل بخش انرژی در رویکرد خارجی، دیپلماسی انرژی، … در بازگشت به مبانی دیپلماسی، منظور از کاربرد چنین واژ‌ه‌ای در معنای سنتی، …. به باور جوزف نای[14] چیزی که سیاست خارجی وابستگی متقابل مواد خام راجع به آن …

[PPT]Slide 1 – دفتر برنامه ریزی و بودجه

budget.ostan-es.ir/dorsapax/Data/sub_40/file/DrKordbache_Lecture.pptx

ذخیره شده

مشابه

در بخش هاي قبل به مباني نظري نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اشاره شد. … به عنوان مثال يك واحد محصول (کالا یا خدمت)، يكي از خطوط توليد يا يك فعاليت، موضوع ….. در اين بخش، که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با همکاری … پیرو این ابلاغ، اهداف و سیاست های هر یک از وزارتخانه ها برای تحقق و عملیاتی کردن …

«چیستی» دولت یازدهم بر اساس مبانی نظری، رویکردها، اولویت …

https://www.tasnimnews.com › سیاسی › احزاب و تشکل ها

ذخیره شده

۷ مهر ۱۳۹۲ – خبرگزاری تسنیم: یک تحلیلگر و جامعه‌شناس سیاسی در مقاله‌ای به چیستی … به عنوان رئیس دولت اصلاحات مطرح اند که هر دو دولت دارای مبانی نظری به …. سرمایه، فن آوری، نوآوری های مدیریت کالاهای راهبردی، کیفیت تولید، …. چرا که نفت از مهمترین عوامل اصلی ایران در روابط اقتصادی و تنظیم روابط ما با دنیای خارج است.

اﻓﺰوده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ارزش اي ﻣﺘﻘﺎرن و ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺷﻮك ﺑﺮرﺳﯽ ا

pubj.ricest.ac.ir/index.php/code38sr/article/download/3864/3948

مشابه

۱۰ دی ۱۳۹۳ – ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺑﺨـﺶ … Email: Pahlevanzadeh.f@gmail.com. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ. ي. راﻫﺒﺮدي. و. ﮐﻼن … ﺧﺎم و ﺑﻪ. ﺗﺒﻊ آن ﻧﻮﺳﺎن درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از. درآﻣﺪ دوﻟﺖ. ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ … اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴـﺘﻪ و ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻻﻫـﺎي اﻧـﺮژي …… در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺮور ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﭘﯿﺸـﯿﻦ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي.

گام های پنج ساله توسعه ملی

etmag.ir/index.php/گزارش/31-report

ذخیره شده

مشابه

4- تغییر سیاست نرخگذاری كالاها و خدمات به طوری که قیمت های تعادلی منابع اقتصادی به وجود آید. … بسترهای قانونی متناسب با سیاست های راهبردی اعلام شده خود، موفق عمل نکرد به طوری كه … «برنامه ثبات اقتصادی » عنوان دیگر برنامه دوم توسعه بوده است. …. ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام به نوعی اصلاح ساختار بودجه به …

دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های …

azarbaijan.nahad.ir/includes/gotopage.jsp?m=news&d=268220&sid=549

ذخیره شده

۱۱ خرداد ۱۳۹۲ – این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: در دولت بنی صدر به عنوان وزیر دارایی و رئیس …. وی ادامه داد: 8 سال گذشته حاکمیت یک پارچه یک جریان سیاسی را در کشور داشتیم و … در زمان آقای عارف مبانی نظری که برنامه چهارم را نوشتند کاملا مخالف بود و نمیتواند ….. بحث دیگر جلوگیری از خام فروشی در نفت و کالاهای دیگراست.

پورتال پژوهشگاه صنعت نفت – ripi.ir

www.ripi.ir/index.php/ripi-news/2015?view=archive&month=10

ذخیره شده

اساساً قير از فرآيند تقطير نفت خام حاصل مي‌شود و با توجه به نفت خيز بودن ايران، از … تجريه و تحقيقات بسيار زياد، واحد قير پژوهشگاه از دير باز به عنوان تنها مرجع علمي در …. پس از يك سال از فعاليت شركت دانش بنيان پژوهشگاه صنعت نفت؛ …… صنعت نفت منتشر می شود و بيش تر به توسعه نگرش هاي جديد و ارايه مباني نظري ايده …

دانلود متن کامل کتابها – دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/index.php/bookroom/books

ذخیره شده

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ – این نوع آموزش متکی به مبانی نظری علمی است که اجرای یک برنامه آموزشی … عنوان کتاب: دیدگاه ها و روش هاي نوین و کاربردي در آموزش و یادگیري … گاه می پذیریم که توجه، تحقیق، سرمایه گذاري، برنامه ریزي و سیاست گذاري در راستاي آموزش …. مطالعاتی و پژوهشی مولف در صنعت نفت و دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است.

بررسي خصوصي سازي ، و اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد …

penco.ir/articles/32/بررسي-خصوصي-سازي–و-اصل-44-قانون-اساسي-در-اقتصاد-ايران

ذخیره شده

علی رغم برتری نظری نظام بازار در اقتصاد نسبت به نظام دولت ها در توزیع منابع … منابع،تأمین کالا و خدمات اساسی،دستیابی به بعضی اهداف سیاسی-اجتماعی شمار زیادی از …. موجب شد سیاست خصوصی سازی به عنوان یک راه حل عملی برای اصلاح ساختار ….. به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز.

[PDF]اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻧﺮژي درﯾﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺮ – فصلنامه علمی …

www.farayandno.ir/article_20363_d3c387fdf5402f8db01e7ba9e1c48463.pdf

ذخیره شده

ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ … ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪي در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﻣﮑﺘﺐ. ﮐﭙﻨﻬﺎگ. ﯾﮑﯽ. از. رﻫﯿﺎﻓﺖ. ﻫﺎي. ﻧﻈﺮي ….. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺟﻬﺎن، … ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و.

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران – دانلود پایان نامه های …

download-thesis.com › اقتصاد › اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

ذخیره شده

نتایج بدست آمده پس از وارد کردن شوکی به اندازه یک واحد به نرخ های دلار و یورو بر … فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری 2 … 2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای 26 ….. سیاست گذاران عمدتا علاقه مند به شناخت میزان و زمان اثر انتقال نرخ ارز به عنوان یک عنصر مهم در سیاست پولی … OIL: ارزش دلاری درآمدهای حاصل از فروش نفت خام

سیاست و پژوهش، دکتر مجتبی مقصودی – مطالب دست نوشته ها

drmaghsoudi.ir/post/category/4

ذخیره شده

برچسب ها: دیپلماسی نفتی، دیپلماسی نفتی برد – برد، ایران و عربستان، …. آیا هدف و رسالت اصلی علوم سیاسی به عنوان یک رشته تخصصی بسیار ریشه دار و در عین حال …. “هر دینی در تمامیت نظری و تاریخی خود از سه عنصر فراهم می آید: نخست اندیشه هایی ….. نفت خام به روسیه خواهد فروخت و از این رهگذر، ماهانه معادل ۱.۵ میلیارد دلار کالا از …

يادداشت | خانه صنعتکاران ایران

www.sanatkaran.ir/category/يادداشت/

ذخیره شده

تحقق این نوع از بلوغ سیاسی نیازمند یک فرآیند زمانبر و رو به تکامل است که … به این جهت حاکمیت و رهبران سیاسی این کشورها با انتخاب این نگرش راهبردی در نظام … و مدیریت، و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظیفه مدیران و نخبگان سیاسی جامعه است. …. به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است.

[PDF]Economic Policies Social Justice and Agricultural Sector

refahj.uswr.ac.ir/article-1-367-en.pdf

ذخیره شده

توسط F Momeni – ‏2010 – ‏بیان شده در 1 یافته – ‏مقالات مرتبط
۱۱ آذر ۱۳۸۹ – ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ. ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻔﺘـﻲ از …. ﺑﺎﺷﺪ . واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻋﺮﺻ. ﺔ. ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺗـﺎ … ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺤﺼﺎري دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣـﻲ … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. اوﻟﻴﻦ ﺳﺆ. اﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در زﻣﻴﻨ. ﺔ. ﻣﻨﻄﻖ. ﻫﺎي ﮔﺮاﻳﺶ دوﻟﺖ … ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻳـﺎ ﺷﻜـﺴﺖ … اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ راﻫﺒﺮدي اﻳﻦ.

مرکز پژوهشها – قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، …

rc.majlis.ir › سـامانه قوانین › قوانین و مقررات

ذخیره شده

مشابه

داده می‌شود تا در هر یک از سال‌های برنامه، حداکثر تا مبالغ‌مندرج به شرح زیر: سال 1368 1210 ….. حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصراً برای‌واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و …. 1 – ریاست جمهوری ( و یا معاون اول رئیس جمهور) به عنوان رئیس شورا. …. 9 – تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و علمی تساوی عموم در برابر

اهداف، سياستها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن …

www.cbi.ir › خبرها و رویدادها › خبرها › 1393

ذخیره شده

مشابه

۱۳ دی ۱۳۹۳ – در اولين گام، تبيين مباني نظري “اقتصاد مقاومتي” در دستور کار اين کميته قرار … در چارچوب نظري ارايه شده، حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهايي و عملياتي … عمدتاً از مقوله اثرپذيري اقتصاد ايران از تحولات بازارهاي جهاني نفت خام متاثر بوده است. … نتيجه نهايي “سلطه مالي” دولت، انفعال سياست پولي و خروج رشد …

«صندوق توسعه ملی» و نقش آن در توسعه سرمایه گذاری های مؤثر، …

ehsansharifi.ir/نوشته-ها/مدیریت-نوشته-ها/articleType/ArticleView/articleId/11

ذخیره شده

۵ خرداد ۱۳۹۲ – در این فرآیند نقش ثروت‌های ملی، محدود به عملکرد درون مرزی نشده و به منظور … مبادرت به خوانش داده‌های صندوق‌های ثروت ملی نموده و با توجه به مبانی نظری … پای‌بندی به رسالت و علت وجودی این صندوق‌ها، از جمله راهبردهای توفیق این نهادها را تضمین می‌کند. … در اقتصاد و به عنوان یک مصداق قیاسی گفته می‌شود: «هیچ اقتصادی …

گام های پنج ساله توسعه ملی « اتاق فکری برای مدیران …

icmc-ir.com/2016/07/09/گام-های-پنج-ساله-توسعه-ملی/

ذخیره شده

۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ۴- تغییر سیاست نرخگذاری كالاها و خدمات به طوری که قیمت های تعادلی منابع اقتصادی به وجود آید. … «برنامه ثبات اقتصادی » عنوان دیگر برنامه دوم توسعه بوده است. …. ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام به نوعی اصلاح ساختار بودجه …. ۸- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم …

بررسی مقایسه ای رویکردهای متفاوت به مقوله توسعه در جهان سوم

www.andisheyesiyasi.blogfa.com/post-15.aspx

ذخیره شده

مشابه

لذا کشورهای جهان سوم نیز با توجه به این نظریات حرکت های خود را به سمت توسعه آغاز کردند … غنی تر، به ویژه نفت برخوردارند )، به نسبت کشورهای پیشرفته صنعتی، بسیار پایین و …. اولین رویداد، ظهور ایالات متحده به عنوان یک ابر قدرت بود. …. این، به معنای وابستگی ساختاری جهان سوم به صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی است.

نفت نیوز دکتر علی محمد سعیدی: حفر چاه برای حفظ سطح …

www.naftnews.net/print-2861.html

ذخیره شده

۱۱ دی ۱۳۸۵ – با این اوصاف، چرا تزریق ازت در دنیا به عنوان یکی از روش های ازدیاد برداشت مورد استفاده قرار می گیرد … دکتر سعیدی: خیر; شرکت توتال یک آزمایشگاه بزرگ دارد که محرمانه است …. این که نفت خام یا گاز را تبدیل به فرآورده کنیم یا گازرا تبدیل به … توجه کنید که اگر بخواهیم درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی را …

اقتصاد مقاومتی، راهبردها و راهکارها

www.hawzah.net/fa/article/view/93728

ذخیره شده

مشابه

اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن … بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری …. شدت نیاز به کالاهای استراتژیک مانند نفت و نظایرآن … هر یک از سیاست هایش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، هزینه فرصت ها به شدت بالاست و …

[PDF]ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي – مطالعات سیاستی …

icmstudy.ir/wp-content/uploads/2015/05/مقاله-1قراردادهای-نفتی-همتی1.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ، ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي … اﺳﺖ، ﻧﻔﺖ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺮژي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ، ….. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ …. ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻠﯽ و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﯾﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ….. ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ ﮐﺎﻻي ﺳﯿﺎﺳﯽ. -. اﻗﺘﺼﺎدي از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر. دوﻟﺖ ﻫﺎي …

رویکردی بر اقتصاد سیاسی و… – hassan-dargahi.com | …

hassan-dargahi.com/main.php?pid=weblog_form&mid=5&id=15&start…

ذخیره شده

۱۳ مرداد ۱۳۹۴ – و در نهايت وظيفه بخش خصوصی فراهم کردن مبانی رشد و توسعه … تحقق اين نوع از بلوغ سياسی نيازمند يک فرايند زمان‌بر و رو به تکامل … بدين جهت حاکميت و رهبران سياسی اين کشورها با انتخاب اين نگرش راهبردی در نظام تصميم‌گيری خود به منظور …. به عنوان بزرگترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام …

[PDF]الزامات توسعه بخش خصوصی وزه های چالشی و ح در برنامه … – …

www.tccim.ir/TCCIMPapers.aspx?projectfile=TCCIMirProjects950510_88.pdf
سیاست های توسعه بخش خصوصی دربرنامه ششم. اتاق بازرگانی، … مبانی نظری. 01 o …. ویرانی های ناشی ازآن، افت وخیزهای درآمد نفت به منزلهه عامهل مسهلط دراقتصهاد.

طلیعه ، پایگاه خبری – تحلیلی علوم انسانی » دکتر مسعود …

www.talie.ir/دکتر-مسعود-درخشان/

ذخیره شده

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ – دکتر درخشان از سال ۱۳۷۰ به عنوان اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات انرژی در … پیرامون اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس، آسیای جنوب شرقی و دریای خزر متمرکز بوده است. … معاملات نفتی در بازارهای نفتی و تأثیر آن بر قیمت جهانی نفت خام و …. اصلاحات اقتصادی در ایران، مبانی نظری و برنامه عملی، دانشگاه تربیت …

ادامه هفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی …

www.eghtesadonline.com/…/213002-ادامه-هفتمین-جلسه-علنی-مجلس-شورای-اسلامی-با…

ذخیره شده

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ – در کشور ما نفت فقط یک کالا نیست و نفت و به تبع آن وزارت نفت جنبه‌های … دوازدهم در مخالفت با بیژن زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت گفت: امروز روز 28 … که سال 94 افتتاح شده است و تصمیمات راهبردی نفتی در این باشگاه اخذ می شود و …. -در حوزه سیاسی با همکاری احزاب، موضوع خانه احزاب را به نحوی اداره کردیم که …

سياسي – روزنامه آفرینش – سرفصل

afarinesh-daily.com/afarinesh/Article.aspx?AID=12086

ذخیره شده

گروه سياسي: محمود احمدي نژاد با اعلام اينکه به زودي يک قرارداد نفتي با شرکت هاي … از سخنانش به اشاره به جشن ثبت جهاني سازه هاي آبي شوشتر، عنوان کرد: امسال اثر … سخنگوي کميسيون تلفيق گفت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست …. شود و بايد مباني جديد و تعهدات جديد به وجود بيايد و در چارچوب آن گفتگو صورت بگيرد.

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه اقتصاد :: حجة الاسلام دکتر …

raisi.ir/post/585/برنامه-دولت-کار-و-کرامت-در-حوزه-اقتصاد

ذخیره شده

ایجاد کانال های رادیویی و تلویزیونی متعدد، نفوذ در مبادی فرهنگی و سیاسی، ایجاد فتنه …. لذا بازمهندسی و اصاح زیرساخ تهای نرم یک اولویت مهم دولت آینده خواهد بود. … تمرکز بر کارآمدی )به عنوان مشکل اصلی( و نه منابع مالی: گلوگاه عمده برای حل مسائل …. در نظری ههای رشد اقتصادی هم این مشکل مورد توجه قرار گرفته و در این خصوص تصریح …

[PDF]وري ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه اراﺋﻪ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﺣﻤ – رشد و …

ecor.modares.ac.ir/article_2180_e6afaa914bb8f29866f8c6daa723f30e.pdf

ذخیره شده

توسط صفارزاد – ‏2007
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻻي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻣﻘـ … ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژي، ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدن ﻳﻚ. ﻛﺸﻮر ﺑﻮده … ﻧﻔﺖ ﺧﺎم. ) ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺪو. داً. 32/28. درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺑﻬﺮه … ﺗﺪوﻳﻦ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ….. ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘ. ﮕﺬاري. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار.

[PDF]برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده …

journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-611-fa.pdf

ذخیره شده

۷ خرداد ۱۳۹۳ – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ …. ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻋﺚ ارﺟﺤﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن اﻓـﺰاﻳﺶ … رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻇﺮف …. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. ﭘﮋوﻫﺶ. 3-1-. ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اراﺋﻪ ….. درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ.

[PDF]ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺷﻮك

eco.iaufb.ac.ir/article_9295_7b83a6e1fc4241632995955299cfe1b1.pdf

ذخیره شده

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ روﻧـﻖ در اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟـﻮد. آﯾﺪ، اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼـﺎدي آﻧـﺎن ﺑـﻪ. 7- Berument …. ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ. ﺗﻤﯿﺰي( … ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ. داﺧﻠﯽ. ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻧـﻪ. ﻫـﺎي. ﻣﺜﺒـﺖ. و. ﻣﻨﻔﯽ. ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن. ﺑﻮده. و. ﺗﻮرم. زاﯾﯽ. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ. ي. ﭘﻮﻟﯽ. در.

اقتصاد سیاسی نفت ومسایل نفت ایران-میرترابی – …

bookketab.ir/product/اقتصاد-سیاسی-نفت-ومسایل-نفت-ایران-میرت/

ذخیره شده

دسته: انتشارات قومس برچسب: آژانس بین المللی انرژی, اقتصاد سیاسی نفت ومسایل نفت … ماهیت نفت خام … نفت به عنوان سلاح … ضمیمه فصل یک؛ خواندنی های جالب درباره نفت … موج اول مطالعات نفت و سیاست: رویکرد نظری دولت رانتیر … مسأله صادرات کالاهای غیرنفتی … توانایی ها و آسیب پذیری های راهبردی ایران در بخش نفت (۲۶۵).

تاثیر جایگاه ژئوپلیتیکی افغانستان در حمله و ادامۀ حضور …

www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=969

ذخیره شده

مشابه

۳ دی ۱۳۹۰ – مباني نظري ژئوپولیتيک ونظريات در مورد اهمیت سیاسی مناطق: …. افغانستان به عنوان سرزميني محصور در خشكي مكمل جغرافيايي راهبردي ….. 58 درصد از افزایش واردات نفت خام و محصولات نفتی آمریکا را از کشورهای خلیج فارس تامین کرده اند. …. امروزه نفت وگاز را از صورت كالاهاي اقتصادي خارج شده وبه صورت يك ارزش …

دفاعیات وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در روز چهارم – فرارو

fararu.com/fa/news/326377/دفاعیات-وزرای-پیشنهادی-دولت-دوازدهم-در-روز-چهارم

ذخیره شده

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ – در کشور ما نفت فقط یک کالا نیست و نفت و به تبع آن وزارت نفت جنبه‌های … نفت شمال، جلوگیری از خام فروشی، اعتلای ایران در سهمیه اوپک و رسیدن به برنامه …. سیاست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب‌ها مبتنی بر گرایش‌های سیاسی نیست. ….. محمود صادقی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه …

[PDF]ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد

supremecourt.gov.af/Content/files/economics%20abriged%20text3.pdf

مشابه

از ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ا. ي. دارا ….. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و رﻓﻊ ﺑﺤﺮان و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻴﻨﺰي و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻇﻬﻮر ﺷﺎﺧ. ﺔ. ﻣﺴﺘﻘﻞ … 5. –. ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﺮا؟ …… و ﻫﻢ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل درﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﻜﺎن ﭘﺬ. ﻳ. ﺮاﺳﺖ. 29. ﻴﻛ. ﻨﺰ ﭼﺎره ﺑ. ﻴ. ﻜﺎر. ي. و راه. ﺟﻠﻮﮔ. ﺮﻴ. ي …… ﻣﺜﻼ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻳﻚ ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎر ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از … …

www.downloadpaper.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-…

مشابه

۱۲ دی ۱۳۸۹ – 4004 – تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مططلب دانش آموزان (چکیده) … 4055 – مبانی نظری و سیاست های عملی بوش در رویارویی با مساله ی ایران هسته ای (چکیده) … 4058 – کاربرد ریبوفلاوین به عنوان القاء کننده مقاومت در برنج (چکیده) ….. 4304 – مطالعات بخش یک سازند گچساران در شرق میدان نفتی گچساران …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

www.downloadmaghale.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رای…

مشابه

۱۲ دی ۱۳۸۹ – 204 – مناسبات خارجی ایران در عصر قاجار:روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ ….. 352 – کاربرد مواد موثر آنغوزه به عنوان یک آفتکش طبیعی در کنترل مگس خربوزه (چکیده) …… 1020 – ميكروارگانيزمها و نقش انها در تجزيه الودگي هاي نفتي (چکیده) …… 2625 – مبانی نظری و عوامل مؤثر بر فرایند راهنمایابی و استفاده کاربران از …

دانشگاه تهران – مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های …

https://maktabkhooneh.org/courses
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر. فارسی 32 جلسه. > غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی دانشگاه بناب. irani-mabani. دوره‌های دانشگاهی. کارشناسی. جلسه اول: قوانین کلاسی، …

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/…/fa/fa_50K.txt

مشابه

به 3759482. از 2937785 … یک 378590. تا 370140 … عنوان 194351. آنها 194161 … نفت 75581 … سیاسی 69786 ….. خام 10581. امضا 10579. ايشان 10573. عبور 10567. لايحه 10557. امكانات 10556 …. کالا 8091. اتوبوس 8087. تدوين 8085. بازديد 8079. تالار 8071. دراین 8070. چگونگی ….. نظری 5301 …. راهبردي 4579 ….. مبانی 3416.

مقاله نفت امنیت ملی – netlike – عنوان

netlike.onvan.xyz/search/مقاله+نفت+و+امنیت+ملی

ذخیره شده

۲ ساعت پیش – نگرش راهبردی به پدیده جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن 2 … طرح مسئله نفت به عنوان یک کالای استراتژیک قبل از اینکه ماهیت … نقش این کالای اقتصادی در توسعه کشورهای صادر کننده عمده مواد خام و نفتی که عموما کشورهای جهان سوم و خاورمی . …. های اجمالی و کلیات نظری 1 فصل اول: طرح مسئله 1 فصل دوم: مبانی نظری مفهوم …

“ازدواج سفید”، پیوندی به سیاهی یک عمر | میهن پست

mihanpost.com/1/

مشابه

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ – رئیس جهاددانشگاهی قم: “نیمه شعبان” به عنوان روز جهانی مهدویت در دنیا ثبت شود …… كالاهاي وارده به بنادر خوزستان قسمت اعظم نفت و مواد نفتي مصرف داخله و همچنين ساير …. امسال پرچم وحدت و اتحاد راهبردی جهان اسلام را برافراشته و در برابر دشمن شماره یک ….. مباني نظري و مطالعات تجربي موجود نيز چنين نتيجه‌اي را تاييد …

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال …

webpal.ir/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2

ذخیره شده

مشابه

۱۸۶; ۵۲ پایان نامه طراحی وپیاده سازی یک سیستم E-test ۵۵; ۵۳ پایان نامه طراحی وساخت …. ۱۴۸ پایان نامه شبکه بی سیم ۲۵۰; ۱۴۹ پایان نامه سیری درزندگی عبادی سیاسی امام ….. ۲۵۹ مبانی و رفتار پیشگیری از آلودگی ۹۵ ص; ۲۶۰ مجموعه گردشگری سور; کد عنوان … نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیکی ۱۴۰ ص …

شرکت سهامی بیمه ایران

www.bih.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=27

ذخیره شده

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت …. Banknotes = پول کاغذی یک کشورکه توسط بانک مرکزی به عنوان پول قانونی منتشر می شود. … Bid = نرخ خرید یک کالا،سهام یا ارز توسط خریدار(معمولا توسط کارگزار) …. Continental = اقلیمی، قاره ای، اشاره به تاثیر رویداد اقتصادی یا سیاسی در بعد فیزیکی آن … Crude Oil = نفت خام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *